Obraz, obrazowanie, przestrzeń obrazu. Wpływ obrazu na otaczającą przestrzeń i odwrotnie

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 42, 2006 r., liczne rysunki barwne

Paweł Juszczuk, 1956, Mgr Inż. Architekt, St, wykładowca w zakładzie rysunku, malarstwa i rzeźby wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki wydawniczej, architektury, architektury wnętrz i witrażu. Zainteresowania autora wynikają z jego przekonania o uniwersalnych prawach rządzących twórczością. Podział na wąskie dyscypliny ułatwia pracę zawodową, karierę i naukę rzemiosła, ale nie dotyka meritum problemu.

Podjęta w opracowaniu jest problematyka obrazu, jego płaszczyzny oraz jego wpływu na przestrzeń fizyczną. Opracowanie ze względów techniczno organizacyjnych ma objętość, która pozwala tylko na wstępne, szkicowe zarysowanie podjętych wątków.

Spis treści:
Natura
Treść - znak – znaczenie
Obraz, obrazowanie – pozorna oczywistość
Obraz a słowo
Komunikat a słowo

Człowiek
Psychofizjologia widzenia
Spostrzeganie – rozpoznawanie obrazów
Złzenia
Spostrzeganie przestrzeni
Znaczenie kontrastu
Teorie rozpoznawania obrazów
Podstawowe właściwości widzenia
Barwa – koło barw

Eros
Obrazowanie a świadomość wzrokowa
Poziom organizacji form
Rynek
Postscriptum, czyli komputer i przyszłość

Religia
Przestrzeń obrazu
Płaszczyzna – forma – kolor
Obraz a przestrzeń
Opozycja wobec przestrzeni
Element wzmacniający przestrzeń
Iluzja przestrzeni – rozmycie się w niej samej

Religia
Forma – struktura – komunikat
Kolor – przestrzeń
Komentarze do obrazów

Abstrakcja
Bibliografia
Spis prac autora towarzyszących tekstowi
Paweł Juszczuk – notatka o autorze