Ujednolicony tekst ustawy Prawo zamówień publicznych z rozporządzeniami wykonawczymi

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: Presscom
 • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 3-5 dni
 • 49,00 zł

ISBN  978-83-64512-69-8

Oprawa: miękka, Format: 18x23 cm, Stron: 344, 2016 r.

Opracowanie zostało tak przygotowane, aby ułatwić szybkie zapoznanie się z zakresem poszczególnych zmian w przepisach:

 

 • boldem oznaczono wszystkie zmienione i nowe przepisy
 • poszczególne artykuły ustawy otrzymały specjalne tytuły, ułatwiające poruszanie się po ustawie
 • spis treści uwzględnia zastosowane nowe nazwy artykułów
 • praktyczny indeks zmian w ustawie poprawia orientację czytelnika w zakresie zmian
 • oznaczono zmiany w przepisach innych ustaw
 • do wydania dołączone zostały rozporządzenia, które wyszły wraz z ustawą
 • dzięki czytelnym piktogramom na marginesie szybko można sprawdzić okresy wejścia w życie w przypadku przepisów przejściowych

Spis treści:
Wyróżnienia zastosowane w tekście

Ustawa Prawo zamówień publicznych

 

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Rozdział 1              Przedmiot regulacji

Rozdział 2              Zasady zielania zamówień

Rozdział 2a            Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Rozdział 3               Ogłoszenia

 

DZIAŁ II. Postępowanie o zielenie zamówienia

Rozdział 1                Zamawiający i wykonawcy

Rozdział 2                Przygotowanie postępowania

Rozdział 3                Tryby zielania zamówień

      Oddział 1            Przetarg nieograniczony

      Oddział 2            Przetarg ograniczony

      Oddział 3            Negocjacje z ogłoszeniem

      Oddział 3a         Dialog konkurencyjny

      Oddział 4            Negocjacje bez ogłoszenia

      Oddział 5            Zamówienie z wolnej ręki

      Oddział 6            Zapytanie o cenę

      Oddział 6a          Partnerstwo innowacyjne

      Oddział 7             Licytacja elektroniczna

Rozdział 4                 Wybór najkorzystniejszej oferty

Rozdział 5                 Dokumentowanie postępowań

 

DZIAŁ III. Przepisy szczególne

Rozdział 1                 Umowy ramowe

Rozdział 2                 Dynamiczny system zakupów

Rozdział 3                 Konkurs

Rozdział 4                 Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych

Rozdział 4a               Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Rozdział 5                  Zamówienia sektorowe

Rozdział 4                  Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

 

DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych

 

DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Rozdział 1                 Zakres działania

Rozdział 2                 Rada Zamówień Publicznych

Rozdział 3                 Kontrola zielania zamówień

      Oddział 1             Przepisy ogólne

      Oddział 2             Kontrola doraźna

      Oddział 3             Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Rozdział 4                 Krajowa Izba Odwoławcza

Rozdział 5                 (Uchylony)

 

DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej

Rozdział 1                  Przepisy wspólne

Rozdział 2                  Odwołanie

Rozdział 3                 Skarga do sądu

 

DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy

 

DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących

 

DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe

 

Zmiany wprowadzane w obrębie innych ustaw

Przepisy przejściowe

Rozporządzenia

Skorowidz zmian w ustawie