Organizacja i planowanie w przedsiębiorstwie budowlanym

Oprawa: miękka, foliowana, Stron: 200, Format: 16,5 x 23,5 cm, Liczba arkuszy: 10,8, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Skrypt przeznaczony jest dla stentów politechnik i szkół inżynierskich, których znaczna ich liczba będzie w przyszłości pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach budowlanych oraz w różnych instytucjach związanych z budownictwem, a także mogą kierować np. przedsiębiorstwami produkcyjnymi lub innymi jednostkami, które będą stanowić ich własność.
Skrypt zawiera podstawowe wiadomoąci na temat rozwoju nauki organizacji i zarządzania na ąwiecie i w Polsce oraz podaje charakterystyki poszczególnych kierunków. Podaje też podstawowe wiadomości z dziedziny psychologii i socjologii pracy, a także o pełnieniu funkcji kierowniczych.

Ponadto czytelnik uzyska podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i planowania budownictwa. Będą one przydatne dla inżynierów budownictwa lądowego, lecz nie tylko. Podane zasady organizacji i zarządzania w budownictwie mogą znaleźć zastosowanie przy organizowaniu pracy na stanowiskach pracy i w zakładzie czy w warsztacie o różnym profilu produkcji.

 

 

Spis treści:
Wprowadzenie

 

Część I. PODSTAWY TEORII ORGANIZACJI I ZARZĽDZANIA
1. Początki nauki organizacji - klasycy naukowej organizacji
1.1. Rozwój naukowej organizacji w Ameryce
1.2. Rozwój naukowej organizacji we Francji
1.3. Rozwój naukowej organizacji w Polsce
2. Polska szkoła prakseologii
3. Nauka organizacji pracy w Związku Radzieckim
4. Szkoła systemów społecznych - szkoła lzkich zachowań - Human Behaviour
5. Szkoła stosunków międzylzkich - Human Relations
6. Szkoła badań operacyjnych
7. Szkoła neoklasyczna
8. Szkoła systemowa - kierunek systemowo-kompleksowy

 Część II. PROBLEMY KIEROWANIA LUDŹMI
1. Zarządzanie a kierowanie
2. Funkcje zarządzania
3. Władza, autorytet, osobowość i kwalifikacje kierowania
4. Style kierowania
5. Rodzaje struktur organizacyjnych w zarządzaniu
6. Struktury organizacyjne płaskie i smukłe
7. Rozpiętość kierowania
8. Sposoby oddziaływania kierownika na pozytywną pracę załogi
9. Problemy psychologii i socjologii pracy

 Część III. PODSTAWY ORGANIZACJI I PLANOWANIA W BUDOWNICTWIE
1. Podstawowe pojęcia związane z organizacją i realizacją budynków i budowli oraz procesów budowlanych
2. Cechy budownictwa i charakterystyka produkcji budowlanej
3. Inwestycje, inwestor i proces inwestycyjny
4. Biura projektów i jednostki projektowe
5. Elementy projektowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych
5.1. Funkcje przedsiębiorstwa budowlanego
5.2. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw budowlanych
6. Zadania i organizacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Miejsce i rola kierownika budowy w organizacji przedsiębiorstwa
7. Operatywne zarządzanie budową i dyspozytorski system zarządzania budową
8. Dokumentacja budowy
9. Prawa i obowiązki pracowników i przedsiębiorstw budowlanych
10. Podstawowe metody organizacji produkcji budowlanej
11. Analityczno-graficzne metody w planowaniu i organizacji robót budowlanych
11.1. Harmonogramy budowlane
11.2. Harmonogramy zużycia, zapasu i dostaw materiałów budowlanych
12. Zastosowanie metod matematycznych w organizacji i realizacji robót budowlanych
12.1. Programowanie liniowe
12.2. Zagadnienie transportowe
12.3. Metody sieciowe
12.4. Metoda drogi krytycznej (CPM)
12.5. Metoda analizy sieci PERT
13. Dokumentacja techniczno-organizacyjna
13.1. Wytyczne realizacji inwestycji
13.2. Wytyczne technologii wykonawstwa
13.3. Projekt organizacji robót
14. Zagospodarowanie planu budowy
14.1. Uwagi ogólne
14.2. Prace wstępne
14.3. Drogi
14.4. Place składowe i magazyny
14.5. Wytwórnie i warsztaty
14.6. Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe
14.7. Typowe obiekty zaplecza budowy
14.8. Zapotrzebudowanie budowy w wodę
14.9. Zapotrzebudowanie budowy na energię elektryczną
Literatura