Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje cz. I

Autor: pod. red. Aliny Drapelli-Hermansdorfer
Dostępność:

Okładka: miękka, Format: 24x30 cm, Stron: 99, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

"Jeśli krajobraz jest odzwierciedleniem pewnego u kultury, to czy manifestują się w nim jakieś oznaki zrównoważonego rozwoju? Zasady takiego rozwoju, zwanego też samopodtrzymującym  zostaly przyjęte w skali międzynarodowej w roku 1992. Pierwsze symptomy nowej orientacji winny być więc widoczne już teraz, w pierwszych latach XXI wieku. W wielu krajach tak się jednak dzieje. Wciąż zbyt wiele społeczeństw nie może uwierzyć, że nie jest to utopia dostępna tylko bogatych, ale najbardziej racjonalny styl życia i dzialania. Z inicjatywy ONZ przyjęto więc, lata 2005-2015 będą Międzynarodową Dekadą na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

W nawiązaniu do nowych zadań edukacyjnych powstał scenariusz szóstego z cyklu zagranicznych seminariów, organizowanych corocznie przez Wydział Architektury Politechniki Wroclawskiej. Tym razem wybór miejsc i tematów został podyktowany trasą dojazdu, zamkniętą w trójkącie miast: Cottbus - Dessau - Berlin. Z naukowego punktu widzenia należy go więc uznać za przypadkowy, przypominająnieco próbę losową. Ma on jednak pewną zaletę, pokazuje powszechność zjawiska, jakim jest zaangażowanie niemieckich społeczności lokalnych w racjonalne i piękne kształtowanie własnego otoczenia.


Wysiłek ten zauważa się na każdym kroku: od okolic totalnie zdegradowanych przez przemysł wydobywczy po rezerwaty biosfery i obszary kulturowego krajobrazu; od niewielkich wiosek, które dopiero zaczynają szukać swego miejsca na mapie turystycznych atrakcji, aż po wielką metropolię, która - odradzając się - kreuje nową tożsamość i nową pozycję wśród stolic Zjednoczonej Europy. Jednakże rozmach podejmowanych inwestycji nie powinien przesłonić ich mniej imponujących aspektów - działania te bowiem nie wynikają z jakiejś szczególnej potrzeby piękna, lecz z determinacji w walce o poprawę trudnych, wysoce niezadowalających warunków bytu. Zbiór seminaryjnych tekstów nie wyczerpuje całości możliwych zagadnień. Wybrane idee, strategie oraz realizacje dotyczą szeroko rozumianej architektury krajobrazu, akcentują różne sposoby interpretacji tradycji miejsca, a jednocześnie różne koncepcje rozwoju o charakterze harmonijnym i trwałym." (ze wstępu)

Spis treści:
Krajobraz historyczny jako źródło twórczych inspiracji, Alina Drapella                                                                      
"Królestwo Ogrodów" księcia Leopolda von Anhalt-Dessau. W poszukiwaniu oświeceniowej jedności natury i człowieka - Artur Kwaśniewski
"Królestwo Ogrodów" księcia Fryderyka Leopolda von Anhalt-Dessau Park w Worlitz - Oleg Mycak                                                                           
Założenia parkowe księcia Hermanna von Pticklera-Muskau. Piękno i użyteczność w zwierciadle sztuki i natury - Artur Kwaśniewski
Założenie pałacowo-parkowe księcia Hermanna von Pticklera-Muskau Park Branitz - Oleg Mycak "Upiększanie Wyspy Poczdam" Petera Josepha Lenne'go. Krajobraz kulturowy jako kreacja artystyczna - Artur Kwaśniewski
"Upiększanie Wyspy Poczdam" Petera Josepha Lenne' go. Założenie parkowo-ogrodowe Sanssouci -Artur Kwaśniewski
Wielki Berlin Poszukiwanie krajobrazowej tożsamości miasta - Alina Drapella-Hermansdorfer
K
rajobraz współczesny jako pole poszukiwań twórczych -Alina Drapella-Hermansdorfer
Przemysłowe Królestwo Ogrodów i Kraina księcia Pticklera: poszukiwania w skali regionalnej - Alina Drapella-Hermansdorfer
Kraina Księcia Pticklera Strategia realizacji Pojezierza Łużyckiego -Bogusław Wojtyszyn
Kraina księcia Pticklera Rewitalizacja Cottbus - "miasta nad jeziorem" - Maria Przybylska-Wojtyszyn, Bogusław Wojtyszyn
Kraina księcia Pticklera Kształtowanie obszaru Pritzen jako dzieła sztuki zbiorowej - Magdalena Zienowicz "Upiększanie Wyspy Poczdam" Dziedzictwo w służbie przyszłości -Artur Kwaśniewski
Zrównoważony Berlin. Poszukiwanie równowagi w skali miasta - Alina Drapella-Hermansdorfer
Zrównoważony Berlin. Różne spojrzenia na park miejski - Alina Drapella-Hermansdorfer, Paweł Ogielski Zrównoważony Berlin . "Aqua plan" dla rejonu Potsdamer Platz - Ewa Kozłowska

Literatura 
Zagraniczne seminaria wyjazdowe