Ogrody na Śląsku Tom I. Od średniowiecza do XVII wieku

  • 101,00 zł

ISBN 9788374938495

Oprawa: twarda, Format: A4, Stron: 350, 2014 r.

Książka wypełnia dotkliwą lukę w historiografii ogrodów Śląska i Wrocławia, zarówno dzięki oryginalnym analizom źródłowym dokumentów, w tym i ikonografii, jak i dzięki rejestracji i stratygrafii zachowanych śladów terenowych. Stało się to podstawą sugestywnego obrazu ich początkowej formy, jak również rekonstrukcji idei, które miały realizować. Ujęte jest to na szerokim tle porównawczym, w czym Autorom pomogła ich rozległa wiedza, okumentowana licznymi, szczegółowymi badaniami, jak i umiejętność konstruowania syntez w oparciu o dotąd nieodkryte bądź niedocenione ślady.
[Ernest Niemczyk]

Opracowana na podstawie licznych niepublikowanych dotychczas materiałów źródłowych książka przybliża Czytelnikowi w bardzo atrakcyjny sposób temat sztuki ogrodowej. Autorzy wykazali się benedyktyńską pracą w zebraniu, przebadaniu i okumentowaniu pozostałości wielu założeń. Wyłania się z nich nieistniejący od dawna obraz Śląska jako krainy wykwintnych ogrodów, nieodbiegających skalą i bogactwem od tego, co działo się niegdyś na terenie Europy, zwłaszcza jej niemieckojęzycznej części.
[Elżbieta Przesmycka]

W księgarni dostępna jest także II część: "Ogrody na Śląsku Tom II. Barok"Spis treści:

Od autorów IX

1. Pasje przyrodnicze Ślązaków 1
1.1. Fenomen agawy 1
1.2. Udział w badaniach botanicznych 6
1.3. Ogrody w traktatach z dawnych bibliotek śląskich 21
Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski

2. Ogrody okresu średniowiecza 47
2.1. Od klasztornego wirydarza 47
2.2. Źródła i badania 48
2.3. Ogrody w kontekście historyczno-społecznym 58
2.4. Ogrody przy klasztorach 60
2.5. Ogrody przy zamkach 68
2.6. Ogrody mieszczańskie 71
2.7. Ogrody poza miastem 73
2.8. ...do ogrodu Muzeum Architektury 77
Marzanna Jagiełło

3. Ogrody epoki renesansu i manieryzmu 81
3.1. Przypadek ogrodu Scholza - od najsłynniejszego ogrodu na Śląsku 81
3.2. Ogrody w kontekście europejskim 82
3.3. Ogrody w kontekście historyczno-społeczno-artystycznym 94
3.4. Źródła i badania 99
3.5. Ogrody mieszczańskie 101
3.5.1. Ogrody medyczno-botaniczne 107
3.5.2. Ogrody humanistów 110
3.5.3. Ogrody "zwykłych" mieszczan 138
3.6. Ogrody przy rezydencjach (dwory, zamki) 143
3.7. ...do jego wirtualnej rekonstrukcji 164
Marzanna Jagiełło

4. Założenia ogrodowe 2. pół. XVII w. (okres przejściowy - ku barokowi) 171
4.1. Przypadek Gorzanowa - od wyrafinowanego ogrodu pałacowego 171
4.2. Ogrody w kontekście historyczno-społeczno-artystycznym 172
4.3. Źródła i badania 173
4.4. Ogrody mieszczańskie 174
4.5. Ogrody przy rezydencjach 186
4.6. ...do skromnego parku przy Muzeum Hrabstwa Kłodzkiego 244
Marzanna Jagiełło, Wojciech Brzezowski

5. Flora ogrodów śląskich 245
5.1. Katalog roślin z ogrodu J. Woyssela 246
5.2. Katalog roślin z ogrodu L. Scholza 252
5.3. Katalog ofertowy kwiatów z ogrodu D. Albrechta 276
5.4. Katalog cytrusów z ogrodu C.W. Scultetusa 279
5.5. Przedstawienia roślin z albumu J.S. von Haunolda 291
Marzanna Jagiełło (współpraca: Wojciech Brzezowski, Aleksandra Hoffmann-Marszałek, Karolina Lontkowska, Katarzyna Pietras)

6. Bibliografia 295

7. Indeks nazwisk 303

8. Indeks nazw geograficznych i topograficznych 310

9. Spis i źródła ilustracji 315

10. Streszczenie w języku angielskim/Summary 339
(Jacek Jabłoński)

11. Streszczenie w języku niemieckim/ Zusammenfassung 345
(Aleksandra Hoffmann-Marszałek)