Przestrzeń koloru a iluzja przestrzeni w obrazie i realnej, fizycznej przestrzeni życia. Wzajemne relacje. Próba zarysu problemu

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 40, 2009 r., liczne grafiki i rysunki barwne i czarno-białe

Paweł Juszczuk, 1956, Mgr Inż. Architekt, St, wykładowca w zakładzie rysunku, malarstwa i rzeźby wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Twórczość w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki wydawniczej, architektury, architektury wnętrz i witrażu. Zainteresowania autora wynikają z jego przekonania o uniwersalnych prawach rządzących twórczością. Podział na wąskie dyscypliny ułatwia pracę zawodową, karierę i naukę rzemiosła, ale nie dotyka meritum problemu.

Podjęta w opracowaniu problematyka przestrzeni koloru, płaszczyzny obrazu, przestrzeni fizycznej, w różnych konfiguracjach, przewija się we wszystkich dziedzinach twórczości i uzmysłowienie sobie występujących relacji i związków wzmacniania świadomą stronę twórczości, nic nie ujmując jej drugiej strony – intuicji. Opracowanie ze względów techniczno organizacyjnych ma objętość, która pozwala tylko na wstępne, szkicowe zarysowanie podjętych wątków.

Spis treści:
Malarstwo
Witraż

Rysunek
Grafika wydawnicza
Plakat, ilustracja, książka

Wnętrza
Projekty
Konkursy
Realizacje

Architektura
Barwna
Światło
Farba

Kolor
Płaszczyzna obrazu
Przestrzeń obrazu
Iluzja

Płaszczyzna
Przestrzeń obrazu mentalna

Przestrzeń
Płaszczyzna obrazu
Przestrzeń obrazu
Tam i z powrotem

Bibliografia
Spis prac autora
Paweł Jaszczuk
Notka o autorze