Założenia ogrodowo-parkowe we współczesnych miastach. Wybrane aspekty programowania przekształceń Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

ISBN 978-83-7880-391-1

Oprawa miękka, Format B5 cm, Stron 156, 2016 r. 

Treścią niniejszej monografii jest synteza rezultatów opracowania interdyscyplinarnego projektu, podjętego w ramach programu przekształceń Mikołowa. Do realizacji projektu, zainicjowanego przez władze Gminy Mikołów oraz dyrekcję Śląskiego Ogrodu Botanicznego, włączono jednostki naukowe Politechniki Śląskiej – Wydział Architektury i Budownictwa.

 

Spis treści:

WPROWADZENIE

I. HARMONIA NATURY I KULTURY W EUROPEJSKICH KONCEPCJACH MIASTA IDEALNEGO Jan Rabiej

II.

 1. DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE W KREOWANIU TOŻSAMOŚCI I WIZERUNKU MIASTA - PRZYKŁAD MIKOŁOWA, Ewa Wala

 2. REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PLANTY W MIKOŁOWIE - ANALIZA KOMPOZYCYJNO-PROGRAMOWA, Kinga Palus

 3. POTENCJAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W KREOWANIU ZEWNĘTRZNEGO WIZERUNKU ARCHITEKTURY, Joanna Tymkiewicz

 4. ROLA BADAŃ PRZEDPROJEKTOWYCH W BUDOWANIU ZAŁOŻEŃ
  PROGRAMOWYCH NA PRZYKŁADZIE STUDENCKICH PROJEKTÓW KONCEPCYJNYCH W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W MIKOŁOWIE, Dorota Winnicka-Jasłowska

 5. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W STUDENCKICH PROJEKTACH KONCEPCYJNYCH. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO PROJEKTU KONKURSOWEGO W ŚLĄSKIM OGRODZIE BOTANICZNYM W MIKOŁOWIE, Dorota Winnicka-Jasłowska

 6. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) W PROJEKTACH STUDENTÓW ARCHITEKTURY, oanna Tymkiewicz

 7. ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY (cz. 1) - ANALIZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH I MOŻLIWOŚCI ICH ZASPOKOJENIA, Małgorzata Jastrzębska

 8. ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY (cz. 2) - ANALIZA ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH FUNDAMENTOWANIA TURBINY WIATROWEJ I KONSTRUKCJI WSPORCZEJ
  PANELI FOTOWOLTAICZNYCH Z TRACKEREM, Małgorzata Jastrzębska

 9. ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY (cz. 3) - WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWYCH NA POTRZEBY MAGAZYNOWANIA ENERGII PRZY AUTONOMICZNYCH INSTALACJACH OPARTYCH NA ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII, Bartosz Piotrowicz, Małgorzata Jastrzębska

PODSUMOWANIE

STRESZCZENIA

SPIS ILUSTRACJI