Presscom

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert

Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamawiającym obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofert

119,00 zł
Odbiór robót budowlanych

Odbiór robót budowlanych

Praktyczne opracowanie pomoże uniknąć najczęściej popełnianych na tym etapie błędów, które mogą prowadzić do czasochłonnych i kosztownych sporów między uczestnikami procesu budowlanego....

Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy

Książka przedstawia zasady i sposoby odrzucania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

119,00 zł
Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych

Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych

Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeden z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych....

119,00 zł
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego....

119,00 zł
Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian

Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian

Autorzy szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamówień publicznych.

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych

Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych

W książce wyjaśniono między innymi, kiedy można zastosować odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub wykreślić zabytki z rejestru.

137,00 zł
Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

W rozwiązaniu tych problemów pomoże Ci wyjątkowy przewodnik, napisany specjalnie dla wykonawców.

119,00 zł
Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Opracowanie zostało tak przygotowane, aby ułatwić szybkie zapoznanie się z zakresem poszczególnych zmian w przepisach.

49,00 zł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane?

119,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Książka odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych...

128,00 zł
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców....

188,00 zł
Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym

Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiek

128,00 zł
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Co zrobić, gdy podczas realizacji umowy pojawia się konieczność wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych?

119,00 zł
Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego

Książka pomaga rozwiązać najczęstsze problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby udzielające zamówień na roboty budowlane oraz wszyscy zaangażowani w realizację procesu budowlanego...