AutoCAD 2009/LT2009+. Kurs projektowania. Wersja polska i angielska

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Nakład wyczerpany

Oprawa: miękka, Format: 16,5x24 cm, Stron: 636 , 2009 r., wersja polska i angielska

Podręcznik zawiera kompletny kurs tworzenia i kreślenia w dowolnej podziałce dokumentacji wyrobów dowolnej branży, za pomocą programów: AutoCAD 2009 lub AutoCAD LT 2009 oraz nowszych, w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Zawarty w niej materiał pozwoli Czytelnikowi zrealizować samodzielnie wszystkie etapy projektowania bez konieczności dalszego szkolenia. Integralną częścią książki są przykłady i zadania, które można nieodpłatnie ściągnąć ze strony WWW Wydawnictwa. Przeważającą większość materiału stanowią ćwiczenia o znacznie szerszym zakresie niż w poprzedniej książce. Przy ich opracowywaniu Autor bazował na wieloletnim doświadczeniu przemysłowym i dydaktycznym, także w Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk. Książka jest całkowicie zgodna z najnowszymi programami i wymaganiami kursów autoryzowanych przez producenta programu AutoCAD – firmę Autodesk.


O autorze:
Ukończył Wydział SiMR Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest doradcą użytkowników i dostawców Komputerowych Systemów Inżynierskich. Autor wielu artykułów i książek z dziedziny CAD, a także współautor polskich wersji kilku parametrycznych programów CAD. Jako ekspert (SME) brał ział w opracowywaniu polskich wersji programów AutoCAD 2009 i AutoCAD 2010. Od 1993 roku kieruje Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk. Na podstawie własnych podręczników od 16 lat prowadzi szkolenia w kierowanym przez siebie Autoryzowanym Centrum Szkolnia Autodesk.

Spis treści:
