Geometria wykreślna. Wybrane zagadnienia dla architektów

ISBN 83-7085-658-6

 

Okładka: miękka, Format: A4,  Stron: 111, 2001 r.

 

Podręcznik ten jest rodzajem notatnika z zajęć dydaktycznych prowadzonych dla stentów Wydziału Architektury, którzy powinni zapoznać się z wybranymi zagadnieniami z geometrii wykreślnej w semestrze trzecim. Są w nim przykłady rozwiązywane na ćwiczeniach i zadania do opracowania w domu.

Wprowadzenie 

1. Wielościany foremne 
Zadania 1,2 

2. Kopuły Fullera 
Zadania 3,4 
Zadanie.domowe: arkusz 1 

3. Konoidy i sklepienia kolebkowe 
Zadania 5 i 6 

4. Aksonometria prostokątna 
Zadanie 7 
Zadanie domowe: arkusz 2 

5. Cienie na wielościanach w aksonometrii 
Zadania 8,9,10 i 11 
Zadanie domowe: arkusz 3 

6. Cienie na wielościanach w metodzie Monge'a 
Zadanie 12 
Zadanie domowe: arkusz 4 

7. Cienie na walcu i stożku 
7.1. Cienie na walcu 
7.2. Cienie na stoiku 
Zadanie 13 

8. Cień na sferze 
Zadanie domowe: arkusz 5 

9. Cienie na powierzchniach obrotowych o dowolnym połniku 
Zadanie 14 

10. Rozwinięcia wielościanów i powierzchni 
10.1. Rozwinięcia ostrosłupów 
10.2. Rozwinięcia stożków 
10.3. Rozwinięcia graniastosłupów 
10.4. Rozwinięcia walców 
Zadania 15 i 16 
Zadanie domowe: arkusz 6 

11.Dachy 
11.1. Dachy najednym poziomie 
11.2. Dachy zsąsiadem 
11.3. Dachy na dwóch poziomach 
11.4. Rozszerzenie wiadomości podstawowych 
11.5. Inne przykłady dachów 

12. Rzut cechowany 

Literatura