Rozwiązania urbanistyczne barokowych zespołów budowli jezuickich na Śląsku a problem akomodacji w działalności misyjnej Jezuitów

  • 14,00 zł

Okładka: miękka, Format: 21x29,7 cm, Stron: 133, 1997 r., 72 zdjęć czarno-białych i kolorowych 

"Architektura antyklasycznego nurtu baroku, reprezentowanego przez dzieła Borrominiego, Guariniego, Vittona, Dientzenhoferów i innych będąca od lat przedmiotem zainteresowań najwybitniejszych historyków i teoretyków architektury na Zachodzie (Ch. Norberg-Schulz, Giedon, Argan), w Polsce jest mało znana. [...] Sytuacja ta w jeszcze większej mierze dotyczy urbanistyki, gdzie za typowo barokowe uważane są w Polsce symetryczne i osiowe założenia francuskie, podczas gdy w istocie stanowią one logiczną konsekwencję idealnych koncepcji mistrzów włoskiego renesansu. Nieprzypadkowo zapewne temu stanowi rzeczy towarzyszy u tych wszystkich, którzy piszą lub mówią o urbanistyce wyraźna niechęć do rozpatrywania jej od strony formy, ze względu na jej rzekomo subiektywny charakter. [...] Nigdy dotąd nie rozpatrywano zagadnienia adaptacji zespołów barokowych do istniejących układów urbanistycznych, w perspektywie inkulturacji praktykowanej przez zakon jezuitów w jego działalności misyjnej. [...] Praca przedstawia obszernie specyficznie barokowe efekty przestrzenne, nie doceniane dotąd przez historyków urbanistyki, w ścisłym powiązaniu z charakterystyką zakonu jezuitów, jego dokonaniami w dziedzinie życia duchowego i sztuki oraz przemianami w urbanistyce nowożytnej."

Jan Wrabec, fragmenty recenzji

Spis treści:
Wstęp              
I. Stan badań  

II. Stosunki polityczno-spoleczne w XVI i XVII wieku
1. Sytuacja w Europie    
2. Rozwój miast w okresie baroku

III. Zakon jezuitów    
1. Powstanie, organizacja, duchowość     
2. Dzialalność Akomodacja i inne metody misyjne 
3. Działalność Towarzystwa Jezusowego na Śląsku 

IV. Zagadnienie stylu jezuickiego w architekturze i urbanistyce

V. Wybrane zespoły budowli jezuickich a urbanistyka miast śląskich
1. Kłodzko   
2. Nysa          
3. Legnica  
4. Wrocław       
 
VI. Jezuickie zespoły architektoniczne na Śląsku na tle głównych tendencji w urbanistyce epoki baroku
1. Przemiany w urbanistyce od renesansu do baroku we Włoszech i innych krajach europejskich
2. Sposoby akomodacji barokowych zespolów jezuickich do średniowiecznych ukladów miejskich na terenie Śląska

VII Urbanistyka a problem inkulturacji     

VIII. Zakończenie
IX. Bibliografia