Kategorie

Prezent


Przy każdym zamówieniu
otrzymujecie 
w prezencie 
imienne naklejki na książki 

 

Nasza oferta

Rola ocen oddziaływania na środowisko w systemie planowania przestrzennego

Autor: Krystyna Dubel
Dostępność:
Wysyłamy w ciągu 24h
13,65 zł

Oprawa: miękka, Format: 17x23,8 cm, Stron: 67, 2005 r.

Planowanie przestrzenne to świadome działanie człowieka mające na celu wprowadzenie określonego porządku w zagospodarowaniu przestrzeni. ( ... ) Jednakże celem planowania przestrzennego nie jest porządek sam w sobie, ale taki, który jest środkiem do celu znacznie szerszego, jakim jest funkcjonowanie sprawne, ekonomiczne, zrównoważone i niezawodne społeczeństwa, które dany obszar zajmuje i którego działanie siłą rzeczy przebiega w ramach przestrzennych. Jeśli zgodzimy się z tak sformułowaną definicją celów planowania przestrzennnego, to musimy uznać, że praca profesor Krystyny Dubel Rola ocen oddziaływania na śroodowisko w systemie planowania przestrzennego daje użyteczne instrumentarium do ich realizacji. Jest ono związane przede wszystkim z możliwościami, jakie dla procesu zrównooważonego zagospodarowania przestrzeni dają oceny oddziaływania na środowisko. (ze wstępu).

Prof. dr hab. Krystyna Dubel - specjalista z zakresu gospodarki przestrzennej oraz ochrony i kształtowania środowiska. Absolwentka Uniwerrsytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżyynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. W latach 1985-1995 pracownik naukowo-dydaktyczny WSP (później Uniwersytetu) w Opolu. Dyrektor Instytutu Ochrony i Kształtowania Środowiska, w 1990 r. założyyciel nowego kierunku stiów - ochrona środowiska. Od 1996 roku praacownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Jest autorką ponad 250 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym 16 opracowań zwarrtych, między innymi: Ochrona i kształtowanie środowiska, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Monografie parków krajobrazowych - Góry Opawskie, Góra św. Anny, Parki podworskie województwa opolskiego i śląskiego.


Spis treści:
 Wprowadzenie
I. Uwarunkowania przyrodnicze w procesie gospodarowania przestrzenią
1.1. Inwentaryzacja przyrodnicza
1.2. Opracowania ekotizjograficzne
1.3. Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym
2. Nowe przedsięwzięcia a konnikty przestrzenne
3. Oceny oddzialywania na środowisko (OOŚ)
4. Postępowanie w sprawie oceny oddzialywania na środowisko
4.1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
5. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko instrumentem jego ochrony
5.1. Regulacja prawna ocen strategicznych w Polsce
5.2. Wpływ rolniczego użytkowania gruntów w gminie Lemielnica na stan wód podziemnych - element oceny strategicznej
6. Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
Akty prawne