Projektowanie architektury na terenach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych

  • 45,00 zł

ISBN 978-83-7493-694-1

Oprawa: miękka, Format:  17x24 cm, Stron:310, 2012 r, liczne fotografie barwne i rysunki czarno-białe

W książce zaprezentowano wybrane zagadnienia dotyczące zachowania ładu przestrzennego na terenach wyróżniających się szczególnymi walorami krajobrazowymi i uzdrowiskowymi.


Spis treści:
Przedmowa


Stanisław Bocheński 

Teoria i zagadnienia ogólne

Badania nad rozwojem architektury seckiej: przeszłość - teraźniejszość
Tadeusz Biesiekierski

Możliwości kontynuacji architektury regionalnej w Setach
Elżbieta Trocka-Leszczyńska 

Polskie uzdrowiska u progu XXI wieku
Elżbieta Węcławowicz-Bilska 

Etyka i architektura
Alicja Kuczyńska, Tadeusz Kuczyński 

Problemy projektanta tworzącego architekturę na terenie o szczególnych walorach krajobrazowych czy uzdrowiskowych
Stanisław Bocheński 

Woda jako istotny czynnik w kształtowaniu architektury "wolnego" czasu i odnowy sił człowieka
Barbara Siomkajło 

Zasady kształtowania współczesnej zabudowy o różnej funkcji i kubaturze w Karkonoszach
Anna Bocheńska-Skalecka 

Czynnik fizjograficzny w projektowaniu zabudowy na obszarze Setów
Stanisław Bocheński 

Popularyzacja zasad kształtowania współczesnej architektury seckiej na obszarach o szczególnych walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych -jako zabudowy wpisującej się w krajobraz
Anna Bocheńska-Skałecka 

Kumulacja walorów kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej jako źródło jej ekonomicznego i turystycznego rozwoju
Magdalena M. Wańkowicz 

Planowanie przestrzenne i agroturystyka

Uwarunkowania rozwoju agroturystyki
Stanisław Wiatrzyk 

Znaczenie planowania przestrzennego w rozwoju turystyki wiejskiej
Romuald Pustelnik 

Agroturystyka - aspekty formalnoprawne i doświadczenia projektowe
Jerzy Piskozub 

Planowanie ekologicznych gospodarstw agroturystycznych
Leszek Świątek 

Zasoby naturalne i kulturowe środowiska a wartości turystyki sportowej - konflikt czy zależność
Anna Wojtas-Harań 

Rozwój gospodarczy, zdrowie, rekreacja

Problemy sozologiczne, gospodarcze i przestrzenne Legnickiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego w rejonie kopalni „Legnica"
Bogusław Juliusz Wojtyszyn, Jan Konrad Stawiarski 

Przekształcenia terenów i obiektów poprzemysłowych na funkcje „wolnego czasu": turystyki, rekreacji i kultury - omówienie na wybranych przykładach
Bogusław Wowrzeczka 

Uzdrowisko Lądek Zdrój - miejsce zdrowia i rekreacji
Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Agnieszka Tomaszewicz 

Współczesne uzdrowisko w strukturze dawnego kurortu
Jerzy Oleszek 

Architektura seckich schronisk górskich, obiektów turystyki i wypoczynku
Jacek Suchodolski 

Architektura obiektów turystycznych i wypoczynkowych w miejscowościach położonych wzdłuż Dzikiej Orlicy na ziemi kłodzkiej
Jacek Suchodolski 

Współczesne tendencje projektowania hoteli górskich na przykładzie Setów
Iwona Magdziarska 

Przebudowa obiektów salinarnych a rozwój nowych funkcji - przykład Bochni, Kłodawy i Bad Salzdetfurth
Piotr Langer

Możliwości wykorzystania specyficznych cech regionu dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej na przykładzie kamieniołomów połniowo-wschodniej Polski
Anna Sikora 

Oszczędność energii w gminach podgórskich w aspekcie architektury regionalnej Setów
Andrzej Skowroński, Marcin Skowroński 

Budownictwo drewniane na obszarze Wielkopolski i Dolnego Śląska - drugi dom „dla ambitnych"
Iwona Magdziarska 

Oczyszczalnia ścieków w malowniczym krajobrazie - zło konieczne czy walor i atrakcja?
Magdalena Baborska-Narożny

Rewaloryzacja Parku Zdrojowego w Kowie Zdroju
Urszula Karpowicz 

Architektura zajazdów
Ewa Kuźma