Trony w architekturze - architektura tronów

  • 101,40 zł

ISBN 978-83-7493-519-7

Okładka: twarda, Format: A4,  Stron: 509, 2010 r., bardzo liczne czarno-białe


 
Praca jest rodzajem analitycznej sondy w rozległe i barwne dzieje lzkości - poczynając od prehistorii, poprzez czasy starożytne do współczesności, obejmując zarówno kultury zachodu, jak i egzotyczne kręgi Azji, czarnej Afryki i Ameryki. Funkcję sondy pełni tu analiza kompozycji architektonicznej, związanej z tak istotnym akcentem przestrzennym - a zarazem zwornikiem idei politycznych i sakralnych - jakim był tron. Były nim zarówno konstrukcje proste jak i monumentalne urastające do rangi architektury formy.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział I.
Geneza, funkcje i formy tronu w pierwszych społeczeństwach osiadłych rolników i plemion pierwotnych
Rozdział II.
Trony Czarnej Afryki
Rozdział III. Mezopotamia - od tronu "wiązki trzcin" do trou góry
Rozdział IV.
Tron Starozytnej Persji 559 r. p.n.e.-651 r.n.e. Od Cyrusa Wielkiego do Jazdegarda III
Rozdział V.
Trony bogów i boskich faraonów w starożytnym Egipcie
Rozdział VI. 
Trony bogów i królów Syrii i Palestyny. Trony biblijne
Rozdział VII.
Starożytna Egea - pierwsze trony Europy - epitafia bóstw i królów w palacah minojskich i warowniach mykeńskich
Rozdział VIII.
Greckie trony - od form krajobrazowych do konstrukcji architektonicznych
Rozdział IX.
Trony Etrusków
Rozdział X.
Trony starożytnego Rzymu
Rozdział XI.
Bizancjum i okres wczesnego chrześcijaństwa. Trony cesarzy i katedry biskupów
Rozdział XII.
Trony epoki Karolingów i czasów romańskich
Rozdział XIII.
Trony gotyckie
Rozdział XIV.
Trony islamu
Rozdział XV.
Trony Indii
Rozdział XVI.
Chiny  trony Smoka i Feniksa
Rozdział XVII. 
Trony renesansowe -  w ceremoniale i pałacowej scenerii
Rozdział XVIII.
Trony baroku - kuliminacja chwały i potęgi
Rozdział XIX.
Rokoko - kres świetych tronów - salonowy fotel tronem
Rozdział XX.
Trony klasycystyczne: od epoki Lwika 16 do bidermeieru i neoklasycyzmów XX wieku
Rozdział XXI.
Trony bogów i krółów Ameryki prekolumbijskiej
Rozdział XXII.
Wiek XX. Tron jako historyczny pomnik, burżuazyjny znak prestiżu i artystyczna prowokacja

Zakończenie
Literatura
Indeksy
Indeks nazw osobudowych, bóstw, dynastii, plemion
Indeks nazw geograficznych
Indeks rzeczowy