Materiały pomocnicze z wytrzymałości materiałów dla studiów zaocznych. Część I