1. Od autora
2. Zastosowane oznaczenia
2.1. Oznaczenia podstawowe
2.2. Sposoby wydawania poleceń
2.2.1. Wstążka
2.2.2. Przeglądarka menu
2.2.3. Pasek szybkiego dostępu
2.2.4. Menu kursora
2.2.5. Wiersz poleceń i nazwy poleceń
2.2.6. Inne operacje
2.3. Formatowanie dialogu w wierszu poleceń
2.3.1. Wskazówki metodyczne
2.4. Instrukcje do ćwiczeń
2.4.1. Dane wyjściowe do ćwiczeń
2.4.2. Polecenia ćwiczeń i rozwiązania
2.5. Narzędzia niedostępne w wersji LT
3. Podstawy środowiska AutoCAD
3.1. Techniki pracy za pomocą myszy
3.2. Uruchamianie programu
3.3. Podstawowe elementy okna programu
3.3.1. Rozszerzone etykiety narzędzi
3.3.2. Operacje za pomocą wstążki
3.3.2.1. Podsumowanie
3.3.3. Przełączniki i przyciski na Pasku stanu
3.3.3.1. Wyświetlanie przełączników i przycisków na pasku
3.3.3.2. Przełączanie przełączników
3.3.4. Karta modelu i karty arkuszy (układów)
3.4. Metody wydawania poleceń
3.5. Wydawanie polecenia za pomocą panelu wstążki
3.5.1. Ćwiczenia
3.6. Podstawowe kształty kursora
3.6.1.1. Kursor graficzny
3.6.1.2. Wskaźnik zbioru wskazań
3.6.1.3. Kursor graficzny ze wskaźnikiem zbioru wskazań
3.7. Cofanie i ponawianie polecenia – ćwiczenia
3.8. Wydawanie polecenia za pomocą przeglądarki menu
3.8.1. Ćwiczenia
3.9. Wydawanie polecenia za pomocą klawiatury
3.9.1. Okno poleceń i wiersz poleceń
3.9.2.  Polskie znaki w wierszu poleceń
3.9.3. Rysowanie odcinków za pomocą klawiatury – ćwiczenia
3.9.4. Opcje poleceń
3.9.4.1. Opcje poleceń – podsumowanie
3.9.5. Ćwiczenia
3.10. Przerywanie działania polecenia
3.11. Powtarzanie poleceń
3.12. Ćwiczenia
3.13. System pomocy (Help)
3.14. Wydawanie polecenia za pomocą paska szybkiego dostępu
3.15. Usuwanie obiektów – ćwiczenia
3.16. Zapisywanie projektu na dysku
3.17. Podstawowe typy plików
3.17.1. Ponowny zapis projektu na dysku
3.18. Zapisywanie kopii projektu na dysku
3.19. Zamykanie okna projektu
3.20. Otwieranie istniejącego projektu
3.20.1. Pełne otwieranie pliku projektu
3.20.2. Otwieranie pliku projektu w trybie tylko do odczytu
3.21. Kończenie pracy
4. Instalacja plików dodatkowych
5. Wybrane operacje konfiguracyjne
5.1. Ustawienia opcji wykorzystywane na kursie
5.1.1.  Tworzenie profilu użytkownika
5.1.2.  Przywrócenie domyślnych ustawień profilu instalacyjnego
5.1.3. Tworzenie i uaktywnienie profilu
5.1.4. Karta Ekran (Display)
5.1.5. Karta Otwórz i zapisz (Open and Save)
5.1.6. Karta System
5.1.7. Karta Parametry użytkownika (User Preferences)
5.1.8. Karta Pomoce rysunkowe (Drafting)
5.1.9. Karta Wybór (Selection)
5.1.10. Rozmiar wskaźnika zbioru wskazań
5.1.11.  Polskie znaki w wierszu poleceń
5.2. Operowanie kartami, panelami i paskami narzędzi
5.2.1. Wyświetlanie i ukrywanie elementów interfejsu
5.2.2. Zaczepianie i odczepianie elementów interfejsu
5.2.3. Wyświetlanie przełączników i przycisków na Pasku stanu
5.3. Obszary robocze
5.3.1. Ustawienia obszaru roboczego
5.3.2. Definiowanie własnego obszaru roboczego
5.3.3. Wybór obszaru roboczego
6. Tworzenie nowego projektu
6.1. Typowy algorytm tworzenia nowego projektu
