Wentylacja i klimatyzacja. Zadania z rozwiązaniami i komentarzami

  • 45,00 zł

ISBN 978-83-7493-655-2

Oprawa: miękka, Format: 14x24 cm Stron: 285, 2012 r., liczne rysunki czarno-białe i barwne

 
Proponowany zbiór zadań stanowi wybór najciekawszych i najbardziej reprezentatywnych problemów z zakresu wentylacji i klimatyzacji różnych pomieszczeń. W książce pokazano jak wykonuje sie bilanse ciepła pomoeszczenia w okresie ciepłym i zimnym. Wpowadzono zagadnienia oszczędzania energii przez odpowiedni wybór systemu uzdatniania powietrza, stosowanie obiegu powietrza, odzysku ciepła z powietrza usuwanego i wykorzystania niekonwencjalnego źródła energii jakim jest np. wymiennik gruntowym.
 
Spis treści:
Ważniejsze oznaczenia
Część I. Wprowadzenie
1. Zasady kształtowania mikroklimatu pomieszczenia
1.1. Mikroklimat pomieszczenia
1.2. Warunki komfortu cieplnego człowieka
1.3. Czystość powietrza
1.4. Świeżość powietrza
1.5. Stopień i rodzaj zjonizowania powietrza pomieszczenia
1.6. Wpływ zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach na zdrowie lzi
2. Właściwości powietrza wilgotnego
3. Przemiany stanu powietrza w procesach wentylacji i klimatyzacji
3.1. Podstawowe procesy uzdatniania powietrza 
3.2. Odzysk ciepła w urządzeniach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
3.3. Osuszanie powietrza z uzyciem sorbentów
3.4. Oczyszczanie powietrza nawiewanego z pyłu
4. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego
4.1. Bilans ciepła w pomieszczeniu 
5. Organizowanie wymiany powietrza w pomieszczeniu wentylowanym z chłodzeniem i bez chłodzenia
6. Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych
Bibliografia
 
Część II. Zadania
Wprowadzenie
Zadanie 1. Obliczanie parametrów powietrza wilgotnego oraz ciepła przemiany (ogrzewanie powietrza wilgotnego)
Zadanie 2. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego na podstawie emisji zanieczyszczeń gazowych (wariant 1)
Zadanie 3. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego na podstawie zysków ciepła jawnego (wariant 2)
Zadanie 4. Obliczanie strmienia powietrza wentylujacego na podstawie emisji pary wodnej
Zadanie 5. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego na podstawie zysków ciepła jawnego w okresie ciepłym (wentylacja sklepu)
Zadanie 6. Obliczanie mocy nagrzewnicy w urządzeniu wentylacyjnym bez odzysku ciepła
Zadanie 7. Obliczanie mocy nagrzewnicy w urządzeniu wentylacyjnym z recyrkulacją 
Zadanie 8. Obliczanie parametrów powietrza wilgotnego w procesie chłodzenia oraz obliczanie ciepła przemiany (chłodzenie)
Zadanie 9. Obliczanie mocy chłodnicy idealnej
Zadanie 10. Obliczanie parametrów stanu końcowego powietrza ochładzanego w chłodnicy rzeczywistej
Zadanie 11. Ochładzanie i osuszanie powietrza
Zadanie 12. Obliczanie parametrów stanów powietrza w złożonym procesie uzdatniania powietrza (praca na wykresie i-x Moliera)
Zadanie 13. Obliczanie mocy ziębniczej klimatyzatora autonomicznego
Zadanie 14. Ogrzewanie powietrzne. Obliczanie strumienia powietrza i mocy nagrzewnicy
Zadanie 15. Wentylacja pomieszczenia magazynowego. Dobór tkanek nawiewnych
Zadanie 16. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego oraz mocy wymmienników ciepła w urządzeniu wentylacyjnym z chłodzeniem powietrza 
Zadanie 17. Obliczanie bilansów ciepła okresu ciepłego i zimnego, strumienia powietrza wentylujacego oraz mocy wymienników ciepła  w urządzeniu wentylacyjnym z chłodzeniem powietrza 
Zadanie 18. Obliczanie strumienia powietrza wentylujacego oraz mocy wymienników ciepła w urządzeniu wentylacyjnym z chłodzeniem powietrza nawiewanego. Porównanie działania urządzenia z odzyskiem ciepła i recyrkulacją. Dobór nawiewników
Zadanie 19. Wentylacja pomieszczeń technologicznych w przemyśle maszynowym
Zadanie 20. Wentylacja pomieszczeń technologicznych o nadmiernych zyskach wilgoci
Zadanie 21. Wentylacja pomieszczeń technologicznych z jednoczesną emisją ciepła i pary wodnej z wykorzystaniem niekonwencjalnego źródła ciepła (wymiennik gruntowy)
Zadanie 22.  Klimatyzacja pomieszczenia technologicznego w przemyśle maszynowym. Obliczanie strumienia powietrza klimatyzujacego  oraz zapotrzebudowania energii do uzdatniania powietrza
Zadanie 23.  Klimatyzacja pomieszczenia technologicznego w przemyśle włókienniczym. Obliczanie strumienia powietrza klimatyzujacego  oraz zapotrzebudowania energii do uzdatniania powietrza
Zadanie 24. Wentylacja pomieszczenia technologicznego. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego wentylacji ogólnej na podstawie emisji zanieczyszczeń oraz wentylacji lokalizującej. Porównaie systemów
Zadanie 25. Wentylacja ogólna pomieszczenia technologicznego z odzyskiem ciepła ze stałym i zmiennym strumieniem powietrza wentylujacego - porównanie systemów.
Zadanie 26. Wentylacja pomieszczenia technologicznego. Obliczanie strumienia powietrza wentylującego na podstawie zysków ciepła i emisji wilgoci
Zadanie 27. Obliczanie strat ciśnienia w przewodach instalacji wentylacyjnych
Zadanie 28. Projektowanie kanałów rozdzielczych