Diagnostyka i wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Oprawa: miękka, foliowana, Stron: 282, Format: 16,5x23,5 cm, Liczba arkuszy: 19,7, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Podręcznik dla stentów wydziału bownnictwa. Autor omawia niezawodność i awaryjność konstrukcji, zasady ich diagnozowania oraz metody diagnostyczne badania konstrukcji żelbetowych.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Niezawodność konstrukcji żelbetowych

3. Awaryjność konstrukcji budowlanych

3.1. Ogólna ocena awaryjności konstrukcji budowlanych

3.2. Ogólna charakterystyka katastrof i awarii konstrukcji budowlanych

3.3. Przyczyny awarii i katastrof budowlanych

3.4. Awarie charakterystyczne

3.4.1. Konstrukcje stalowe

3.4.2. Konstrukcje żelbetowe

3.4.3. Konstrukcje murowe

3.4.4. Konstrukcje drewniane

4. Zasady diagnozowania konstrukcji żelbetowych

4.1. Zasady ogólne

4.2. Schematy prac diagnostycznych obiektów żelbetowych

4.3. Inwentaryzacja konstrukcji oraz warunki eksploatacji

4.4. Określenie obciążeń działających na konstrukcję

4.5. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcyjnych

4.6. Morfologia rys i przemieszczenia

4.7. Ocena stanu podłoża gruntowego

4.8. Korozja zbrojenia i betonu

4.9. Inne właściwości stanu technicznego

5. Metody diagnostyczne badania konstrukcji żelbetowych

5.1. Rozdaje stosowanych metod badań

5.2. Badania wytrzymałości i jednorodności betonu w konstrukcji

5.2.1. Badania na próbkach pobranych z konstrukcji

5.2.2. Nieniszczące metody ultradźwiękowe

5.2.2.1 Rozprzestrzenianie się fal ultradźwiękowych

5.2.2.2. Metody ultradźwiękowe skrośne

5.2.2.3. Wyznaczanie związków korelacyjnych pomiędzy prędkością ultradźwięków a wytrzymałości betonu

5.2.2.4. Wpływ wybranych czynników na prędkość ultradźwięków

5.2.2.5. Ocena wytrzymałości i jednorodności betonu w konstrukcji

5.2.2.6. Związki korelacyjne dla typowych betonów

5.2.2.7. Przykłady oceny wytrzymałości i jednorodności betonu w konstrukcji

5.2.2.8. Metoda ultradźwiękowa powierzchniowa

5.2.3. Nieniszczące metody sklerometryczne

5.2.3.1. Podstawy metod

5.2.3.2. Techniczne warunki pomiarów

5.2.3.3. Stosowanie metody odbiciowej za pomocą sklerometrów Schmidta

5.2.3.4. Skalowanie przyrządów sklerometrycznych

5.2.3.5. Wpływ wybranych czynników na wielkości pomiarowe L
i związki korelacyjne R-L

5.2.3.6. Ocena wytrzymałości i jednorodności betonu

5.2.3.7. Statystyczna ocena jakości betonu w elementach konstrukcji

5.2.3.8. Zależności empiryczne dla typowych betonów

5.2.3.9. Stosowanie ulepszonego młotka Poldiego

5.2.3.10. Stosowanie młotków HPS

5.2.3.11. Ocena wytrzymałości na podstawie różnych przyrządów
sklerometrycznych

5.2.4. Metody kompleksowe  badania i oceny wytrzymałości betonu

5.3. Badania zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych

5.3.1. Podział metod badań

5.3.2. Nieniszczące badania radiologiczne

5.3.2.1. Podstawy badań radiologicznych

5.3.2.2. Techniczne warunki badań radiologicznych

5.3.2.3. Ocena zbrojenia w konstrukcji z betonu

5.3.2.4. Przykłady badań radiologicznych

5.3.3. Niszczące badania elektromagnetyczne

5.4. Ocena korozji betonu i zbrojenia w konstrukcji

5.5. Ocena defektów w elementach z betonu

5.5.1. Metody oceny

5.5.2. Przykłady

5.6. Ocena wilgotności betonu w konstrukcji

5.6.1. Metody badań

5.6.2. Przykłady

5.7. Ocena grubości elementów betonowych

5.7.1. Metody badań

5.7.2. Przykład

5.8. Specjalistyczne metody badawcze

5.8.1. Badania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych

5.8.2. Ocena promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych

5.8.3. Badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

Literatura

Załączniki