Miasto w kulturze

  • 59,00 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 528, 2013 r., liczne fotografie i rysunki czarno-białe

Prezentowana monografia poruszająca wiele zagadnień dotyczących tematu miasta, przestawionych na różnych płaszczyznach, ujętych w następujących częściach: zagadnienia ogólne, tożsamość miast, architektura w kontekście kultury, partycypacja społeczna w kształtowaniu kultury miasta, tradycyjne i  współczesne  realizacje architektoniczno-budowlane w kształtowaniu kultury miasta.

Zagadnienia kształtowania krajobrazu kulturowego miasta przedstawiono na przykładach rozwiązań przestrzennych związanych z rozwojem kolei, rozwoju miast uzdrowiskowych, czy rozbudowy miasta przez włączanie podmiejskich gmin. W kilku rozdziałach przedstawiono zagadnienia oodziaływania kultury miasta o róznym sposobie zabudowy i zagospodarowania.

Architektura w kontekscie kultury - część tę rozpoczynają rozważania dotyczące kształtowania architektury przemysłowej jako sztuki przekazu kulturowych wartości miasta. Partycypacja społeczna w kształtowaniu kultury miasta - pokazana została przez opisanie skomplikowanych związków człowieka z miastem i jego przestrzenią Ostatnia część poświęcona jest wybranym zagadnieniom z realizacji technicznych mających na celu poprawę atrakcyjności miast poprzez zwiększenie atrakcyjności ich pojedynczych zasobów zabytkowych i  ich adaptację na cele współczesne.

Spis treści:

Wprowadzenie

Zagdnienia ogólne

Czasoprzestrzeń muzyczno-architektoniczna

Przyszłośc polskich miast – wpływ zmian demograficznych i globalizacji na strukture  funkcjonalno przestrzenną

Miasto – postęp, pamięć , tradycja a tożsamość

Sztuczne ognie w kulturze miasta doby oświecenia

 

Tożsamość miast

Kultura urbanistyczna w miejskiej polityce na przykładzie dokumentów planistycznych Zielonej Góry

Dziedzictwo jako czynnik kulturotwórczy miasta

Rola miejskich i gminnych radców budowlanych w kształtowaniu pejzażu miejskiego w okresie międzywojjenym na przykładzie aglomeracji wałbrzyskiej

Urbanistyka okresu międzywojennego wybranych miast COP

Związek między historią a nowoczesnością w kształtownaiu współczesnego wizerunku małego miasta

 

Kultura urbanistyczna i krajobraz kulturowy miasta

Wpływ samochodu i architekta  na kształtowanie kultury miasta

Dominacja podrózy samochodem w podziale zadań przewozowych Wrocławia

Krajobraz kulturowy miasta – rozwiązania przestrzene placów przeddworcowych i osiedli kolejowych w zaborze pruskim i Polsce Odrodzonej w świetle przepisów prawnych

Historyczna architektura uzdrowskowa jako element krajobrazu kulturowego miejscowości Worochuta na Huculszczyźnie

Z problemów kultury urbanizacji Wrocławia i jego okolic w XX wieku

Miasto w kulturze botoksu

Przestrzenny zasięg kultury miasta

Tożsamość Wrocławia w kontekście jego zieleni

Ogrody działkowe Rzeszowa. Zagrożenie czy szansa dla rozwoju kultury miasta

Rzeźba w mieście – dekoracja czy wojna idei?

Zwierzę w mieście – rola zwierząt w kształtowaniu terenów zurbanizowanych

Zmiany  w krajobrazie nadrzecznym centrum Wrocławia – zagrożenia i szanse na rozwój

Odrzański Bulwar Politechniki Wrocławskiej jako fragment miasta

 

Architektura w kontekście kultury miasta

Architektura poprzemysłowe Łodzi jako sztuka przekazu kulturowych wartości miasta

Identyfikacja relacji pomiędzy kulturą materialna a niematerialną i ich wpływ na rozwój architektury

Centra handlowe w kulturze miasta

Architektura i budownictwo małomiasteczkowe z okolic Częstochowy – zmiany w okresie ostatniego stulecia

Obiekty kultury jao element dzielnicy biznesoej na przykładzie projektu rozwoju Zuidas w Amsterdamie

Kultura a globalizacja – Londy, Pekin, Dubaj – metropolie na rozdrożu

Jakość środowiska architektury mieszkaniowej w przestrzeni miasta na przykładzie najnowszych osiedli mieszakniowych we Wrocławiu

Inspiracje architekturą w najnowszym malarstwie polskim

Lokalizacja współzcesnych obiektów handlowych na tle istniejącej tkanki handlowej

Współczesne hotele Wrocławia

Mimetyczne cechy architektury obiektów ochrony ex situ w krajobrazie kulturowym miasta

Kulturowe aspekty kształtownaia architektury miasta. Model teoretyczny wartości estetycznych

Rola kontekstu miejskiego w projektowaniu obiektów architektonicznych

 

Partycypacja społeczna w kształtowaniu kultury miasta

Sztuka w służbie architektury. Edukacja architektoniczna poprzez sztukę na przykładzie działań kreatywnych podejmowanych w Szczecinie

Wpływ tradycyjnych widowisk kulturalno –rozrywkowych na kształtowanie się przestrzeni miejskiej w Hiszpanii

Kultura wspólnowy zamieszkania

Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni kulturowych  miasta na przykłazdie działalności prof. Edmunda Małachowicza

 

Tradycyjne i współczesne realizacje architektoniczno-budowlane w kształtowaniu kultury miasta

Akustyczny aspekt przebudowy teatru Skarbka we Lwowie

Adaptacja kina „Orzeł“ na cele Centrum Integracji Kulturalnej

Zapewnienie właściwej widoczności i jej wpływ na kulturę odbioru widowiska

Szklane laboratorium sztuki – nowy bynek ASP we Wrocławiu

Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016 – Twórcze wyzwania. Wzgórze Andersa – centrum Rekraacji i Sportów Zimowych

Afiliacje