Zabudowy rynków. Średniowieczne bloki śródrynkowe wybranych dużych miast Śląska

Oprawa: miękka, Format: 17x24 cm, Stron: 191, ryciny i plany, 2002 rok, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Średniowieczne miasta Śląska miały regularny układ urbanistyczny z umieszczonym pośrodku placem targowym - rynkiem. Środek tego placu zajmowała, i zwykle nadal zajmuje, zwarta grupa budynków, w których koncentrowały się administracja i handel. Zespół ten w dużych miastach był bardzo rozbudowany. Tworzyły go w średniowieczu przede wszystkim ratusze, sukiennice, szeregi kramów i straganów, hale targowe, waga miejska. Od około dwziestu lat prowadzone są regularne stia nad architekturą zespołów śródrynkowych w miastach Śląska. Dzięki nim wiedza o średniowiecznych zabudowach rynków w Brzegu, Głogowie, Głubczycach, Lubaniu, Namysłowie, Środzie Śląskiej, Świdnicy i Wrocławiu jest dziś obszerna.

Niniejsza praca stanowi podsumowanie wieloletnich stiów. Zawiera uogólnienia, porównania i opisy charakterystycznych rozwiązań. Przedstawia chronologię powstawania budowli zajmujących środki rynków oraz ich typowe formy i rozwiązania architektoniczne. (ze wstępu)

Spis treści:
Przedmowa   
Wstęp             

Sukiennice
Rozmiary sukiennic -liczba stanowisk sprzedaży
Lokalizacja sukiennic w blokach śród rynkowych
Forma architektoniczna budynków sukiennic
Obiekty towarzyszące sukiennicom

Ratusz   
Funkcje utylitarne i symboliczne budowli ratuszowych
Emancypacja Rady jako władzy w mieście a czas budowy ratuszy i wież ratuszowych
Lokalizacja na rynku i przestrzenne formy budynków ratuszy

Kramy  
Rozmiary zespołów kramów bogatych -liczba stanowisk sprzedaży
Lokalizacja zespołów kramów bogatych w blokach śródrynkowych i ich układy przestrzenne
Inne obiekty o charakterze kramów
Kramy słoneczne
Sposób wznoszenia i forma architektoniczna budynków kramów
Architektoniczny kształt średniowiecznego, murowanego kramu
By , stragany podcienia     

Ławy  
Liczba ław szewskich i chlebudowych
Miejsce zespołów ław szewskich i chlebudowych na rynkach
Targi i inne ławy na rynkach

Hala targowa - smatruz
Czas budowy murowanych hał targowych
Forma architektoniczna hal targowych

Waga, inne obiekty i urzędy
Waga     
Urząd Szrotu i Chmielu
Urząd Cła
Topnia kruszców       
Inne obiekty       

Podsumowanie           
Wykaz skrótów        
Materiały źródłowe
Bibliografia

Więcej książek Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej znajdziecie tutaj http://www.oficyna.pwr.wroc.pl .