Mechanika budowli dla architektów

Oprawa: twarda, Format: 21 x24 cm, Stron: 415, 2012 r., liczne rysunki czarno-białe

Praca rozpoczyna się omówieniem obciążeń działających na konstrukcję, następnie - po przedstawieniu najprostszych elementów konstrukcji - autor przechodzi do zagadnień statyki elementarnej, a potem już do konkretnych systemów statycznych, jak: belki, kratownice, ramy, słupy, łuki, płyty. Na zakończenie omawia zagadnienia stateczności i projektowanie wstępne. Ten bogaty wachlarz zagadnień został ujęty atrakcyjnie i nowocześnie. Książka jest bogato i pięknie ilustrowana, co podnosi jej walory dydaktyczne i sprawia, że przyswojenie sobie dosyć trnych problemów mechaniki budowli nie powinno sprawić architektom kłopotów.

 
Spis treści:
Spis ważniejszych tablic
1. Wstęp
2. Obciążenia
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Obciążenia stałe
2.3. Obciążenia zmienne
2.4. Działania obciążeń na konstrukcje
 
3. Elementy i systemy konstrukcji
3.1. Podstawowe elementy prętowe
3.2. Systemy prętowe
3.3. Płyty, tarcze i tarczownice
3.4. Powłoki
 
4. Statyka elementarna
4.1. Wektory i skalary
4.2. Płaski, zbieżny układ sił
4.2.1. Analiza graficzna
4.2.1.1. Siły składowe i wypadkowa sił
4.2.1.2. Warunki równowagi
4.2.1.3. Rozłożenie sił na dwie składowe
4.2.2. Analiza rachunkowa
4.2.2.1. Siły składowe i wypadkowa sił
4.2.2.2.Warunki równowagi
4.3. Dowolny układ składowy sił
4.3.1. Analiza rachunkowa
4.3.1.1. Moment siły względem punktu
4.3.1.2. Para sił
4.3.1.3. Wypadkowa sił i warunki równowagi
4.3.2. Analiza graficzna
4.3.2.1. Wypadkowa sił
4.3.2.2. Warunki równowagi
 
5. Geomatria pól
5.1. Środek ciężkości
5.1.1. Sposób rachunkowy
5.2.1. Moment bezwładności pola względem prostej
5.2.2. Biegunowy moment bezwładności
5.2.3. Promień bezwładności
5.2.4. Twierdzenie Steinera
5.2.5. Moment dewiacji
5.2.6. Główne osie i główne momenty bezwładności
5.3. Wskaźnik zginania
 
6. Tarcie
 
7. Podpory
7.1. Podpora przegubowo przesuwna
7.2. Podpora przegubowo nieprzesuwna
7.3. Sztywne utwierdzenie
7.4. Wyznaczanie relacji podpór - warunki równowagi
 
8. Kratownice
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Obciążenia kratownic dachowych
8.3. Warunek wewnętrznej wyznaczalności statycznej
8.4. Wyznaczanie sił wewnętrznych sposobem Cremony
8.5. Wyznaczanie sił wewnętrznych sposobem Ritera
8.6. Kształtowanie kratownic
 
9. Materiały konstrukcyjne
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Stan naprężenia
9.3. Stan odkształcenia
9.4. Prawo Hoke'a
9.5. Wytrzymałość materiału. Ogólne zasady wymiarowania konstrukcji
9.6. Stal
9.7. Aluminium
9.8. Beton
9.9. Mury
9.10. Drewno
 
10. Proste wypadki wytrzymałościowe
10.1. Rozciąganie i ściskanie
10.2. Ścinanie
10.3. Skręcanie
10.3.1. Przekrój kolorowy i pierścieniowy
10.3.2. Przekrój prostokątny
10.3.3. Przekroje o ściankach cienkich
 
11. Belki
11.1. Momenty zginające i siły poprzeczne w belkach statycznie wyznaczalnych
11.2. Projektowanie przekroju
11.3. Zginanie ukośne
11.4. Linia ugięcia
11.4.1. Linia ugięcia wsporników
11.4.2. Linia ugięcia belek wolno podpartych
11.5. Belki jednoprzęsłowe statycznie niewyznaczalne
11.6. Belki ciągłe wieloprzęgłowe. Metoda Crossa
11.7. Obliczanie belek ciągłych za pomocą tablic. Obwiednie momentów
11.8. Belki przegubowe
11.9. Zginanie spręzysto plastyczne
11.10. Ścinanie w belkach
11.11. Naprężenia główne. Trajektornie naprężeń głównych
11.12. Kształtowanie belek
 
12. Ramy
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Ramy statycznie wyznaczalne
12.3. Ramy statycznie niewyznaczalne o węzłach nieprzesuwnych
12.4. Belki Vierendeela
 
13. Pręty obciążone mimośrodowo
 
14. Słupy
 
15. Cięgna wiotkie
15.1. Cięgno obciążone siłami słupowymi
15.1.1. Punkty zawieszenia na jednym poziomie
15.1.2. Punkty zawieszenia na róznych poziomach
15.2. Cięgno obciążone cięzarem rozłożonym w sposób ciągły
15.2.1. Punkty zawieszenia na jednym poziomie
15.2.2. Punkty zawieszenia na różnych poziomach
15.3. Wiązary ciągnowe
 
16. Łuki
16.1. Łuk trójprzegubudowy
16.1.1. Rozwiązania analityczne
16.1.2. Rozwiązania graficzne
16.2. Łuk dwuprzegubudowy
16.3. Łuk bezprzegubudowy
16.4. Łuk pierścieniowy
 
17. Płyty
17.1. Zginanie walcowe
17.2. Zginanie dwukierunkowe
 
18. Ruszty płaskie jednowarstwowe
 
19. Powłoki
19.1. Kopuły koliste
19.2. Powłoki walcowe
 
20. Tarczownice
 
21. Stateczność budowli
 
22. Projektowanie wstępne konstrukcji
 
23. Przegląd niektórych obiektów architektury końca XX i początku XXI wieku
23.1. Najwyższy bynek "Taipei 101" na Tajwanie, 508 metrów wysokości, 2004 r., system magakolumn
23.2. "Sky Tower" we Wrocławiu - największy bynek w Polsce
23.3. Burj al Arab w Dubaju, wieżowiec hotel z największym wspornikiem  konstrukcji nośnej restaurachi hotelowej
23.4. "Convention Hall"  Lika Miesa van Der Rohe, Chicago 1984 r. (projekt niezrealizowany) - przykład największego systemu rusztu dwuwarstwowego
23.5. Most przez Cieśninę Mesyńską (planowane rozpoczęcie 2012 r.) największy most wiszący
23.6. Most "Stonecutters" w Honkongu, Chiny (ukonczony w 2008 r.) 1018 m - największy most podwieszony
23.7. Most "Lupu" w Szanghaju, Chiny, 2003 r., 550 m, największy most łukowy
23.8. Podsumowanie
 
Bibliografia
Wykaz piśmiennictwa