Rysunek i malarstwo. Problemy podstawowe. Wybrane zagadnienia

  • 27,00 zł

ISBN 9788370856052

Oprawa: miękka, Format: A4, Stron: 271, 2010 r.

"Zbiorowa praca dotycząca rysunku, malarstwa, kompozycji przybliża stiującym w sposób przejrzysty i usystematyzowany wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z proccscm twórczym, artystycznym; opisuje różne aspekty kompozycji, komponowania, mówi o funkcji koloru, wkracza , w zakresie percepcji estetycznej, a także daje obszerny zarys problemów zaistniałych w sztuce współczesnej. Poszczególne opracowania tematyczne stanowią ciąg uzupełniających się przemyśleń, w których zawarte zostały zarówno zagadnienia związane z perccpcją, w procesie świadomego wyboru, analizą proporcji,jak i znaczeniem barwy w twórczym działaniu człowieka.

Autorzy, podejmując się tak obszernego tcmatu, dokonują wyboru i uszeregowania problemów tak, by dawały onc przejrzysty wgląd w całość przedstawionej wiedzy. Poszczególne rozdziały uzupełniają się i dopełniają poprzez nowe i inne naświetlenie tego samego tematu, bądź też wprowadzają nowe zagadnienia.

Zestaw zagadnieę opracowanych przez zespół pedagogów jest cennym źródlem poznawczym dla stentów. Opracowania stanowią przystępną, zwartą formę przekazu treści, które są niezbędnie potrzebne do zrozumicnia podstaw projektowania, dotyczą wiedzy fundamentalnej. Podjęte tematy z zakresu malarstwa, rysunku, kompozycj i odnoszą się do reguł wytwarzanych przez człowieka, do aparatu pojęciowego stworzonego przez niego, do doświadczenia nabytego drogą prób i błędów. Mało jest książck dla stentów, w dziedzinie przygotowania teoretycznego w odniesieniu do sztuki, które noszą znamiona prac popularyzatorskich, tak bardzo potrzebnych w systemie kształcenia." Prof. Wiesława Pawelska, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

"Autorzy są zespołem architektów i plastyków lub łączą obie te profesje, co pozwala im mieć bardziej wnikliwe spojrzenie na proces kształecnia plastycznego, gdyż poparte wieloletnią praktyką dydaktyczną. Co więcej, zawarty w opracowaniu materiał ma charakter na tyle uniwersalny, że może być przydatny dla szrokiego kręgu odbiorców zainteresowanych zagadnieniami plastycznymi poza kręgiem plastyków i architektów, czy też kandydatów na stia o tym profilu lub stentów.

Problematyka poruszana w pracy dotyczy zagadnień podstawowych dla wszelkiej działalności plastycznej, a w tym i projektowej. Omawiane są również te zagadnienia szczegółowe, które mają wpływ na poziom świadomości plastycznej osób zajmujących się lub mających wpływ na kształtowanie naszego otoczenia - a tego rodzaju literatury jak dotąd brakuje.

Opracowanie jest bogato ilustrowane przykładami czerpanymi ze źródeł w postaci wydawnictw monograficznych dotyczących sztuki, jak również licznymi reprodukcjami prac stenckich wykonywanych pod kierunkiem autorów, co jeszcze bardziej podnosi jego wartość."
Prof. Andrzej Skoczek, Politechnika Krakowska

Spis treści:
PRZEDMOWA      

Paweł Jaszczuk POSTRZEGANIE A KREACJA     
Ewa Małgorzata Górska RODZAJE KOMPOZYCJI I JEJ WYZNACZNIKI
Barbara Siomkajlo KOMPOZYCJA - pomiędzy rygorem zasad a swobodą interpretacji 
Ewa Małgorzata Górska STUDIUM POSTACI W TECHNIKACH MONOCHROMATYCZNYCH  
Paweł Jaszczuk KILKA UWAG DO STUDIUM MALARSKlEGO POSTACI I PORTRETU
Barbara Siomkajlo PEJZAŻ - autorski zapis struktury przestrzeni w rysunku i malarstwie 
Maria Michałowska FENOMEN KOLORU - aspekty naukowe a problematyka malarstwa
Zdzisław Jurkiewicz CZAS MALARSTWA, CZAS AWANGARDY

O AUTORACH