Mathematica w zagadnieniach mechaniki konstrukcji

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm,  Stron: 226, 2003 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Przedstawiono Czytelnikowi kompletne rozwiązania wybranych problemów mechaniki konstrukcji, poczynając od ich ogólnego sformułowania, przez całą procedurę rozwiązania, aż do prezentacji wyników w postaci analitycznej, numerycznej lub graficznej. Procedura rozwiązania, prezentacja wyników oraz często formułowanie analitycznych postaci modeli matematycznych omawianych zagadnień odbywa się w środowisku pakietu MATHEMATICA, który należy do najwszechstronniejszego systemu algebry komputerowej. Olbrzymi potencjał pakietu MATHEMATICA w zakresie przekształceń syinbolicznych, analizy numerycznej, programowania i możliwości graficznych pozwala na prowadzenie w środowisku tego systemu analiz wielu złożonych zagadnień mechaniki.

Książka jest przeznaczona dla słuchaczy stiów doktoranckich i stentów wyższych lat specjalizacji teoria konstrukcji wydziałów budowlanych politechnik.

Spis treści:
I WSTĘP   
2 KLASYCZNA I POSZERZONA METODA GALERKINA
21 Wprowadzenie       
22 Sformułowania metody Galerkina
23 Metody Galerkina w zagadnieniach zginania belek
24 Podsumowanie        

3 KLASYCZNA I POSZERZONA METODA RITZA 
31 Wprowadzenie    
32 Sformulowania metody Ritza 
33 Metody Ritza w zagadnieniach zginania belek
34 Podsumowanie           

4 METODY KOLOKACYJNEJ
41 Wprowadzenie        
42 Sformulowania metod kolokacyjnych 
43 Metody kolokacyjne w zagadnieniach zginania belek
44 Podsumowanie     

5 METODA MACIERZY PRZENIESIENIA
51 Wprowadzenie       
52 Podstawy metody macierzy przeniesienia 
53 Metoda macierzy przeniesienia w zagadnieniach zginania belek 
54 Podsumowanie        

6 METODA STRZAŁÓW W ZAGADNIENIACH BRZEGOWYCH MECHANIKI 
61 Wprowadzenie  
62 Idea metody strzałów  
63 Metoda strzalów w analizie prętów niepryzmatycznych 
64 Podsumowanie    

7 STATECZNOŚĆ PRĘTÓW
71 Wprowadzenie          
72 Podstawowe pojęcia i kryteria stateczności równowagi 
73 Analiza stateczności belek
74 Podsumowanie       

8 METODA RA YLEIGHA W ZAGADNIENIACH DYNAMIKI
81 Wprowadzenie           
82 Idea metody redukcji Rayleigha 
83 Metoda Rayleigha w redukcji układów belkowych 
84 Podsumowanie          

9 DRGANIA LINIOWYCH UKŁADÓW DYSKRETNYCH 
91 Wprowadzenie 
92 Podstawowe zagadnienia drgań liniowych układów dyskretnych
93 Analiza drgań układów dyskretnych,
94 Podsumowanie 

10 DRGANIA PARAMETRYCZNE UKŁADÓW LINIOWYCH
101 Wprowadzenie 
102 Analiza drgań parametrycznych
103 Drgania parametryczne układu ojednym stopniu swobody
104 Podsumowanie     

11 DRGANIA NIELINIOWE UKŁADÓW DYSKRETNYCH
111 Wprowadzenie 
112 Podstawy zagadnień drgań nieliniowych układów dyskretnych 
113 Analiza drgań układów nieliniowych
114 Podsumowanie     

LITERATURA