Odwodnienia budowli komunikacyjnych

Okładka: miękka, Format: B5,  Stron: 225, 2004 r., Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

 

  

 

Autorzy podręcznika omawiają zagadnienia związane z projektowaniem i wykonawstwem odwodnień budowli komunikacyjnych. Zakres tematyczny ksiązki obejmuje opis najważniejszych obiektów komunikacyjnych: budownictwa drogowego i wodnego oraz komunalnego, architektury i urbanistyki oraz kształtowania krajobrazu i ochrony środowiska. Jak wynika z zalecanych współcześnie rozwiązań technicznych, które powinny pozostawać w pełnej harmonii z urzekającym pięknem przyrody i płynacej czystej wody jako elementu uprzyjemniającego przestrzeń bytową człowieka, współpraca specjalistów na kazdym etapie inwestycji jest niezbędna.

Właściwie dobranego systemu odwodnienia zwiększajacego nośność podłoża gruntowego i nośność podłoża gruntowego i nośność nawierzchni wymagają przede wszystkim drogi samochodowe i kolejowe o intensywnym ruchu. Projektowanie odwodnień budowli inżynierskich powinno wynikać ze znajomości wielu zagadnień z zakresu hydrologii i hydrauliki, systemów odwodnień, technologii i właściwości fizyczno-mechanicznych materiałów budowlanych, które w wyczerpujący sposób zostały przedstawione w podręczniku.

Współcześnie w projektowaniu systemów odwadniających szerokie zastosowanie mają materiały geosyntetyczne, charakteryzujące się dobrymi właściwościami mechanicznymi i hydraulicznymi. Spełniają one wiele funkcji - między innymi filtracyjną, drenażową, separacyjną, wzmacniajacą i przeciwerozyjną.
 

Podręcznik przeznaczony jest dla kadry technicznej różnych specjalności a także stentów wyższych uczelni technicznych, biorących ział w projektowaniu i bowie obiektów komunikacyjnych.

 

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .