Nośność graniczna i sztywność podłużna cienkościennych elementów stalowych

Okładka: twarda, Format: 17,5x24,5 cm, Stron: 181, 2005 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Przedstawione problemy sztywności podłużnej elementów i węzłów wykonanych z blach w analizie konstrukcji stalowych są przedmiotem niniejszej pracy. Można przyjąć, że rozpropagowanie zagadnień podatności w konstrukcjach stalowych przyczyni się do szerszego spojrzenia na nośność tych konstrukcji i uwrażliwienia projektantów na właściwe konstruowanie elementów i ich połączeń. Dobry inżynier powinien być bardziej zaznajomiony z problemami zachowania się elementów i konstrukcji w całym obszarze obciążeń. Często jest on tak zafascynowany bardzo dokładnym obliczeniem statyczno-wytrzymałościowym konstrukcji o złożonej geometńi lokalnej lub ogólnej, że zapomina o wpływach podatności. Opisy tych wpływów to wynik wieloletnich badań doświadczalnych i teoretycznych, prowadzonych przez autora.

Spis treści:
Wprowadzenie  

Uwagi wstępne 
Ważniejsze oznaczenia 
Wyznaczanie nośności konstrukcji stalowych 
Modele zachowania się elementów i konstrukcji 

Imperfekcje              
lmperfekcje strukturalne 
Imperfekcje geometryczne 
Wrażliwość konstrukcji na imperfekcje   

Sztywność podłużna elementów w anałizie sprężysto-plastycznej   
Zmienna sztywność podłużna prętów kratownic 
Układy ramowe 
Dźwigary powierzchniowe 
Rozwiązania analityczne i numeryczne   
Wyznaczanie nośności granicznej i sztywności podłużnej płytowych elementów konstrukcji   
Stan sprężysto-plastyczny płyty cienkiej zimperfekcjami   

Wpływ wymiarów geometrycznych i kształtu ustroju na schemat statyczny płyty  
Wpływ ugięć wstępnych i powstających naprężeń spawalniczych na ugięcia, naprężenia i odkształcenia 
Wyznaczanie nośności granicznej płyt ściskanych osiowo i mimośrodowo   
Analiza numeryczna stanu sprężysto-plastycznego  
Wpływ wielkości wyokrąglenia naroży na wskaźnik utwierdzenia płyty  
Naprężenia krytyczne pasma płytowego   
Stan nadkrytyczny pasma z uwzględnieniem nieliniowości fizycznych i geometrycznych     
Wnioski z rozwiązań analitycznych i numerycznych  
Szerokości efektywne płyt ściskanych w analizie stanu nadkrytycznego   

Słupy cienkościenne o przekrojach zamkniętych   
Słupy o przekrojach skrzynkowych   
Nośność i sztywność podłużna krótkiego odcinka słupa   
Nośność słupów obciążonych osiowo i mimośrodowo   
Interakcja nośności plastycznej i sprężystej w świetle badań modelowych i zaleceń normowych  
Kształtowanie przekroju 
Ugięcia słupów 
Sztywność podłużna słupów 
Słupy o przekrojach rurowych