Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Metodyka i zasady modelowania odwodnień terenów zurbanizowanych

Autor: Kotowski Andrzej , Nowakowska Monika
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
25,00 zł

ISBN 978-83-7493-971-3

Oprawa: miękka, Format:  17 x 24 cm, Stron: 120, 2017 r.

Obserwowane zmiany klimatu wymuszają konieczność badania niezawodności działania systemów kanalizacyjnych, zwłaszcza w przyszłości. Podstawy metodyczne i zasady modelowania hydrodynamicznego zjawisk opad–odpływ w zlewniach miejskich są wciąż doskonalone. Sformułowane w monografii wytyczne dotyczą w szczególności: kryteriów wyboru referencyjnych zlewni deszczowych do badań symulacyjnych, tworzenia miarodajnych baz danych o opadach i strumieniach ścieków, identyfikacji parametrów hydrologicznych i hydraulicznych skanalizowanych zlewni miejskich, kalibracji modeli hydrodynamicznych wraz z weryfikacją metod określania szerokości hydraulicznej podzlewni cząstkowych, analizy niestacjonarności czasoprzestrzennej opadów, walidacji modeli hydrodynamicznych z uwzględnieniem dynamiki zmian intensywności opadów w czasie, metod i wskaźników statystycznych do oceny jakościowej modeli oraz kryteriów do oceny ilościowej – dokładności modeli – dla mierzonych i symulowanych wielkości (Q, V).