Homo naturalis. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 250, 2010 r., liczne tabele i wykresy


 
Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych na V Międzynarodową Konferencję Naukową "HOMO NATURALIS. Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego", która odbyła się w dniach 31 maja do 2b czerwca 2010 roku we Wrocławiu. Konferencję przygotowało Stenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Prezentowane artykuły są głosem środowska naukowego w otwartej dyskusji dotyczącej aspektów rozwoju zrównoważonego w kontekście wielu  dziedzin naukowych.
 
Spis treści:
Wstęp
Czas szybkich zmian czasem śmiałych decyzji - przstrzeń dla człowieka i przyrody w myśl rozwoju zrównoważonego - Katarzyna Masztalska, Robert Masztalski

 

Wybrane oblicza retardacji przekształcania zasabów przyrody - Joanna Kostecka

 

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - Aureliusz Miklaszewski

 

Polska Cittaslow. Pomysł na zrównoważony rozwój małego miasta? Przykład Reszla - Agata Gruszecka

 

Gmina Postominoprzykładem rozwoju miast francuskich w myśl zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranych projektów urbanistycznych realizowanych we Francji - Karolina Mysiak

 

Rola zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju Rzeszowa - Magdalena Liszka, Iwona Niemiec

 

Drzewa - ręka podana miastu - Agnieszka Chabik, Monika Łuczak, Agnieszka Szumilas

 

Ochrona krajobrazu kulturowego w kontekscie rozwoju zrównoważonego. Zagospodarowanie przestrzenne miast historycznych i potrzeby wsółczesnego społeczeństwa - Marta Małgorzata Rnicka

 

"Fabryki wiedzy" - przekształcanie zdegradowanych terenów poprzemysłowych w zespoły akademickie jako przykład recyklingu przestrzeni miejskiej - Iwona Olanin, Paweł Pach

 

Przestrzeń publiczna - Miejsce interpretacji społecznej czy separacji - Agnieszka Marek, Olga Pastucha, Aleksandra Zielińska

 

Budownictwo energooszczędne w imię rozwoju zrównoważonego - Anna Cierpisz, Agnieszka Pilip

 

Zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na środowisko dzięki zwiększeniu świadomości społeczeństwa o możliwościach oszczędzania energii na przykładzie budowy domów ekologicznych - Karolina Lebiedowicz, Krzysztof Smok

 

Idea osiedli ekologicznych a współczesne wielorodzinna zabudowa a mieszkaniowa Wrocławia - Piotr Kania, Marcin Michalski

 

Projektowanie architektoniczne z uzwględnieniem osób niepełnosprawnie intelektuaalnie - Jerzy Franciszek Łatka, Magdalena Zobek

 

Energetyka jądrowa a świadomość stentów wrocławskich uczelni - Andrzej Brzozowski, Grzegorz Dumieński, Andrzej Haraśny, Maria raziuk, Małgorzata Horak

 

Bariery rozwoju energetyki wiatrowej w wybranych obszarach Polski i Niemiec - Jan Smutek

 

Mowoczesne technologie zagospodarowania złóż węgla brunatnego - Mariusz Orion  jędrysek, Michał Bucha

 

Mozliwossci zastosowania fermentacji osadów w rekultywacji zbiornika zaporowego Włocławek - Beata Biega, Adrianna Trojanowska

 

Analiza wykorzystania popiołów lotnych jako wartościowego materiału powstałego podczas spalania - Karol Zurek

 

Analiza wybranych geoindykatorów ekosystemu Białej Dunajcowej na Podgórzu Ciężkowickim - Mateusz Ćwikła

 

Indeksy i wskaźniki biotyczne służące do monitoringu rzek - Anna Raszak, Magdalena Lampart-Kałużniacka, Katarzyna Pikuła

 

Strefowanie funkcjonalne Karpackiego Narodowego Parku Przyrodniczego oraz jego znaczenie dla ochrony - Oleksij Khrrebtijevskyj, Natalia Bryndak

 

Dekalog zrównoważonego człowieka czyli 10 kroków do zbawienia planety - Grazyna Stępień, Michał Słota

 

Diagnoza wybranych aspektów znajomości fauny ptaków i stosunku do nich wśród mieszkańców Stalowej woli - Krystian Dubie, Aleksander Ptaszek, Paweł Baran, Katarzyna Brzózan, Joanna Markiewicz

 

Porównanie jakościowe ekologicznych i konwencjonalnych płynów do mycia naczyń - Anna Niczyporuk, Joanna Jędrusik

 

Wskaźniki żyzności gleby na terenie Narodowego Parku Gór Stołowych - wstępne wyniki programu monitoringu środowiska - Bartłomiej Glina, Leszek Gersztyn

 

Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w glebach Narodowego Parku Gór Stołowych na tle czynników naturalnych i antropogenicznych- Leszek Gersztyn, Bartłomiej Glina

 

Różnorodność gleb leśnych na przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego - Ewa Błońska, Piotr Pacanowski, szymon Wojtanowski, Sławomir Woźniak

 

Wykorzystanie biostymulatorów w produkcji roślinnej - Michał Paluch, Magdalena Giemza- Mikoda

 

Biocentryzm versus antropocentryzm - próba integracji - Ryszard Kulik

 

Między przyrodą a kulturą - Tomasz Pawlik

 

Zrównoważony rozwój - między wrodzonymi predyspozycjami człowieka  a świadomie przyjmowanymi postawami - Agnieszka Skorupa, Marcin Moroń

 

Turystyka aktywna - niezrównoważony środowisko sposób na zrównowazone życie - Mariola Paruzel, Agnieszka Skorupa


Wartość prywatna - moralne i niemoralne aspekty posiadania w kontekście gospodarki wolnorynkowej - Ewa Lechman

Bezinteresowaność jako istotny atrybut współczesnej globalizacji z uwzglednieniem teorii rozwoju trwałego i zrównowazonego - Emilia Nagucka

 

Wykorzystanie zwierząt w edukacji dziedzi w sświetle zrównoważonego rozwoju - Justyna Kleszcz