Prawo budowlane

Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny ofert

Prawidłowe sformułowanie kryteriów oceny ofert pozwala zamawiającym obiektywnie wybrać najkorzystniejszą ofert

119,00 zł
Odrzucenie oferty wykonawcy

Odrzucenie oferty wykonawcy

Książka przedstawia zasady i sposoby odrzucania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

119,00 zł
Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych

Oświadczenia i dokumenty w zamówieniach publicznych

Rozporządzenie w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to jeden z najważniejszych aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych....

119,00 zł
Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian

Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian

Autorzy szczegółowo przeanalizowali aktualny stan prawa zamówień publicznych.

Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

Przewodnik po zamówieniach publicznych dla wykonawców

W rozwiązaniu tych problemów pomoże Ci wyjątkowy przewodnik, napisany specjalnie dla wykonawców.

119,00 zł
Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

Opracowanie zostało tak przygotowane, aby ułatwić szybkie zapoznanie się z zakresem poszczególnych zmian w przepisach.

49,00 zł
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Jak zabezpieczyć interesy zamawiającego i wykonawcy w umowie o roboty budowlane?

119,00 zł
Do koszykaNiedostępny
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Książka odpowiada na najważniejsze pytania zadawane przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie, zawarcie i wykonanie umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych...

128,00 zł
Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Publikacja stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczą wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców....

188,00 zł
Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Zamówienia dodatkowe i uzupełniające na roboty budowlane

Co zrobić, gdy podczas realizacji umowy pojawia się konieczność wykonania nieprzewidzianych robót budowlanych?

119,00 zł