Habitaty: mój piękny habitat

  • 40,00 zł 27,00 zł

ISBN 978-83-7493-969-0

Oprawa: miękka, Format: Stron: 408, 2016 r.

Szkoła Naukowa HABITAT to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i analiza jej zastosowań w praktyce. To także prezentacja najnowszych badań i poszukiwań z różnych dyscyplin wiedzy, dotyczących kształtowania współczesnego środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia estetyczne.

Celem aktualnych badań i stiów jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czym jest piękno architektury mieszkaniowej w jego obiektywnym i subiektywnym znaczeniu. Dla wzbogacenia wiedzy i podkreślenia złożonych i różnorodnych interpretacji piękna, wybrano kilka definicji i wypowiedzi z literatury przedmiotu.