Racot. Przemiany i zagrożenia zespołów podworskich

Oprawa: miękka , Format: 17x24 cm, Stron: 157, 1996 r., 84 rysunków i ilustracji

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na wartości zabytkowych układów przestrzennych i pojedynczych obiektów architektonicznych, znajdujących się w obrębie zespołów podworskich, na przykładzie wielkopolskiej posiadłości Racot. Ramy chronologiczne obejmują okres od lat siedemdziesiątych XVII w. do chwili obecnej. Sytuację formalno-prawną folwarków przedstawiono w celu podkreślenia zagrożeń prowadzących do zniszczenia tożsamości kulturowej oraz wartości historycznych i krajobrazowych.

Grażyna Balińska jest profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od roku 1995 jest kierownikiem Zakładu Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury. Zakres jej działalności naukowobadawczej, poświęconej głównie zagadnieniom historii architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego jest szeroki: od badań przekształceń średniowiecznych bloków śródrynkowych w miastach Dolnego Śląska, przez problemy rozwoju dolnośląskich miejscowości uzdrowiskowych w XIX i XX w. do badań architektury przemysłowej i folwarcznej.

Spis treści:
1. Wstęp
1.1 Uzasadnienie potrzeby badań
1.2. Ramy chronologiczne i terytorialne opracowania
1.3. Stan badań
1.4. Konstrukcja pracy
2. Rozwój zabudowy folwarcznej
2.1. Rola Wielkopolski, tlo ekonomiczno-społeczne
2.2. Problemy architektoniczne i bowłane. Poradniki bowłane i gospodarcze. Zasady w budownictwie wiejskim
3. Historia majątłm Racot i sąsiednich folwarków
4. Typologia zalożeń przestrzennych. Uklady przestrzenne
4.1. Lokalizacja fołwarku
4.2. Zabudowa mieszkalna dła służby folwarcznej. Usytuowanie
4.3. Dziedzińce
4.4. Podwórza
5.5. Parki
5. Typologia obieidów architektonicznych
5.1. Rezydencje
5.2. Zabudowa folwarczna
5.3. Budynki przemysłu wiejskiego
5.4. Mieszkania
5.5. Budynki magazynowe
5.6. Budynki gospodarstwa domowego: kuchnie, piekarnie, serownie, lodownie
5.7. Ogrodzenia
6. Analiza detalu architektonicznego
7. Konstrukcje i material budowlany
8. Folwark w krajobrazie kulturowym
9. Zakończenie
9.1. Sytuacja formalno-prawna folwarków
9.2. Zagrożenia
9.3. Wnioski i postulaty konserwatorskie
Archiwalia
Bibliografia
Racot. Transformations and endangerments of former manor complexes