Plac Targowy wczesnośredniowiecznej osady w Abû Mînâ

  • 68,50 zł

ISBN 978-83-7493-055-0

Okładka: miękka, Format: cm, Stron: 190, 2019 r.

Książka jest drugim tomem monografii dotyczącej architektury Abû Mînâ – wczesnośredniowiecznego centrum pielgrzymkowego.

„Jest to niezwykle cenna praca, bardzo potrzebna na naszym rynku prac naukowych. Pozycja ta jest wartościowa nie tylko dla architektów, historyków architektury czy też archeologów, znajdzie także Czytelników wśród tych, którzy interesują się przeszłością oraz sposobem prowadzenia nowoczesnych stiów nad architekturą późnej starożytności i wczesnego średniowiecza w Egipcie”.
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Jakubiaka

„W kolejnych interesujących i znakomicie graficznie opracowanych rozdziałach Autor przedstawia datowania względne obiektów i charakteryzuje proces kształtowania się zabudowy w rejonie placu targowego, by wreszcie podjąć próbę stworzenia oryginalnej typologii zabudowy na tle warunków lokalizacyjnych i topograficznych Abû Mînâ, które uruchomiły organiczny proces kształtowania się wczesnośredniowiecznego osiedla miejskiego o specyficznej funkcji […]”.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Kadłuczki