Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 63, 2007 r.

Poniższa publikacja ma na celu przybliżyć architektom i inwestorom zagadnienia z zakresu prawa autorskiego w stosunku do obiektów architektury. Porusza także tematykę naruszania prawa autorskiego w odniesieniu do  Zasad Etyki Zawodu Architekta.

"Przeglądając różne czasopisma także architektoniczne, słuchając wypowiedzi na temat architektury i działań architektów, nie mogę oprzeć się niemiłemu wrażeniu chaosu. Wszędzie dużo słów, słów napuszonych, poglądów bałamutnych łatwo być za, a nawet przeciw konkluzji pozbawionych logiki, znamionujących nie tylko brak rzetelnej wiedzy, ale i znajomości znaczenia wypowiadanych słów. Często trno zrozumieć te teksty. I z nutką sentymentu, ale i zazdrości przywołuję tu, największą chyba w dziejach polskiej nauki i kultury, formację intelektualną tzw. szkołę lwowsko-warszawską i przypominam prezentowane przez jej przedstawicieli poglądy dotyczące, co prawda nauczania, ale też i zasad niezbędnych do sprawnego działania społeczeństwa. Każdego społeczeństwa.

 Na ogólną kulturę logiczną składa się pewna sprawność i pewna wiedza: sprawność myślenia i mówienia i wiedza potrzebna do oceny tej sprawności. Tak rozumiana kultura logiczna ułatwia m.in. osiągnięcie stanu, w którym nasze wypowiedzi odznaczałyby się czterema cennymi społecznie własnościami: zwięzłością, jasnością, ścisłością i zasadnością [3]. W architekturze, czy też także w architekturze, obserwujemy dziś kompletny brak odpowiedzialności za to, co się mówi (pomijając, że często także za to, co się robi!)." (Andrzej Zwierzchowski, wstęp)

Spis rzeczy:
Roman Czajka, Andrzej Sobolewski, Prawo autorskie w architekturze 
Andrzej Zwierzchowski, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - utwór czy akt normatywny (a wcześniej jego urzędowy projekt)? 
Andrzej Zwierzchowski, Obiekty architektoniczne jako utwory w rozumieniu prawa autorskiego 
Tomasz Taczewski, Prawo autorskie a Zasady Etyki Zawodu Architekta 
Julian Jezioro, Prawa autorskie do zrealizowanego obiektu architektonicznego - wybrane elementy sytuacji prawnej twórców takiego utworu 
Krzysztof Zuber, Zakres ochrony prawno-autorskiej obiektu architektonicznego
Aleksander Franta, Kulturowa rola prawa autorskiego w architekturze (obrona architektury współczesnej przed zmianami) 
Maria Sołtys, Ochrona prawno-autorska obiektu architektonicznego