Model lokalnego centrum usługowego jako narzędzie kształtowania spójności terytorialnej obszarów miejskich

  • 56,00 zł 40,00 zł

ISBN 978-83-7493-124-3

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 279, 2020 r.

Książka poprzez rekapitulację aktualnych teorii urbanistycznych i przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań empirycznych wnosi nową wiedzę z zakresu planowania lokalnych ośrodków usługowych. Jednocześnie pozycja ta może być dobrą płaszczyzną popularyzacji idei LCU, jako instrumentu podniesienia żywotności osiedli mieszkaniowych, zwiększenia ładu przestrzennego w obszarach zurbanizowanych, sprawiedliwego rozdysponowania zasobów czy kształtowania tożsamości lokalnej.
— fragment recenzji dr hab. Mariana Kachniarza

Opracowanie uznaję za potrzebne i mam nadzieję, że dzięki uporządkowanej i klarownej strukturze będzie chętnie czytane przez interesariuszy LCU, niepowiązanych z akademią. (…) Opracowanie przezwycięża ograniczenia międzydziedzinowe i faktycznie oferuje wieloaspektowe omówienie LCU. Co nawet istotniejsze, jest to opracowanie silnie zakorzenione w danych empirycznych, powiązanych z poszczególnymi teoretycznie opisanymi elementami LCU.
— fragment recenzji dr hab. Katarzyny Kajdanek