Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych

 • 29,00 zł

ISBN 0239-6386-462

Oprawa: broszurowa, Format: 16,5x24 cm, Stron: 168,  2015 r.

Podręcznik wydawnictwa politechniki Świętokrzyskiej. Zbiór zharmonizowanych reguł technicznych, dotyczących projektowania konstrukcji. Eurokod 6 odnosi się wyłącznie do wymagań dotyczących nośności, uzytkowania i trwałości konstrukcji. Do każdej z wymienionych części PN - EN 1996, analogicznie jak do pozostałych wersji językowych eurokodów, opracowane zostały załączniki krajowe NA, zawierające parametry do stosowania na terenie Polski. Ograniczając się do zagadnień związanych z nosnością konstrukcji, w niniejszym opracowaniu przedstawiono zarówno procedury obliczeniowe według PN - EN 1996 - 1 - 1 i PN - EN 1996 - 3, jak i przykłady obliczeń konstrukcji murowych. Przykłady obliczeń ścian wykonano metodą podstawową (metodą dokładną) według PN - EN 1966 - 1 - 1 oraz metodą uproszczoną według PN - EN 1966 - 3.


Spis treści

 1. WSTĘP 

 2. WYKAZ OZNACZEŃ

 3. ZASADY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI MUROWYCH
  3.1. Kombinacje obciążeń
  3.2. Załączniki krajowe NA do normy PN-EN 1996-1-1:2010
  3.3.Ścianymuroweniezbrojoneobciążonegłówniepionowo
  3.3.1. Obliczanie elementów konstrukcji murowych
  3.3.2. Sprawdzanie ścian murowych niezbrojonych obciążonychgłówniepionowo 
  3.4. Uproszczona metoda obliczania mimośrodu działania obciążenia pionowego ściany
  3.5. Uproszczona metoda obliczania ścian poddanych obciążeniu pionowemu oraz obciążeniu wiatrem
  3.5.1. Warunki stosowania
  3.5.2. Wyznaczanie nośności ściany z uwagi na obciążenia pionowe 
  3.6. Uproszczona metoda obliczania niezbrojonych ścian murowanych budynków 
  3.6.1. Ogólne warunki stosowania
  3.6.2.Nośnośćobliczeniowaścianyobciążonejpionowo
  3.7. Uproszczona metoda obliczania ścian piwnic poddanych poziomemuparciugruntu
  3.8. Ściany obciążone siłą skupioną – metoda podstawowa
  3.9.
  Ścianypoddaneobciążeniuskupionemu–metodauproszczona
  3.10.
  Ścianymuroweobciążoneprostopadledoswojejpowierzchni
  3.11. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojonych
  3.11.1. Nośność na ściskanie ścian ze zbrojeniem w spoinach wspornych 
  3.11.2. Elementy zbrojone konstrukcji murowych poddane zginaniu 

 4. PRZYKŁADY OBLICZEŃ WYBRANYCH ELEMENTÓW
  KONSTRUKCJI
  4.1. Sprawdzanie nośności ścian w energooszczędnym budynku mieszkalnym – metoda podstawowa
  4.1.1. Zestawienie obciążeń
  4.1.2. Nośność wewnętrznej ściany parteru
  4.1.3. No
  śność zewnętrznej ściany parteru
  4.2. Sprawdzanie nośności ścian parteru w energooszczędnym budynku mieszkalnym – metoda uproszczona
  4.2.1. Nośność wewnętrznej ściany parteru
  4.2.2. Nośność zewnętrznej ściany parteru
  4.3. Sprawdzenie nośności ściany wypełniającej poddanej obciążeniu wiatrem
  4.4. Sprawdzenie nośności ściany zewnętrznej piwnicy obciążonej parciem gruntu –metoda uproszczona 
  4.5. Sprawdzenie nośności ściany obciążonej prostopadle do swej powierzchni 
  4.6. Sprawdzenie nośności płyty stropu Kleina typu ciężkiego
  4.7. Wzmocnienie płyty stropu Kleina typu ciężkiego
  4.8. Sprawdzenie no
  śności płyty żeberkowej stropu Kleina
  4.9. Wzmocnienie płyty żeberkowej stropu Kleina 
  4.10. Sprawdzenie nośności ścian obciążonych siłą skupioną – metoda podstawowa 
  4.11. Sprawdzenie nośności ścian obciążonych siłą skupioną – metoda uproszczona
  4.12. Sprawdzenie nośności i możliwości nadbudowy domu jednorodzinnego o konstrukcji tradycyjnej murowej 

Literatura