Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane

  • 28,00 zł

ISBN 9788374938419

Oprawa: miękka, Format: 17x24cm, Stron: 130, 2014 r.

W monografii Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa, podstaw projektowania oraz identyfikacji oddziaływań konstrukcji budowlanych zgodnie z Eurokodami. Położono w niej duży nacisk na wyjaśnienie modeli fizycznych i teoretycznych projektowania konstrukcji budowlanych. Rozumienie modeli obliczeniowych i wynikających z nich wzorów, tablic, zaleceń i uproszczeń reguł normowych jest podstawą optymalnego projektowania budowli.

Przedstawiono teoretyczne podstawy oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według metody stanów granicznych i współczynników częściowych, zasady projektowania według Eurokodu PN-EN 1990 oraz metody obliczeń statycznych prętowych ustrojów nośnych. Omówiono problematykę obciążeń i oddziaływań w ujęciu pakietu Eurokodów PN-EN 1991. Nieco obszerniej omówiono tylko obciążenia ciężarem własnym, obciążeniami użytkowymi, obciążenie śniegiem oraz oddziaływanie wiatru.

Książka jest adresowana zarówno do stentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych, jak i do projektantów konstrukcji budowlanych.


SPIS TREŚCI:

Przedmowa 5

1. Podstawy projektowania konstrukcji 7
1.1. Projektowanie konstrukcji budowlanych 7
1.2. Eurokody 13
1.3. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990 20
1.3.1. Wprowadzenie 20
1.3.2. Podstawy metodologiczne metody stanów granicznych i współczynników częściowych 21
1.3.3. Zasady projektowania konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990 30
1.3.3.1. Sprawdzenie stanów granicznych 30
1.3.3.2. Wartości obliczeniowe nośności i współczynniki częściowe 35
1.3.3.3. Rodzaje oddziaływań i ich współczynniki częściowe 36
1.3.3.4. Kombinacje oddziaływań 41
1.3.3.5. Obliczeniowe efekty oddziaływań w stanie granicznym nośności 44
1.3.3.6. Charakterystyczne efekty oddziaływań w stanie granicznym użytkowalności 50
1.3.3.7. Założenia i zalecenia PN-EN 1990 53
1.3.3.8. Zarządzanie niezawodnością 53
1.3.3.9. Wymagania jakościowe wykonania konstrukcji stalowych 57
1.4. Obliczenia statyczne prętowych ustrojów nośnych 61
1.5. Podsumowanie 67

2. Oddziaływania na konstrukcje budowlane 69
2.1. Wprowadzenie  69
2.2. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach według PN-EN 1991-1-1 71
2.3. Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru według PN-EN 1991-1-2 76
2.4. Obciążenie śniegiem według PN-EN 1991-1-3 81
2.4.1. Wstęp 81
2.4.2. Obciążenie śniegiem dachu 83
2.4.3. Charakterystyczne obciążenia śniegiem gruntu 84
2.4.4. Współczynnik ekspozycji 85
2.4.5. Współczynnik termiczny 85
2.4.6. Współczynniki kształtu dachu 86
2.4.7. Wyjątkowe obciążenie śniegiem 95
2.4.8. Ciężar objętościowy śniegu 96
2.5. Oddziaływania wiatru według PN-EN 1991-1-4 96
2.5.1. Wstęp 96
2.5.2. Modele obliczeniowe obciążenia wiatrem w PN-EN 1991-1-4 100
2.5.3. Prędkość bazowa, współczynnik chropowatości, współczynnik ekspozycji i współczynnik kierunkowy 104
2.5.4. Współczynniki ciśnienia i sił aerodynamicznych 108
2.6. Oddziaływania termiczne według PN-EN 1991-1-5 113
2.7. Oddziaływania w czasie wykonania konstrukcji według PN-EN 1991-1-6 119
2.8. Oddziaływania wyjątkowe według PN-EN 1991-1-7 120
2.9. Uwagi końcowe 123

Literatura 127