6.2. Ćwiczenia
6.2.1. Tworzenie nowego projektu na podstawie szablonu
6.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu
6.2.3. Zapis utworzonego projektu w folderze roboczym kursu
7. Podstawy zarządzania szablonami
7.1. Typowy algorytm tworzenia szablonu
7.1.1. Zapis projektu jako szablon – ćwiczenia
7.1.1.1. Szablon-1
7.1.1.2. Szablon-2
7.1.1.3. AJ-ISO-A4
7.1.1.4. Szablon----K
7.2. Tworzenie nowego projektu bezpośrednio  po zapisie szablonu
7.2.1. Ćwiczenia
7.2.2. Przegląd wybranych obiektów i ustawień szablonu z rzutnią
8. Współrzędne punktów
8.1. Układy współrzędnych
8.2. Wprowadzanie współrzędnych
8.3. Współrzędne kartezjańskie
8.3.1. Współrzędne bezwzględne
8.3.2. Ćwiczenia
8.3.3. Współrzędne względne
8.3.4. Ćwiczenia
9. Zadania kontrolne
10. Śledzenie biegunowe  i bezpośrednie wprowadzanie odległości
10.1. Ćwiczenia
11. Wymiary obiektów a podziałka rysunkowa
11.1. Format jednostek
12. Współrzędne biegunowe
12.1. Ćwiczenia
13. Zadania kontrolne
14. Wprowadzanie dynamiczne
14.1. Elementy trybu wprowadzania dynamicznego
14.2. Konfiguracja trybu wprowadzania dynamicznego
14.3. Wprowadzanie dynamiczne – ćwiczenia
14.4. Weryfikacja długości i kątów – ćwiczenia
15. Tworzenie obiektów podstawowych
15.1. Odcinek (linia)
15.1.1. Opcje
15.1.2. Tryb kontynuacji
15.1.3. Ćwiczenia
15.2. Okrąg
15.2.1. Opcje
15.2.2. Ćwiczenia
15.3. Domyślne wartości wejściowe
15.4. Elipsa
15.4.1. Opcje
15.4.2. Ćwiczenia
15.5. Prosta
15.5.1. Opcje
15.5.2. Ćwiczenia
15.6. Krzywa typu NURBS (splajn).
15.6.1. Opcje
15.6.2. Ćwiczenia
15.7. Łuk
15.7.1. Opcje
15.7.2. Tryb kontynuacji
15.7.3. Ćwiczenia
15.7.3.1. Opcje: Początek, środek
16. Ćwiczenia projektowe
17. Tworzenie obiektów złożonych
17.1. Polilinia
17.1.1. Opcje
17.1.2. Tryb kontynuacji
17.1.3. Ćwiczenia
17.1.4. Sterowanie wypełnieniem
17.2. Wielokąty
17.2.1. Prostokąt
17.2.1.1. Opcje
17.2.2. Ćwiczenia
17.2.3. Inne wielokąty
17.2.3.1. Opcje
17.2.4. Ćwiczenia
17.3. Obiekty opisowe i standardowe
17.3.1. Tworzenie obiektów opisowych
17.3.2. Zmiana listy skal
17.3.3. Aktualizacja obiektów opisowych
17.3.4. Optymalizacja stosowania obiektów opisowych
17.3.4.1. Wydruk w podziałce 1:1
17.3.4.2. Wydruk w podziałce innej niż 1:1
17.4. Obiekty tekstowe
17.4.1. Styl tekstu
17.4.2. Przegląd istniejących stylów tekstu
17.4.2.1. Dostępne style tekstu – podsumowanie
17.4.3. Znaki specjalne
17.4.4. Tworzenie wiersza tekstu – ćwiczenia
17.4.5. Zmiana skali opisu istniejących obiektów – ćwiczenia
17.4.6. Opcje tworzenia wiersza tekstu
17.4.7. Tekst wielowierszowy
17.4.8. Definiowanie stylu tekstu i tworzenie tekstu wielowierszowego  – ćwiczenia
17.4.9. Inne operacje za pomocą edytora tekstu wielowierszowego
17.4.9.1. Wybrane operacje formatowania akapitów, znaków   oraz symbole i ułamk
17.4.9.2. Pola tekstowe
17.4.9.3. Opcje dopasowania (wyrównania) tekstu
17.5. Tabele
17.5.1. Styl tabeli
17.5.2. Tworzenie tabel
17.5.3. Ćwiczenia
17.6. Kreskowanie
17.6.1. Ćwiczenia
17.7. Poznawanie innych obiektów
