Zarys historii kształtowania ogrodów od Starożytności do Baroku

Oprawa: miękka, Format: 21x29,7 cm, Stron: 153,  2007 r., 202 fotografii i rysunków 

W książce przedstawiono podstawowe informacje - podane w uproszczonej, syntetycznej formie - dotyczące historii kształtowania ogrodów od czasów Starożytności do Baroku włącznie. Zwrócono szczególną uwagę na układ przestrzenno-funkcjonalny ogrodów w danym okresie historycznym oraz na charakterystyczne formy i elementy przestrzenne w nich występujące. Ze wstępu: "Bogactwo informacji dotyczących genezy i kolejnych etapów rozwoju ogrodów od czasów starożytnych, sięgających wielu tysięcy lat p.n.e. do czasów obecnych jest olbrzymie. Niniejsza pozycja przedstawia syntezę, chronologiczny skrót tegoż rozwoju do końca baroku, tj. okresu, w którym występowała dominacja układów i form zgeometryzowanych, oparty na wybranych, najbardziej charakterystycznych i naj ciekawszych przykładach założeń ogrodowych.

Przeznaczona jest przede wszystkim dla stentów wydziałów architektury, ale i innych zainteresowanych problematyką. Szczególny nacisk położono na omówienie charakterystycznego dla danego okresu układu przestrzenno-funkcjonalnego oraz na charakterystyczne formy i elementy przestrzenne, występujące w tych ogrodach. Pozostałe elementy jak: m.in. podłoże polityczno-gospodarczo-społeczne, omówienie towarzyszących ogrodom obiektów architektonicznych i ich twórców, przedstawiono wybiórczo i w bardzo ogólnym, niezbędnym zakresie."

Spis treści:
Od autorki
Wstęp     
Schemat rozwoju przestrzennego ogrodów
Ogrody Starożytności
Egipt 
Abstrakt
Mezopotamia 
Abstrakt
Persj a
Abstrakt
Grecja
Abstrakt
Rzym     
Abstrakt
Ogrody Sredni owiecza   
Ogrody europejskie   
Ogrody klasztorne    
Ogrody zamkowe   
Ogrody miejskie przydomowe i rezydencje letnie
Ogrody publiczne
Abstrakt
Ogrody Islamu  
Ogrody Renesansu    
Wprowadzenie - układy przestrzenne
Fonny i elementy przestrzenne
Przegląd ogrodów renesansowych  
Włochy 
Francja
Anglia 
Niemcy 
Polska
Inne kraje
Abstrakt
Ogrody Baroku   
Wprowadzenie - układy przestrzenne
Formy i elementy przestrzenne
Przegląd ogrodów barokowych
Francja
Niemcy
Austria
Włochy
Anglia
Hiszpania        
Holandia     
Rosja     
Belgia
Węgry 
Polska
Ogrody botaniczne i miejskie ogrody publiczne
Abstrakt
Posłowie
Literatura