160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 280, 2007 r., fotografie barwne i czarno-białe

W roku 2006 minęło 160 lat od otwarcia połączenia kolejowego między Wrocławiem a Berlinem. Jubileusz ten to niepowtarzalna okazja do wykreowania przyjaznego klimatu inwestycyjnego i zainicjowania dynamicznego wzrostu społecznego w III Paneuropejskim Korytarzu Transportowym. Nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy między Wrocławiem a Berlinem, w dobie jednoczącej się Europy, powinno zaowocować zacieśnieniem kontaktów gospodarczych i naukowych. Usprawnienie i zdynamizowanie połączenia kolejowego, zgodnie ze współczesnymi standardarni obowiązującymi w UE, ma niebagatelne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego tej części Europy.

Książka ta, poświęcona historii techniki kolejowej i perspektywom jej rozwoju, została przygotowana z myślą o uczczeniu tego jubileuszu. Zamierzeniem autorów jest przekazanie czytelnikom informacji o transporcie kolejowym w aspekcie historycznym i perspektywicznym, wpływie tego rodzaju transportu na aktywizację społeczno-gospodarczą, rozwój turystyki i rozwój przestrzenny miast, a także przedstawienie znaczenia transportu kolejowego dla zmian aktywności gospodarczej.

Spis treści:
Przedmowa
Rozdział 1 Historia i perspektywy rozwojowe połączeń kolejowych Wrocławia i Berlina
Połączenie kolejowe Wrocław-Berlin. Historia i perspektywy rozwoju 
Strategiczne pozycjonowanie Wrocławia w konstelacji projektowanych europejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych (G. Roman)
Większa prędkość i osiągi na szynach między Niemcami a Polską (T. Fabian) 

Przestrzenna strategia rozwoju dla III Europejskiego Korytarza Transportowego "Via Regia" (H. R. Bohm)

Wrocław w sieci kolei dużych prędkości (A. Massel)

Stium superszybkiego połączenia w IV Korytarzu Paneuropejskim. Transport szynowy czy Transrapid? (W. Fengler) 

 

Rozdział 2. Wpływ transportu kolejowego na rozwój aglomeracji i stosunki społeczno-ekonomiczne
Linia kolejowa Wrocław-Berlin jako symulanta /desymulanta rozwoju przestrzennego miast (B. Miszewska. R. Szrnytkie) 
Społeczno-gospodarcze konsekwencje budowy linii kolejowej Wrocław-Berlin (S. Ciok) 
Ponadgraniczna współpraca międzynarodowa jako czynnik rozwoju regionów w polityce spójności Unii Europejskiej (M. Klamut)  
Inwestycje zagraniczne jako czynnik aktywizacji III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego na przykładzie Dolnego Śląska (J. Łoboda)  
Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej w Euroregionie Nysa (E. Pancer - Cybulska, L. Cybulski)  

Rozdział 3. Problemy techniczne budowy i modernizacji linii kolejowych łączących Polskę i Niemcy
Modernizacja podtorza linii kolejowej E-30 na Dolnym Śląsku w rejonie przygranicznym (M. Krużyński, B. Musiał, W. Strzępek, A. Kacik)  
Reminiscencje z wdrażania projektu rnodernizacji linii kolejowej Węgliniec-Legnica (S. Hajduk,  W. Zieliński)
Geotechniczne warunki bezpiecznej eksploatacji nasypu kolejowego połączenia Warszawa-Berlin na szlaku Dąbrówka Śląska-Szczaniec (M. Krużyński, M. Hawrysz, A. Batog)  
Zaawansowane metody oceny kondycji starych mostów kolejowych - współpraca naukowa Berlina i Wrocławia (J. Bień, R. Helmerich, Z. Kubiak, E. Niederleithinger)  
Obciążenia mostów kolejowych w okresie eksploatacji linii kolejowej Wrocław-Berlin (Cz. Machelski )  
Polsko-niemieckie korzenie sygnalizacji kolejowej na Dolnym Śląsku (B. Molecki)  
Aneks
Stie uber Eine Hochgeschwindigkeitsverbindung im Paneuropaischen Korridor IV - Eisenbahn oder Transrapid? (W. Fengłer) .
Mehr Tempo und Leistung aufder Schiene zwisehen Deutschland und Polen (T. Fabian)  
Raumliche Entwicklungsstrategie fur den Europaischen Verkehrskorridor III - "Via Regia" (H.R. Bohm, J. Neumuller. E. Trawnicek)  
Condition assessment of old railway bridges using advanced methods - scientific cooperation between Berlin and Wrocław (Jan Bień, Rosemarie Helmerich Zygmunt Kubiak, Ernst Niederleithinger) .