Koncepcja taniego mieszkania społecznego dla rodzin najuboższych wobec ich potrzeb współcześnie w Polsce

  • 45,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 311, 2013 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Praca jest poświęcona zagadnieniom taniego, społecznego budownictwa mieszkaniowego ze szczególnym uwzględnieniem warunków polskich. Naświetlono w niej dążenia do poszukiwania rozwiązań mieszkań i osiedli społechnych na przestrzeni wieków w Europie.

Monografia adresowana  jest do tych środowisk, które mają wpływ na kształtowanie sfery publicznej, tj. architektów, projektantów, urbanistów, dzaiłaczy samorządowych, polityków.

Spis treści:

Wprowadzenie

Przedmiot pracy zakres pracy

Cel pracy

Metoda badań

Stan badań

 
1. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Europie

1.1.  Próba definicji

1.2.  Geneza idei budownictwa dla ubogich

1.3.  Osiedla Jacoba Fuggera

1.4.  Budownictwo społeczne w Europie na tle historycznego rozwoju

1.4.1.     Okres Wielkiej Rewolucji Francuskiej

1.4.2.     Okres industrializacji i urbanizacji

1.4.3.     Nowe teorie i koncepcje urbanistyczne

1.4.4.     Okres po I Wojnie Swiatowej

1.5.  Podsumowanie


2. Społeczne budownictwo mieszkaniowe w Polsce – rys historyczny

2.1.  Wprowadzenie

2.2.  Budownictwo spoleczne w Polsce – początki zjawiska

2.3.  Budownictwo patronackie na Górnym Sląsku

2.4.  Okres międzywojnia

2.4.1.     Realizacje Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2.4.2.     Towarzystwo Osiedli Robotniczych TOR

2.5.  Okres PRL

2.5.1.     Okres odbodowy kraju

2.5.2.     Okres uprzemysłowienia kraju

2.5.3.     Polska po roku 1956

2.5.4.     Podsumownaie sutuacji mieszkaniowej okresu  uprzemysłowienia 1956-1970

2.5.5.     Sytuacja po roku 1970

2.5.6.     Podsumowanie polityki mieszkaniowej w dekadzie 1970-1980

2.5.7.     Lata 1980-1989

2.6.  Suwerenność po roku 1990

2.6.1.     Aktualne problemy

2.7.  Podsumowanie


3. O metodach taniego budownictwa mieszkaniowego

3.1.  Wprowadzenie

3.2.   O tanim budowaniu mieszkań w Polsce

3.3.   Podsumowanie


4. Teoretyczne aspekty kształtowania przestrzeni tanich mieszkań w budynkach społecznych

4.1.  Zagadnienia teoretyczne dotyczące architektonicznych aspektów tanich mieszkań społecznego budownictwa mieszkaniowego

4.2.   Zagadnienia programowe i przestrzenne dotyczące tanich mieszakń społecznych

4.3.  Kategoryzacja zabudowy – stium projektowe zabudowy

4.4.  Podsumownanie


5. Tanie budownictwo społeczne na przykładzie rozwiązań we Francji

5.1.  Wprowadzenie

5.2.  Rys historyczny dotyczący kształtowania i rozwoju budownictwa społecznego we Francji

5.3.  Zmiana paradygmatu

5.4.  Projekt osiedla „La Domaine de la Terre“ i jego opis

5.5.  Ocena francuskich rozwiązań ekoefektywnych

 

 

Podsumowanie i wnioski końcowe

  1. Analiza strategiczna SWOT
  2. Wutyczne dotyczące społecznego budownictwa mieszkaniowego
  3. Wnioski końcowe

Aneks

Załącznik 1

Załacznik 2

Źródła przypisów zanieszczone w aneksie

 

Literatura

Spis ilustracji

Spis tabel

Streszczenie

Summary Zusammenfassung