Habitaty - zrównoważony rozwój środowiska mieszkaniowego - HABITATY 2010

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron: 233, 2011 r., fotografie i rysunki czarno-białe

Książka jest pokłosiem seminarium Szkoły Naukowej Habitat '10.
 
Spis treści:
Zbigniew Bać, Habitaty - zrównoważony rozwój
 
Część I: Seminarium Szkoły Naukowej Habitat '10 - wybrane referaty
Ada Kwiatkowska: Homo sociologicus: chaos a zrównoważony rozwój habitatu
Grażyna Schneider-Skalska: Rozważania o strukturze 
Jan Pallado:  Habitaty punktowo-powierzchniowe
Małgorzata Solska: Habitat jako społeczno-urbanistyczny system korygujący "chaotyczne życie w chaotycznej przestrzeni"
Robert Idem: Problem wspólnotowego kształtowania śroodowiska mieszkaniowego
Patrycja Maciejowska-Haupt: Kreowanie zrównowazonego środowiska mieszkaniowego - inwestycja w oszczędność
Elzbieta Kusińska: Drugie życie budynków przemysłowych
Wojciech Kapuścik, Piotr Wróblewski: Bezpieczne osiedle jao przykład zastosowania wytycznych wynikających z poszanowania zasady zrównoważonego rozwoju 
Jerzy Łątka: Mieszkanie treningowe - model społeczno-przestrzenny
Roman Czajka: Uwag kilka o architekturze mieszkaniowej 
Maria Folta: Metoda trialogu dla zrównoważania rozmaitych koncepcji rozwiązań podczas projektowania
Michał Pełczarski: Przekrycia atriów przestrzeni miejskich - przegląd wybranych rozwiązań konstrukcyjnychWojciech Januszewski: Nowy urbanizm, zrównoważony rozwój środowiska przestrzennego 
Ewa Cisek: Rozwój zrównoważony państw skandynawskich
Justyna Kobylarczyk: Problemy jakości życia w nowych zespołach zabudowy mieszkaniowej - wybrane przykłady
Anna Krajewska-Lwiczuk: Tradycja i wsółczesność - zarys koncepcji pozyskiwania energii słonecznej w architekturze mieszkaniowej na przestrzeni wieków 
Igor kaźmierczak: Floating habitat - - płynąc ku zrównoważonej przyszłości
Justyna Kleszcz: Edukacja przez naturę - natura zabawy. Nowoczesne podejście w projektowaniu ekologicznych placów zabaw dla dzieci
Anna Bać: Podstawy projektowania zrównoważonego
Wacław Seruga: Poszukiwanie równowagi w środowisku mieszkaniowycm człowieka
Tomasz Głowacki: Architektura sztucznej topografii - kształtowanie równowagi  w krajobrazie kulturowym i naturalnym 
Barbara Gronostajska, Ilona Rorzkowska: Aspekty bezpieczeństwa w zrównoważonych habitatach
Beata Komar, Beata Kucharczyk - Brus: "Superjednostka" w Katowicach w aspekcie idei rozwoju zrównoważonego
Paweł Horn: Dobry habitat jako miejsce ciągłosci pokoleniowej

Część II: Warsztaty architektoniczne Szkoły Naukowej habitat '10 - habitaty zrównoważone
Grupa 1: Dotleniacz
Grupa 2: Maszroom project
Grupa 3: Zielokąt
Grupa 4: Przedmieście w mieście

Część III: Wybrane projekty koncepcyjne stentów V roku z przedmiotu wybieralnego: Habitat. Prowadzący prof. dr. arch. Zbigniew Bać, dr Wojciech Januszewski