Habitaty pro-eko-logiczne. Habitaty 2009

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 272, 2010 rok, fotografie i rysunki czarno-białe

XXI Międzynarodowa Konferencja Szkoły Naukowej HABITATY odbyła się pod hasłem ,,Habitaty proekologiczne". Dotyczyła niezwykle ważkiego dla współczesnego świata tematu poszukiwania proekologicznych sposobów kształtowania środowiska mieszkaniowego człowieka wobec postępującej degradacji ekologicznej i eskalacji demograficznej planety. Konferencja, trwająca 18-21 listopada 2009 r. obejmowała trzydniową sesję seminaryjną oraz warsztatową.

Jako pierwszy został zaprezentowany cykl referatów o poszukiwaniach rozwiązań proekologicznych w rozwoju techniki przez podniesienie standardów produkcji i i wykorzystanie nowych rozwiązań materiałowych. Temat działań proekologicznych, jako sposobu na przewartościowanie świadomości społecznej z konsumpcjonizmu na prosumpcję, poprzedził rozważania na temat wykorzystania wiedzy i tradycji w tworzeniu habitów proekologicznych. Cykl zamknęły tematy ekologii w architekturze jako zjawiska estetycznego oraz przyczynku do rozważań filozoficznych i psychologicznych.

Skala przedstawionych zagadnień obejmowała rozwiązania proekologiczne w architekturze od globalnych, przez skalę aglomeracji miejskiej, osad wiejskich po zespoły mieszkaniowe, indywidualne kształtowaną zabowę mieszkaniową, aż po kształtowanie ich wnętrz. Ważnym zjawiskiem, mocno wyeksponowanym podczas konferencji jest rozpatrywanie ekologii w kategoriach recyklingu, jako minimalizowania wytwarzanych przez człowieka i jego środowisko życia odpadów w postaci materii, energii i form przestrzeni oraz ich ponownego wykorzystywania z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań technicznych czy adaptacji kubatur już istniejących obiektów.
Niezwykle cennym źródłem stialnym o ogromnym ładunku kreacji są prace powstałe w ramach warsztatów. Pięć grup projektowych, składających się ze stentów Politechniki Wrocławskiej oraz pracowników naukowych, stworzyło koncepcje habitatów proekologicznych na konkretnych lokalizacjach w Brzegu i we Wrocławiu.  Konferencja poświęcona Habitatom proekologicznym po raz kolejny wskazuje na potrzebę szerokiego, interdyscyplinarnego spojrzenia na architekturę. Będąc platformą wymiany wiedzy, doświadczenia i nierzadko źródłem nowych idei, zwiększa świadomość projektantów co do potrzeby rozumienia konieczności kształtowania równowagi ekologicznej habitatów, czyli środowiska, w którym żyjemy.

Spis treści:
Zbigniew Bać, Habitaty proekologiczne
Część pierwsza. Seminarium szkoły Naukowej Habitaty '09 - wybrane referaty
Zaniewska Hanna, Barek Radosław
Proekologiczne budownictwo mieszkaniowe - filozofia czy rzeczywistość
Idem Robert
E-cohousing
Schneider-Skalska Grażyna
Zasady projektowania zróżnicowanych zespołów mieszkaniowych - rola świadomości i przymusu
Wowrzeczka Bogusław
Mieszkania w fabrykach - recykling architektury poprzemysłowej
Kwiatkowska Ada
Habitat bez opadów
Twardoch Agata
Dostępne budownictwo mieszkaniowe w kontekście problematyki ekologicznej
Krzaklewski Stanisław
Kameralność jako miara przestrzeni wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych
Stangel Michał
Elementy proekologicznego kształtowania formy urbanistycznej nowych dzielnic miejskich
Kopietz-Unger Janina
Safe habitats. Zintegrowany rozwój miast. Przedsięwzięcia na rzecz poprawy jakości życia w mieście
Jachimiuk Justyna
Laboratorium adaptacji na rzecz zróżnicowanego rozwoju
Widera Barbara
Podwodne środowisko mieszkalne dla człowieka
Dzińska-Jarmolińska Agnieszka
Zielone budynki- symbioza martwej materii z żywą
Rutkowski Roman
Natura jako tworzywo architektoniczne
Wojciechowski Łukasz
Krajobraz zdarzeń. Wpływ świadomości ekologicznej na koncepcje użytkowania architektury
Głowacki Tomasz
Architektura nieinwazyjna wizualnie - nowa jakość ekologii krajobrazu
Kozak Barbara
Kształtowanie architektury proekologicznej - rozwiązania proekologiczne a forma budynku
Mażewska Anna, Taraszkiewicz Antoni
Czynniki kształtujące architekturę mieszkaniową w XXI wieku
Juchniewicz-Lipińska Lwika
Dom pasywny - energooszczędność w praktyce
Włodarczyk Anna
Instalacje fotowoltaiczne w środowisku miejskim
Krajewska Anna
Różnorodność rozwiązań ekologicznych we współczesnej architekturze mieszkaniowej
Brzezicka Anna
Zależność pomiędzy rozwiązaniami architektury energooszczędnej i proekologicznej a kształtowaniem jakości środowiska mieszkaniowego
Czajka Roman
Architektura domu w krajobrazie
Kuczia Piotr
Domek ekologiczny - wzorzec (nie) do powielenia
Mizia Małgorzata
Bastiony wyspiarzy
Cisek Ewa
Ochrona i rozwój - architektura proekologiczna Norwegii
Hryncewicz-Lamber Grażyna
Praktyka architektoniczna a dom ekologiczny - kilka uwag projektanta
Gronostajka Barbara
Zielona izba jako element ekohabitatu
Kobylarczyk Justyna
Analiza wybranych obszarów strefy centralnej niewielkich miast europejskich pod kątem rozwiązań ekologicznych
Houvida Khuzan
Analisis the sun movement and its influence on forming building facades. zexample: Homs (w jęz. angielskim)
Część druga. Warsztaty naukowe szkoły naukowej Habitaty '09 - Habitaty proekologiczne
Grupa 1 - kompostowo - ekohabitat
Grupa 2 - ekohabitat grządka
Grupa 3 - ecohausing Brzeg
Grupa 4 - eko wake up
Grupa 5 - e-comix
Tomasz Głowacki, Podsumowanie