O projektowaniu architektury w dobie narzędzi cyfrowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Okładka: miękka, Format: A4,  Stron: 205, 2010 r., bardzo liczne fotografie i rysunki barwne i czarno-białe

Rewolucja informatyczna oznacza dla architektury rozszerzenie warsztatu projektanta o cyfrowe narzędzia wspomagające projektowanie. W wielu miejscach na świecie wodoczne są budowle , które informują nie tylko o logistyce strukturalnej , ale także o ukierunkowaniu na zrównoważony rozwój. Technologie cyfrowe sprawiły, że dla architektury otwarły sie nowe możliwości badania wpływu różnych czynników na ukształtowanie formy. Forma obecnie, w dużej mierze wynika z logki procesów cyfrowych i wyników dynamicznych symulacji zachowań złożonych systemów materiałowych w określonych warunkach środowiskowych. (Krystyna Januszkiewicz)

Spis treści:
Wprowadzenie
Przedmiot pracy
Zakres pracy
Cel pracy
Stan badań
Metoda pracy

1. Komputer jako aktywne narzędzie w projektowaniu i realizacji
Rozwój narzędzi cyfrowych
Koncepcje przestrzeni osadzonych cyfrowo
Formowanie przez medium cyfrowe

2. Nowy języ formalny: powierzchnia generowania cyfrowo - nowa tektonika i materiałowość
Problem powierzchni
Powierzchnia w cyfrowej praktyce projektowej 
Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie przestrzenne
Potrzeba nowych materiałów
Powierzchnia jako nowe uwarunkowanie kulturowe

3. Ku nowej architekturze organicznej
Projektować tak jak Natura - Buckminster Fuller
Emergencja, matematyka i architektura
Zadania dla architektury
Instrumentalizacja procesów naturalnych w projektowaniu architektury
Ku integracji metod i narzędzi
Morfoekologiczne podejście do środowiska
Architektura jako nowa praktyka materiałowa
W kierunku syntetycznego życia

Wnioski końcowe
Przypisy
Bibliografia
Słownik użytych terminów
Ilustracje
Streszczenia