Architektura schronisk górskich w Sudetach

  • 85,00 zł

ISBN 978-83-7493-845-7

Oprawa: twarda, Format: 21,5x30,5 cm, Stron: 278, 2014 r., liczne czarno-białe i kolorowe ilustracje

Książka ta jest próbą ukazania piękna architektury, historii powstania oraz losów schronisk seckich, będących częścią składową bogatej spuścizny kulturowej regionu seckiego. Wiele z tych interesujących obiektów o regionalnej formie architektury nie dotrwało do dzisiejszych czasów, a ich wygląd i styl możemy podziwiać na widokówkach z okresu międzywojennego lub w przewodnikach z tamtych lat.

W publikacji omówiono najczęściej występujące odmiany form i konstrukcji schronisk w Setach i zilustrowano je wykonanymi przez autora zdjęciami oraz rysunkami. W najobszerniejszym rozdziale książki przedstawiono schroniska zlokalizowane w poszczególnych pasmach Setów, opisano ich wygląd i styl oraz dzieje od chwili powstania, zilustrowane archiwalnymi oraz współczesnymi zdjęciami i rysunkami autora. Umieszczony na końcu opracowania spis wszystkich wymienionych w pracy schronisk ułatwi czytelnikowi dotarcie do wiadomości o interesujących go obiektach.

Znajdujące się w książce mapy, na których zaznaczono schroniska istniejące i te, które nie dotywały do chwili obecnej, obrazują skalę rozwoju turystyki przed 1945 rokiem oraz po zakończeniu II wojny światowej w tym górskim regionie Śląska.

Spis treści:
Od Autora
Vorwort  
Podziękowanie  
WPROWADZENIE              
1. Rys historyczny  
2. Najważniejsze rejony występowania schronisk w Setach

ODMIANY FORM ARCHITEKTONICZNYCH SCHRONISK SUDECKICH  
1. Schroniska o cechach architektury rodzimej       
2. Schroniska o architekturze z wpływami obcymi 
3. Hotele górskie o monumentalnej formie       
4. Schroniska o schodkowej, piramidalnej formie dachu
5. Schroniska o architekturze pozbawionej charakterystycznych cech formy i funkcji
6. Schroniska powstałe po II wojnie światowej w Setach
7. Podsumowanie      

SCHRONISKA W SUDETACH    
Sety Zachodnie           
1. Góry Izerskie            
2. Karkonosze - część zachodnia        
3. Karkonosze - część środkowa
4. Karkonosze - część wschodnia            
5. Lasocki Grzbiet   
6. Rawy Janowickie        
7. Kotlina Jeleniogórska 
8. Góry Kaczawskie
9. Pogórze Kaczawskie 

Sety Środkowe        
1. Kotlina Kamiennogórska, Wzgórza Bramy Lubawskiej, Zawory
2. Góry Kamienne 
3. Góry Wałbrzyskie    
4. Góry Sowie, Wzgórza Włodzickie          
5. Góry Bardzkie
6. Góry Stołowe      
7. Góry Bystrzyckie i Orlickie            

Sety Wscbodnie         
1. Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie     
2. Góry Złote
3. Góry Opawskie     

Przedgórze Seckie    
1. Wzgórza Strzegomskie   
2. Masyw Ślęży     
3. Wzgórza Bielawskie     

Posłowie               
Nachwort           
Bibliografia
Spis schronisk 
Mapa schronisk w Setach