Trwałość budowli

Oprawa: miękka, foliowana, Stron: 212, Format: 16,5 x 23,5 cm, Liczba arkuszy: 12,5, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej

Podręcznik dla stentów wydziału bownnictwa. Autor omawia podstawowe dane o trwałości budowli, zasady ochrony przed korozją konstrukcji budowlanych, podstawowe wiadomości o korozji betonu, stali i zbrojenia. Dużo miejsca poświęca ochronie konstrukcji stalowych i betonowych.

Książka tańsza niż ksero!!!

Spis treści:
1. Podstawowe dane o trwałości budowli 
1.1. Wprowadzenie 
1.2. Trwałość i przydatność użytkowa budowli 
1.3. Czynniki oddziałujące na budowlę lub jej część
1.4. Trwałość części budowli 
1.5. Projektowanie elementów budynku z uwagi na trwałość
1.6. Ustalanie przewidywanego okresu użytkowania

2. Zasady ochrony przed korozją konstrukcji budowlanych

2.1. Potrzeba zabezpieczania przed korozją 

2.2. Zasady ochrony przed korozją

2.2.1. Sposoby ochrony

2.2.2. Ograniczenie oddziaływania środowiska na konstrukcję 

2.3. Zasady projektowania zabezpieczeń

2.3.1. Dane potrzebne do projektowania

2.3.2. Projekty zabezpieczeń

2.3.3. Etap założeń techniczno-ekonomicznych

2.3.4. Projekt techniczny

3. Podstawowe wiadomości o korozji betonu

3.1. Składniki i struktura betonu

3.1.1. Składniki betonu

3.1.2. Struktura betonu

3.1.3. Ciecz w porach betonu

3.2. Procesy korozji betonu

3.2.1. Dane ogólne

3.2.2. Korozja ługująca

3.2.3. Wymiana jonów

3.3. Korozja spowodowana tworzeniem soli zespolonych

3.4. Korozja spowodowana innymi czynnikami

3.5. Korozja spowodowana czynnikami wewnętrznymi

4. Korozja stali i zbrojenia

4.1. Podstawowe zjawiska korozji stali

4.2. Ochrona zbrojenia przez beton

4.3. Korozja konstrukcji żelbetowych

4.3.1. Mechanizm niszczenia konstrukcji

4.3.2. Wpływ gazów

4.3.3. Wpływ chlorków

4.3.4. Wpływ składu betonu

5. Wymagania trwałości dla żelbetu

5.1. Niszczenie żelbetu

5.2. Okres użytkowania konstrukcji

5.3. Zasady ochrony konstrukcji żelbetowych

6. Klasyfikacja środowisk w stosunku do betonu i żelbetu

6.1. Zasady klasyfikacji

6.2. Środowiska gazowe

6.3. Środowiska ciekłe

6.4. Środowiska stałe

6.5. Środowiska nieagresywne

6.6. Oznaczanie środowisk

7. Klasyfikacja środowisk w stosunku do konstrukcji stalowych

7.1. Podstawy klasyfikacji

7.2. Środowisko korozyjne

7.3. Ocena stopnia agresywności

8. Zasady ochrony konstrukcji żelbetowych

9. Ochrona materiałowo-strukturalna

9.1. Ogólne zasady

9.2. Dobór betonu

9.3. Dobór cementu

9.3.1. Ze względu na ochronę zbrojenia

9.3.2. Ze względu na ochronę betonu

9.3.3. Kruszywo

9.3.4. Dodatki i domieszki do betonu

9.3.5. Zbrojenie

9.3.6. Wykonanie konstrukcji

9.3.7. Otulina zbrojenia

9.3.8. Dobór rozwiązań konstrukcyjnych

10. Ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych

10.1. Podstawowe zasady

10.2. Systemy zabezpieczeń

10.2.1. Fluatowanie

10.2.2. Hydrofobizacja

10.2.3. Powłoki malarskie

10.2.4. Izolacje z wyrobów asfaltowych

10.2.5. Izolacje z żywic syntetycznych zbrojone i niezbrojone

10.2.6. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych

10.2.7. Wykładziny chemoodporne

10.2.8. Wymurówki

10.3. Dobór zabezpieczeń

10.3.1. Zabezpieczenia w środowiskach wodno-gruntowych

10.3.2. Zabezpieczenia w środowiskach gazowych

10.3.3. Zabezpieczenia w środowiskach ciekłych

11. Wymagania dla konstrukcji żelbetowych zabezpieczanych powierzchniowo

11.1. Wymagania ogólne

11.2. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem

11.3. Kształty konstrukcji

11.4. Dostęp do powierzchni elementów

11.5. Odkształcenia konstrukcji

11.6. Przebicia izolacji

11.7. Podłoża pod izolację

12. Ochrona konstrukcji stalowych

12.1. Zabezpieczenia malarskie

12.1.1. Dane ogólne

12.1.2. Powłoki z farb olejnych

12.1.3. Powłoki z farb ftalowych

12.1.4. Powłoki z farb olejno-żywicznych

12.1.5. Powłoki z farb asfaltowych i bitumicznych

12.1.6. Powłoki chlorokauczukowe

12.1.7. Powłoki poliwinylowe

12.1.8. Powłoki epoksydowe

12.1.9. Inne powłoki

12.2. Powłoki metalowe

12.2.1. Zasady ochrony

12.2.2. Powłoki cynkowe

12.2.3. Powłoki aluminiowe

12.2.4. Powłoki cynkowo-malarskie

12.3. Stale trnordzewiejące

12.4. Dobór zabezpieczeń

13. Wymagania dla konstrukcji stalowych

13.1. Wymagania ogólne

13.2. Rozwiązania szczegółów

13.2.1. Połączenia

13.2.2. Kratownice dachowe

13.2.3. Słupy

13.2.4. Elementy typu blachownice

14. Literatura