18. Narzędzia rysowania precyzyjnego
18.1. Tryby lokalizacji
18.1.1. Stałe tryby lokalizacji
18.1.2. Chwilowy tryb lokalizacji
18.1.3. Zestawienie trybów lokalizacj
19. Ćwiczenia projektowe
19.1. Wprowadzenie
19.2. Rysowanie trójkąta
19.3. Rysowanie wysokości
19.4. Rysowanie okręgów stycznych
19.5. Rysowanie pozostałych odcinków
19.6. Rysowanie nietypowego okręgu
20. Narzędzia rysowania precyzyjnego – śledzenie
20.1. Tymczasowe punkty śledzenia
20.2. Ćwiczenia
20.2.1. Włączanie tymczasowego punktu śledzenia
20.2.2. Wyłączanie tymczasowego punktu śledzenia
21. Zadania kontrolne
22. Sterowanie wyświetlaniem projektu
22.1. Wyświetlanie siatki
22.2. Panoramowanie
22.3. Ćwiczenia
22.4. Operowanie powiększeniem
22.5. Ćwiczenia
22.5.1. Szybki zoom
22.5.2. Okno
22.5.3. Zoom i nowy fragment
22.5.4. Zakres
22.5.5. Wszystko i okno
22.5.6. Skala względna
22.5.7. Poprzedni widok
22.5.8. Okno i poprzedni
22.6. Strategie sterowania wyświetlaniem
22.6.1. Bez użycia rolki
22.6.2. Z użyciem rolki
22.6.3. Inne narzędzia sterowania wyświetlaniem
23. Edycja obiektów
23.1. Ogólna metoda edycji
23.2. Zbiory wskazań (kolekcje)
23.2.1. Wybieranie pojedynczego obiektu
23.2.2. Uzupełnianie kolekcji
23.2.3. Usuwanie elementu z kolekcji wyboru
23.2.4. Wybór za pomocą okna
23.2.5. Niejawne opcje wybierania obiektów
23.3. Usuwanie obiektów
23.3.1. Ćwiczenia
23.4. Przekształcenia o wektor
23.4.1. Metoda „punkt bazowy” (skąd–dokąd).
23.4.1.1. Ogólny algorytm metody „punkt bazowy”  (skąd–dokąd)
23.4.2. Metoda „przesunięcie” (o ile i w którą stronę)
23.4.2.1. Ogólny algorytm metody „przesunięcie”  (o ile i w którą stronę)
23.5. Przesuwanie obiektów
23.5.1. Ćwiczenia
23.6. Kopiowanie obiektów\
23.6.1. Opcje
23.6.2. Ćwiczenia
23.7. Rozciąganie obiektów
23.7.1. Ćwiczenia
23.8. Kopiowanie obiektów w szyku
23.8.1. Ćwiczenia
23.8.1.1. Szyk prostokątny
23.8.1.2. Szyk kołowy
23.9. Kopiowanie obiektów przez odsunięcie
23.9.1. Ćwiczenia
23.10. Lustrzane odbicie
23.10.1. Ćwiczenia
23.11. Skalowanie
23.11.1. Ćwiczenia
23.12. Obracanie obiektów
23.12.1. Ćwiczenia
23.13. Ucinanie i wydłużanie obiektów
23.13.1. Ogólna metoda ucinania i wydłużania
23.13.1.1. Pełny algorytm ucinania i wydłużania
23.13.1.2. Skrócony algorytm ucinania i wydłużania
23.13.1.3. Uwagi dodatkowe
23.13.2. Ćwiczenia
23.14. Przedłużanie i skracanie obiektów
23.14.1. Ćwiczenia
23.15. Przerywanie obiektów
23.15.1. Ćwiczenia
23.16. Łączenie obiektów
23.16.1. Ćwiczenia
23.17. Fazowanie krawędzi
23.17.1. Ćwiczenia
23.18. Zaokrąglanie krawędzi
23.18.1. Ćwiczenia
23.19. Rozbijanie obiektów złożonych
23.19.1. Ćwiczenia
23.20. Indywidualne polecenia edycyjne
23.20.1. Łączenie odcinków i łuków w polilinię – edycja polilinii
23.20.2. Ćwiczenia
23.20.3. Inne indywidualne polecenia edycyjne
23.20.4. Edycja kreskowania – ćwiczenia
23.20.4.1. Zmiana skali opisu
23.20.5. Edycja tekstu – ćwiczenia
23.20.5.1. Zmiana skali opisu
23.20.6. Ćwiczenia dodatkowe
24. Ćwiczenia projektowe
25. Zadania kontrolne
26. Edycja za pomocą uchwytów
26.1. Ogólna metoda edycji
