Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń

ISBN 0239-6386-445

Oprawa: miękka, Format: 16x23 cm, Stron: 426, 2010 r., bardzo liczne rysunki czarno-białe

 
Budynki o konstrukcji drewnianej były realizowane w różnych okresach, przy czym pewna ich część pochodzi nawet z końca XIX w. Stanowią one jeszcze część zabudowy wsi, małych miasteczek oraz peryferie większych miast. Przeważnie są to budynki parterowe lub jednopiętrowe, a stosunkowo rzadko - dwupiętrowe, przy czym większość z nich nie jest podpiwniczona, mniejszość zaś - częściowo podpiwniczona.

Spośród budynków drewnianych, przeznaczonych na mieszkania, najwięcej wznoszono na Podkarpaciu. Wykonywano je tradycyjnie, w stylu zwanym zakopiańskim. W pozostałych regionach wykonywano przeważnie budynki tymczasowe, niektóre rolnicze (np. stodoły), obiekty rekreacyjne i altanki w ogródkach działkowych.

 
Spis treści:
1. Budynki drewniane 

2. Ocena stanu technicznego elementów i konstrukcji drewnianych 
2.1. Badania elementów i konstrukcji drewnianych 
2.2. Wytyczne analizy wytrzymałościowej konstrukcji drewnianych 
2.3. Mechanizmy utraty nośności i stateczności konstrukcji 
2.4. Wpływ zawilgocenia na wytrzymałość i odkształcalność drewna 

3. Stropy 
3.1. charakterystyka 
3.2. Metody wzmacniania belek 
3.3. Naprawa belek stropów drewnianych 
3.4. Wzmacnianie belek 
3.5. Inne działania naprawcze 
3.6. Przykłady obliczeń stropów 

4. Zespolony strop drewniano-żelbetowy 
4.1. Warunki i zakres stosowania 
4.2. Założenia konstrukcyjno-obliczeniowe 
4.3. Wytyczne wykonywania stropów 
4.3.1. Wzmacnianie belek i wymianów
4.3.2. Wykonanie złączy
4.3.3. Zbrojenie i betonowanie płyty
4.3.4.

5. Ściany 
5.1. Wiadomości ogólne 
5.2. Ściany wieńcowe 
5.3. Ściany szkieletowe 
5.4. Lekki szkielet (kanadyjski) 
5.5. Ściany z muru pruskiego 
5.6. Ściany płytowe 

6. Słupy 
6.1. naprawa i wzmacnianie słupów 
6.2. Przykłady obliczeń słupów 

7. Schody 
7.1. Uwagi ogólne 
7.2. Ocena stanu technicznego i konserwacja schodów 
7.3. Naprawa schodów 
7.4. Zasady obliczeń schodów policzkowych 
7.5. Przykłady obliczeń schodów policzkowych 

8. Wiązary kratowe 
8.1. Uwagi ogólne 
8.2. Wiązary trójkątne 
8.3. Wiązary dwutrapezowe 
8.4. Wzmacnianie prętów ściskanych 
8.5. Wzmacnianie prętów rozciąganych 
8.6. Wzmacnianie węzłów podporowych 
8.7. Wzmacnianie wiązarów 
8.8. Przykłady obliczeń 

9. Dachy 
9.1. Wiadomości ogólne 
9.2. Naprawa i wzmocnienie elementów więźby dachowej
9.3. Naprawa i wzmocnienie elementów połączeń (węzłów)
9.4. Przykład obliczeń więźby płatwiowo-kleszczowej

10. Belki wzmocnione elementami stalowymi lub kompozytami włóknistymi 
10.1. Belki i wiązary wzmocnione cięgnami stalowymi
10.2. Wiązary kratowe z rozciąganymi słupkami stalowymi
10.3. Zbrojenie belek drewnianych
10.4. Wzmacnianie belek kratowniczkami stalowymi
10.5. Belki wzmocnione ceownikami
10.6. Belki wzmocnione kompozytami włóknistymi
10.6.1. Materiały stosowane do wzmocnienia belek
10.6.2. Zbrojenie belek drewnianych kompozytami włóknistymi

11. Elementy i konstrukcje z drewna klejonego
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Belki (dźwigary) z drewna klejonego warstwowo
11.2.1. Belki
11.2.2. Dźwigary jednotrapezowe (jednospadkowe)
11.2.3. Dźwigary dwutrapezowe i dźwigary o osi zakrzywionej
11.3. Belki (dźwigary) o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym
11.4. Konstrukcje ramowe

12. Ochrona drewna przed korozją biologiczną 
12.1. Korozja biologiczna 
12.2. Odgrzybianie budynków
12.3. Zwalczanie owadów
12.4. Impregnacja drewna
12.5. Klasy zagrożenia drewna korozją biologiczną
12.6. Chemiczne środki ochrony drewna

13. Zabezpieczenie przeciwogniowe drewna 
13.1. Odporność ogniowa elementów konstrukcji
13.2. Zachowanie się drewna pod wpływem wysokich temperatur
13.3. Podwyższenie odporności ogniowej konstrukcji drewnianych
13.4. Ogniochronne środki chemiczne

14. Tablice i wzory do obliczeń konstrukcji z drewna 
14.1. Tarcica iglasta obrzynana ogólnego przeznaczenia
14.2. Wytrzymałość obliczeniowa drewna i materiałów drewnopodobnych
14.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności
14.3.1. Ściskanie równoległe do włókien
14.3.2. Ściskanie prostopadłe i skośne do włókien
14.3.3. Zginanie
14.3.4. Rozciąganie równoległe i prostopadłe do włókien
14.4. Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności
14.5. Podatność złączy na łączniki trzpieniowe
14.6. Nośność poprzeczna łączników trzpieniowych 
14.6.1. Złącza drewno-drewno i płyta-drewno
14.7. Złącza na gwoździe
14.7.1. Złącza typu drewno-drewno
14.7.2. Złącza typu płyta-drewno
14.8. Złącza na śruby i sworznie
14.8.1. Złącza na śruby
14.8.2. Złącza na sworznie
14.9. Złącza na pierścienie typu Geka
14.10. Nośność belek o przekroju złożonym

Bibliografia