Architektura obronna w krajobrazie Polski

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 612, 2002 r.

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym pełna i nowoczesna synteza dziejów fortyfikacji w Polsce. Obejmuje architekturę obronną począwszy od warowni i grodów epoki kamiennej, poprzez zamki średniowiecza oraz twierdze i fortece XVI-XIX wieku, aż po obszary warowne z czasów II wojny światowej. Praca zawiera liczne ilustracje, a także słownik terminologiczny sztuki obronnej z odpowiednikami w pięciu językach.

Spis treści:
Muzeum sztuki obronnej w polskim krajobrazie

Architectura militaris
1. Dzieło, obszar i czas
2. Traktaty i opracowania 
3. Systemy obronne 
4. Dzieła stałe i polowe 
5. Od grodu po obszar warowny 
6. Kierunki i cykle przemian 

I. Okres grodowy 
1. Umocnienia naturalne
2. Rów i wał 
3. System ścianowy 
4. System zatokowy i dylemat wieży
5. Obrona ziem 
6. Chronologia, podokresy i rodzinność form

II. Zamki, miasta i kościoły warowne
1. Stare i nowe 
2. System wieżowy 
3. System basztowy
4. Od wieży do baszty ogniowej 
5. Trzy stopnie systemów przestrzennych

III. Okres twierdz klasycznych
1. Wśród przemijających systemów 
2. System bastejowy 
3. System bastionowy 
4. Czas przemian 
5. Mała twierdza i problem "szkoły staropolskiej" 

IV. Okres twierdz głównych 
1. Dalsze odmiany systemu bastionowego
2. System kleszczowy 
3. System poligonalny 
4. U schyłku szkoły staropolskiej
5. Twwierdze krajowe, śródszańce i obozy warowne

V. Okres obszarów warownych
1. System fortowy - ześrodkowany
2. System fortowy - grupowy
3. System fortyfikacji rozproszonej
4. Od wielkiego fortu do małego ostrogu fortecznego
5. Regiony warowne na mapie kraju

VI. Warownie w polskim krajobrazie
1. O potrzebie badań
2. O potrzebie ochrony
3. O potrzebie rewaloryzacji
4. O kierunkach rewaloryzacji
5. Dzieło o krajobrazie

PRZYPISY
Architectura militaris
I.  Okres grodowy
II. Zamki, miasta i kościoły warowne
III.Okres twierdz klasycznych
IV. Okres twierdz głównych
V.  Okres obszarów warownych
VI. Warownie w polskim krajobrazie

TABLICE
Wstęp         1 - 15
Rozdział I    16 - 41
Rozdział II   42 - 71
Rozdział III  72 - 105
Rozdział IV  106 - 129
Rozdział V   130 - 163
Rozdział VI  164 - 180
Słowniczek terminologiczny dawnego budownictwa obronnego w Polsce
(opracowanie J. Bogdanowski, Z. Holcer, M. Kornecki, A. Swaryczewski)
Słownik wybranych terminów obcojęzycznych
Biografia
Summary
Zusammenfassung
Riassunto
Indeks nazw geograficznych
Indeks osób