26.1.1. Pełny algorytm edycji za pomocą uchwytów
26.1.2. Skrócony algorytm edycji za pomocą uchwytów
26.2. Ćwiczenia
26.2.1. Rozciąganie odcinka
26.2.2. Przesuwanie i rozciąganie okręgu
26.2.3. Inne operacje edycyjne
27. Zadania kontrolne
28. Ćwiczenia przejściowe
28.1. Rysowanie projektu BUD1
28.2. Rysowanie projektu DET1
28.2.1. Podstawowa koncepcja rozwiązania
28.2.2. Realizacja koncepcji podstawowej
28.2.2.1. Pierwszy fragment łamanej
28.2.2.2. Drugi fragment łamanej
28.2.2.3. Kopiowanie przez odsunięcie
28.2.2.4. Obcięcie końców
28.2.2.5. Tworzenie napisu
28.2.3. Inne koncepcje rysowania zarysu
28.2.3.1. Kalkulator
28.2.3.2. Tryb śledzenia
28.3. Rysowanie projektu DET2
29. Właściwości ogólne obiektów
29.1. Technika warstw
29.2. Właściwości logiczne i określone wprost
29.2.1. Właściwości logiczne
29.2.2. Właściwości określone wprost
29.2.3. Właściwości logiczne a określone wprost
29.3. Właściwości bieżące i właściwości kolekcji obiektów
29.4. Rodzaj linii.
29.4.1. Wczytywanie i usuwanie rodzaju linii – ćwiczenia.
29.4.2. Efektywne zarządzanie rodzajami linii
29.4.2.1. Poprawna organizacja środowiska pracy
29.4.2.2. Wymuszona praca w źle zorganizowanym środowisku
29.4.3. Skala globalna rodzaju linii
29.5. Szerokość (grubość) linii
29.5.1. Standardowa szerokość linii
29.5.2. Regulacja sposobu wyświetlania szerokości (grubości) linii
29.6. Kolor
29.7. Sterowanie właściwościami za pośrednictwem warstwy
29.8. Budowa struktury warstw – ćwiczenia
29.8.1. Wczytanie definicji linii
29.8.2. Zmiana nazwy i koloru warstwy
29.8.3. Tworzenie nowej warstwy
29.8.4. Ustawianie warstwy bieżącej
29.8.5. Usuwanie warstwy
29.8.6. Modyfikacja struktury i właściwości warstw
29.9. Operacje na warstwach – ćwiczenia
29.9.1. Filtry warstw
29.9.2. Wybór warstwy aktualnej
29.9.3. Blokowanie (ukrywanie) warstwy
29.9.4. Przenoszenie obiektów na inną warstwę
29.9.5. Uzgadnianie właściwości
29.9.6. Właściwość określona wprost
29.9.7. Zmiana właściwości obiektów przez warstwę
30. Ćwiczenia przejściowe
30.1. Szablon ze strukturą warstw
31. Wymiarowanie
31.1. Styl wymiarowania
31.2. Czynności wstępne
31.3. Ogólne warianty wymiarowania
31.4. Wymiar liniowy
31.4.1. Ćwiczenia
31.5. Wymiar normalny
31.5.1. Ćwiczenia
31.6. Ćwiczenia
31.7. Wymiary promienia i średnicy
31.7.1. Znacznik środka
31.7.2. Ćwiczenia
31.8. Wymiar kątowy
31.8.1. Ćwiczenia
31.9. Dołączanie przedrostka i przyrostka
31.9.1. Ćwiczenia
31.10.  Szybkie wymiarowanie
31.10.1. Modyfikacja stylu wymiarowania
31.10.2. Ćwiczenia
31.11. Linie i wielolinie odniesienia
31.11.1. Styl wielolinii odniesienia
31.11.2. Tworzenie wielolinii odniesienia
31.11.3. Edycja wielolinii odniesienia
31.11.4. Ćwiczenia
31.11.4.1. Tworzenie wielolinii
31.11.4.2. Dołączanie i usuwanie linii odniesienia
31.11.4.3. Wyrównywanie położenia wielolinii
31.11.4.4. Grupowanie wielolinii
31.11.4.5. Modyfikacja stylu wielolinii
31.11.4.6. Ćwiczenie kontrolne
31.11.4.7. Zmiana skali opisu wielolinii odniesienia
31.12.1. Zmiana skali opisu
31.12.2. Ćwiczenia.
