Środowisko fizyczne człowieka

Okładka: miękka, Format: B5,  Stron: 135, 2003 r.

W książce przedstawiono procesy fizyczne zachodzące w bliższym i dalszym otoczeniu człowieka, istotne dla jego zdrowia i dobrego samopoczucia. Ich zrozumienie jest podstawą późniejszych umiejętności kształtowania takiego środowiska w budynkach i wokół nich, które będzie można nazwać przyjaznym człowiekowi pod każdym względem. Podręcznik jest przeznaczony dla stentów budownictwa lądowego i wodnego.

 

Spis treści:
Wstęp
  
Rozdział 1. Wszechświat - Ziemia - życie
  
1.1. Historia Ziemi  
1.2. Siły natury  
  
Rozdział 2. Grawitacja ziemska  
2.1. Siły grawitacji  
2.2. Wpływ grawitacji na środowisko życia  
2.3. Wpływ grawitacji na organizm człowieka  
  
Rozdział 3. Środowisko baryczne człowieka  
3.1. Hipobaria (środowisko obniżonego ciśnienia)  
3.2. Hiperbaria (środowisko wysokiego ciśnienia)  
3.3. Wiatr  
3.4. Środowisko baryczne a granice bytowania człowieka  
  
Rozdział 4. Pole magnetyczne wokół Ziemi  
4.1. Ogólna charakterystyka pola magnetycznego  
4.2. Stałe pole magnetyczne Ziemi  
4.3. Magnetosfera  
4.4. Zmienne pole magnetyczne na powierzchni Ziemi  
4.5. Wpływ ziemskiego pola magnetycznego na człowieka  
  
Rozdział 5. Pola, prądy i inne zjawiska elektryczne wokół Ziemi  
5.1. Pole elektryczne w przyziemnej warstwie atmosfery  
5.2. Pola, prądy i inne zjawiska elektryczne w magnetosferze  
5.3. Zjawiska elektryczne w środowisku sztucznym  
5.4. Wpływ zjawisk elektrycznych w biosferze na organizm człowieka  
  
Rozdział 6. Fale elektromagnetyczne w środowisku człowieka  
6.1. Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego  
6.2. Promieniowanie elektromagnetyczne a człowiek  
6.3. Widmo fal elektromagnetycznych w środowisku człowieka  
  
Rozdział 7. Promieniowanie jonizujące  
7.1. Charakterystyka promieniowania jonizującego  
7.2. Promieniowanie jonizujące a człowiek  
7.3. Źródła promieniowania jonizującego  
7.4. Promieniotwórczość naturalna w budynkach  
  
Rozdział 8. Środowisko akustyczne człowieka  
8.1. Podstawowa charakterystyka dźwięków  
8.2. Dźwięki słyszalne  
8.3. Ultradźwięki  
8.4. Infradźwięki i wibracje  
8.5. Hałas  
8.6. Kształtowanie środowiska akustycznego  
  
Rozdział 9. Środowisko termiczne  
9.1. Słońce - najważniejszy element środowiska naturalnego  
9.2. Fizyka kształtowania środowiska termicznego  
9.3. Człowiek w środowisku termicznym  
  
Rozdział 10. Naturalne środowisko życia na Ziemi  
10.1. Środowisko życia - a historia Ziemi  
10.2. Biosfera  
10.3. Ekumena - obszar bytowania człowieka  
  
Bibliografia