Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

ISBN: 9878374939300
Oprawa: miękka, Format: 22,5x24 cm, Stron: 312, Ilustracje: liczne plany, rzuty, fotografie, tabele, 2016 r.

 
W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkcjonowania w środowisku zbudowanym oraz problemami starzejącego się społeczeństwa, pojawiającymi się w środowisku mieszkaniowym blokowisk z wielkiej płyty z lat 70. i 80. XX wieku. 
 
Przedstawiono liczne wzorcowe, polskie i zagraniczne, przykłady zabudowy mieszkaniowej przeznaczonej dla osób starych. Ukazano również najważniejsze zmiany zachodzące obecnie w strukturze lności oraz opisano problemy starzejących się społeczeństw. Ważnym elementem pracy są analizy gerontologiczne
związane ze zdrowiem oraz Universal Design i aging in place. 
 
W książce przedstawiono również sposoby przekształceń zabudowy blokowej uwzględniające potrzeby osób starych oraz niepełnosprawnych.
Publikacja zawiera liczne autorskie ilustracje prezentujące zabowę dla osób starych oraz stenckie projekty zespołów mieszkaniowo-usługowych przeznaczonych dla tej grupy społeczeństwa.
 
SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. Stan badań
1.2. Plan badań
1.3. Metodologia

2. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI
2.1. Informacje ogólne
2.2. Osoby stare w polskim środowisku
2.3. Potrzeby osób starych
2.4. Wnioski

3. WYBRANE PRZYKŁADY OBIEKTÓW DLA OSÓB STARSZYCH - CASE STUDIES
(STUDIA PRZYPADKU)
3.1. Analiza polskich rozwiązań -casesties (stia przypadku)
3.1.1. Rewitalizacja kwartału nr 23 w Szczecinie
3.1.2. Zespół Segmentów Mieszkalnych dla osób 55+w Stargardzie Szczecińskim
3.1.3. Projekt Zespołu Mieszkaniowego dla Seniorów Wrocławskich Wyższych Uczelni we Wrocławiu
3.2. Analiza rozwiązań europejskich - bestpractices (dobre praktyki)
3.2.1. WoZoCo - asymilacja - mieszkania adresowane
3.2.2. Alcacer do Sal Residences - izolacja - pomiędzy hotelem a szpitalem
3.2.3. OASE 22 - integracja - zróżnicowana społeczność
3.3. Wnioski

4. TRZY PAŃSTWA - TRZY REWITALIZACJE - TRZY SKALE - RESEARCH BY DESIGN
4.1. Berlin, Hellersdorf - modernizacja w skali osiedla
4.2. Brno - modernizacja w skali zespołu budynków
4.3. Rimavska Sobota - modernizacja w skali budynku
4.4. Wnioski

5. OSOBY STARE A DOSTĘPNOŚĆ
5.1. Universal Design
5.2. Bariery
5.3. Problemy wybranej grupy osób niepełnosprawnych
5.4. Media
5.5. Wnioski - kreowanie przestrzeni dla osób starszych

6. ANALIZY GERONTOLOGICZNE
6.1. Ogólna charakterystyka starości
6.2. Klasyfikacja osób starszych
6.3. Główne problemy osób starych - psychiczne, fizyczne, społeczne
6.4. Wnioski

7. COHOUSING - PRÓBA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA W WIEKU SENIORALNYM
7.1. Fardknappen -zabudowa uzupełniająca w mieście
7.2. BooSeniorhem - zabudowa zmodernizowana na obrzeżach miasta
7.3. Sjofarten - zabudowa w nowej dzielnicy
7.4. Wnioski

8. STARY DOM - STARY UŻYTKOWNIK - STAROŚĆ W DWÓCH WYMIARACH.
ANALIZA WYBRANYCH WROCŁAWSKICH OSIEDLI Z WIELKIEJ PŁYTY
8.1. Szczepin
8.1.1. Historia osiedla objętego analizą
8.1.2. Szczepin i
8.1.3. Szczepin 2
8.1.4. Rozwiązania mieszkań
8.2. Popowice
8.2.1. Historia osiedla objętego analizą
8.2.2. Popowice północne
8.2.3. Rozwiązania mieszkań
8.3. Analiza badanych osiedli pod kątem Universal Design i Age-friendly Cities

9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

ANEKS - PRACE STUDENCKIE

LITERATURA

STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM