Sacrum w architekturze

Okładka: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 263, fotografie kolorowe i rysunki, streszczenie francuskie, niemieckie , angielskie, 1996 r.

Książka przybliża wymierne i symboliczne aspekty wiary ojców. Napisana jest z pozycji miłośnika średniowiecza, na przekór " lziom renesansu". Autorowi bliska jest myśl Zbigniewa Herberta, wyrażona w Potędze smaku; "...estetyka może być pomocna w życiu, nie należy zaniedbywać nauki o pięknie...", "...trzeba pilnie badać kształt architektury, rytm bębnów i piszczałek..." Treść książki jest zrozumiała dla każdego czytelnika dzięki narracyjnemu stylowi przedstawienia problemów, a także świetnie dobranym, pięknym ilustracjom. Myślą przewodnią książki jest oczywistość stwierdzenia, że Europę stworzyło chrześcijaństwo, przechowując kulturę antyku i przekazując ją następnym pokoleniom. Książka zadziwia aktualnością poruszanych problemów, a także wychodzi naprzeciw Wrocławskiemu Kongresowi Eucharystycznemu. Autor przybliża świat codzienny kościoła, ujawnia fragmenty pracy twórczej a.rchitekta zarówno w pracy nad obiektami sakralnymi, jak i projektami kultury świeckiej. Książka jest napisana językiem żywym, często przeważa w niej ton bardzo osobisty, emocjonalny, jako wyraz żarliwego umiłowania architektury.

Waldemar Wawrzyniak
jest pracownikiem naukowym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Urodził się przed wojną jako poznaniak na Podolu. Od sierpnia 1945 r. mieszka we Wrocławiu. W 1956 r. ukończył III LO, za dyrekcji A, Zięby, znajdując swe miejsce w ossolińskich pamiętnikach legendarnego Dyrektora "trójki". W 1963 r. u prof. Z. Majersklego wykonał pracę dyplomową nt. "Teatr Pantomimy". Był asystentem prof. J. Duchowicza. W 1968 r. miał "Ideowe skrzywienie kręgosłupa" (tak wpisano do akt), towarzyszył bówlem stentom w strajku na Politechnice. Na Uczelni jednak pozostał, w 1975 r. uzyskał stopień doktora. Za pracę dydaktyczną nagrodzony Złotą Odznaką Politechniki I Złotym Krzyżem Zasługi. W 1981 r. otrzymał status architekta twórcy od ministra kultury i sztuki. W latach 1984-1989 wykładał architekturę na Uniwersytecie Technicznym w Oranie, gdzie był promotorem 35 prac dyplomowych, w tym również nagrodzonych. Przejechał po Saharze ponad 250 000 km, nie spełniając, niestety, marzeń o rajdach samochodowych.

Od 1991 r. ponownie we Wrocławiu. Jest promotorem około 70 prac dyplomowych. Organizował kontakty stentów architektury Wrocławia I Nantes. Autor i współautor wielu znaczących projektów i realizacji: obserwatorium PIHM na Śnieżce, amfiteatru w Lądku Zdroju, kościoła św. Ducha we Wrocławiu, kościoła św. Józefa w Śwleradowle-Zdroju, zboru zielonoświątkowego we Wrocławiu oraz wielu domów jednorodzinnych, rezydencji I ogrodów w Polsce. Praktykował we Francji I Szwajcarii. Aktywny członek stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Propagator architektury w radio I TV; zajmował się też scenografią filmową, pisał do "Odry", publikował projekty w "Moim Domu'" "Domu i Ogrodzie", wreszcie "W Naszym Domu I Ogrodzie".

Spis treści:
Od autora 
Przedmowa 
Wstęp                                                                      

I Geneza architektury sakralnej                          
II Elementy tradycji
III Symbolika chrześcijalska 
IV Święta geometria                                         
V Bramy - portale                                                      
VI Światło - okno - witraż                                
VII Inspiracje, metafory                    
VIII Intcgracja 
IX Paradygmaty kościoła św Ducha we Wrocławiu                    
Sytuacja - lokalizacja        
Rozwiązania przestrzenno-funkcjonalne                                  
Fasada główna                 
Analiza i synteza kompozycji fasady głównej   
Analiza i synteza kompozycji fasady połniowej 
Wnioski ogólne                 
Suplement                                                                
X Paradygmaty zielonoświątkowego zboru we Wrocławiu  
Ogólne założenia kompozycyjne  
Ogólna koncepcja rozwiązania przestrzenno-funkcjonalnego 
Uwagi ogólne      
Suplement 
Podsumowanie                                                            
Wnioski końcowe
Literatura

Sacredness in architecture Paradigms ofthe Holy Ghost church and \Vhitsuntide Comnmnity Church in Wrocław                
Le sacre en architectllre Les paradigmes de l'eglise Saint Esprit et de l'eglise protestante de Pentecote a Wrocław
Sacrum in der Architektur Paradigmen der HI-Geist-Kirche und der Kirche der Pfingstbewegung in Wrocław