31.12.2.1. Edycja za pomocą uchwytów
31.12.2.2. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów
31.12.2.3. Przerywanie obiektów wymiarowych
31.12.2.4. Inne operacje edycyjne
31.13. Poznawanie innych narzędzi wymiarowania i edycji wymiarów
32. Uniwersalne narzędzia zarządzania właściwościami obiektów
32.1. Właściwości istniejących obiektów
32.2. Szybkie właściwości istniejących obiektów
32.2.1. Ćwiczenia
32.3. Uzyskiwanie informacji o istniejących obiektach
32.3.1. Lista informacji o istniejących obiektach
32.3.2. Pomiar odległości
32.3.3. Odczyt współrzędnych punktu
32.3.4. Pomiar pola powierzchni
33. Ćwiczenia przejściowe
33.1. Wymiarowanie projektu BUD1
33.2. Wymiarowanie projektu DET1
33.3. Wymiarowanie projektu DET2
33.4. Edycja projektu DET1
33.4.1. Rozciągnięcie
33.4.2. Fazowania i zaokrąglenia
33.4.3. Edycja istniejących wymiarów
33.4.3.1. Za pomocą uchwytów
33.4.3.2. Metodą doczepiania
33.4.4. Tworzenie nowych wymiarów
33.4.4.1. Definiowanie nowego stylu wymiarowania
33.4.4.2. Zastosowanie zdefiniowanych stylów wymiarowania
33.4.5. Inne operacje
33.4.5.1. Definiowanie podstylu wymiarowania
33.5. Edycja projektu DET2
34. Poprawna organizacja środowiska pracy
34.1. Zarządzanie rodzajami linii
34.2. Zarządzanie stylami tekstu
34.3. Zarządzanie stylami wymiarowania
35. Ćwiczenia przejściowe
35.1. Modyfikacja szablonu ze strukturą warstw.
36. Projekt końcowy
36.1. Uwagi ogólne
36.2. Wymagania podstawowe
36.3. Wymagania dodatkowe
36.4. Czynności wstępne
36.5. Tworzenie zarysu
36.6. Wymiarowanie
36.6.1. Wymiarowanie faz i zaokrągleń
36.6.2. Wymiar obrócony
36.6.3. Pozostałe wymiary
36.6.4. Kreskowanie
36.6.5. Tabliczka rysunkowa
36.6.6. Operacje końcowe
36.7. Ćwiczenie kontrolne
36.8. Narzędzia kreślenia dokumentacji
36.9. Kreślenie dokumentacji z obszaru modelu
36.9.1. Ustawienia strony
36.9.2. Podgląd wydruku
36.9.3. Uruchomienie wydruku
37. Podstawy techniki bloków
37.1. Ćwiczenia
37.1.1. Tworzenie bloku
37.1.2. Wstawianie bloku
37.1.3. Zapis definicji bloku na dysku
37.1.4. Wstawianie pliku
37.1.5. Modyfikacja pliku bloku na dysku
37.1.6. Modyfikacja definicji bloku bezpośrednio w miejscu wstawienia
37.1.7. Zmiana skali opisu
38. Wybrane techniki zaawansowane
38.1. Sposoby przygotowania dokumentacji pod kątem wydruku
38.2. Przygotowanie bloku z atrybutami tekstowymi
38.3. Kreślenie z wykorzystaniem układów arkuszy
38.4. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze modelu
38.4.1. Ustawienia strony
38.4.2. Wstawianie bloku z atrybutami
38.4.3. Tworzenie i skalowanie rzutni
38.4.4. Zmiana obiektów nieopisowych na opisowe
38.4.5. Porządkowanie rozmieszczenia wymiarów
38.4.6. Postępowanie z obiektami nieopisowymi
38.4.7. Przenoszenie napisu na kartę arkusza
38.4.8. Obszar papieru i modelu na arkuszu (Layout)
38.4.8.1. Obszar modelu na arkuszu
38.4.8.2. Obszar papieru na arkuszu
38.4.9. Ustalanie położenia obiektów w rzutni
38.4.10. Style wydruku zależne od koloru
38.4.11. Wypełnianie pól tabliczki rysunkowej – atrybuty tekstowe.
38.4.12. Blokowanie rzutni
38.5. Wydruk arkusza – wymiary w obszarze papieru
38.6. Projekty w jednostkach innych niż milimetry
38.7. Wymiary w obu obszarach
39. Design Center
39.1. Wstawianie bloku za pomocą DesignCenter – ćwiczenia
40. Palety narzędzi użytkownika
40.1. Ćwiczenia
40.1.1. Tworzenie palety
40.1.2. Wstawianie bloku z palety
40.1.3. Modyfikacja palety narzędzi
40.1.4. Usuwanie narzędzi i palet
40.2. Sterowanie widocznością okna palet narzędzi
41. Zadania kontrolne
42. Co dalej
Skorowidz