Autodesk Inventor® 2009PL/2009+

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: PWN
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 24h
  • 168,00 zł 130,00 zł

Oprawa: twarda, Format: 16,5x24 cm, Stron: 972 , 2009 r.

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programu Autodesk Inventor w wersji 2009 lub nowszej.

Zawarty w nim kurs obejmuje praktycznie wszystkie zagadnienia występujące w oficjalnych podręcznikach szkoleniowych firmy Autodesk (AOTC):
Autodesk Inventor 2009 Essentials,
Autodesk Inventor 2009 Advanced Assembly and Machine Design,
Autodesk Inventor Professional 2009 Dynamic Simulation and Stress Analysis,
część zagadnień materiałów Autodesk Inventor 2009 Sheet Metal Design.
Samodzielna nauka za pomocą podręcznika jest odpowiednikiem ukończenia kilku kursów w Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk.

Większość materiału stanowią ćwiczenia o znacznie szerszym zakresie niż w poprzedniej książce. Niezbędna ilość teorii jest wpleciona w ciąg ćwiczeń, a często wręcz podawana przy okazji ćwiczeń. Na dołączonej do książki płycie CD znajdują się przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystępujące w oryginalnym programie. Zestaw płyt DVD zawiera dołączoną gratis 30-dniową wersję programu Autodesk Inventor Professional 2009PL.

O autorze:
Ukończył Wydział SiMR Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest doradcą użytkowników i dostawców Komputerowych Systemów Inżynierskich. Autor wielu artykułów i książek z dziedziny CAD, a także współautor polskich wersji kilku parametrycznych programów CAD. Jako ekspert (SME) brał ział w opracowywaniu polskich wersji programów AutoCAD 2009 i AutoCAD 2010. Od 1993 roku kieruje Autoryzowanym Centrum Szkolenia Autodesk. Na podstawie własnych podręczników od 16 lat prowadzi szkolenia w kierowanym przez siebie Autoryzowanym Centrum Szkolnia Autodesk.

Spis treści: http://ksiegarnia.pwn.pl/public/pdf/7325.pdf

 

1. Od autora
Konwencje zapisu
Akapity specjalne
1.1.2. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu
1.1.3. Instrukcje do ćwiczeń
2. Informacje ogólne
2.1. Uruchamianie programu
2.2. Podstawy zarządzania projektami
2.2.1. Tworzenie struktury nowego projektu
2.2.2. Uaktywnienie istniejącego projektu
2.2.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu
2.2.4. Projekt kursu R2009-MP.ipj
2.3. Zarządzanie plikami w ramach projektu
2.3.1. Otwieranie pliku
2.3.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia
2.3.3. Zapisywanie kopii pliku
2.3.4. Tworzenie nowego pliku
2.3.4.1. Szablony
2.4. Elementy okna programu
2.5. Podstawowe operacje konfiguracyjne
2.6. Powtarzanie ostatniego polecenia
3. Przeglądarka obiektów
3.1. Definicje wybranych obiektów
3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce
3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi
3.4. Wskazywanie obiektu
3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki
3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu
3.5.2. Anulowanie wyboru
3.5.3. Wybór wielu obiektów
3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania
3.6.1. Tryby wyboru
3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się
3.7. Edycja obiektu
3.7.1. Menu kursora i metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions
3.7.2. Dwukrotne kliknięcie
3.8. Narzędzia pomiarowe
3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania
3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania
3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych
3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych
3.11. Filtr przeglądarki
3.12. Wyłączanie elementów podstawowych
3.13. Włączanie elementów podstawowych
3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów
3.15. Zmiana nazwy elementów
3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów
3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania
3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów
4. Sterowanie wyświetlaniem
4.1. Zmiana sposobu reprezentacji modelu
4.2. Zmiana sposobu budowy obrazu
4.3. Panoramowanie (Pan)
4.4. Obracanie swobodne (Free Orbit)
4.4.1. Zmiana środka obrotu
4.5. Zmiana powiększenia (Zoom)
4.5.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom)
4.5.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All)
4.5.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected)
4.5.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window)
4.6. Widok na wybrany obiekt (Look At)
4.7. Widok główny (Home View)
4.8. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków
4.9. ViewCube
4.9.1. Widoki standardowe
4.9.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)
4.9.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View)
4.10. Obracanie ograniczone (Constrained
4.11. SteeringWheels
4.12. Sterowanie nazwanymi widokami
5. Wprowadzenie do projektowania części
5.1. Parametryczność
5.2. Obiekty 3D
5.3. Obiekty 2D w modelowaniu 3D
5.4. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych
5.5. Typowy proces projektowania części
5.5.1. Modelowanie części
5.5.2. Redagowanie dokumentacji
5.5.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku
6. Szkice i więzy
6.1. Czynności wstępne
6.2. Opcje aplikacji
6.3. Ustawienia dokumentu
6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki
6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D
6.6. Szkicowanie
6.6.1. Style obiektów szkicu
6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów
6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu
6.7. Więzy geometryczne
6.7.1. Typy i symbole więzów
6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych
6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu
6.7.4. Usuwanie więzów
6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów
6.7.6. Stopnie swobody szkicu
6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające
6.8. Więzy wymiarowe
6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych
6.8.2. Ćwiczenia
6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt
6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty
6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane)
6.8.4. Zmiana typu obiektu więz – wymiar
6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów
6.10. Automatyczne nakładanie więzów
6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych
6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji
6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary
6.11.3. Narzędzie Tolerancje
6.11.4. Ćwiczenia
6.12. Więzy tolerowane
6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych
6.12.2. Tolerancje globalne
6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych
6.13. Właściwości więzów i wymiarów
6.14. Widoczność więzów
6.15. Linie konstrukcyjne
6.16. Ćwiczenia sprawdzające
6.17. Specjalne techniki szkicowania
6.18. Ćwiczenia sprawdzające
6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów
6.20. Efektywność procesu szkicowania
6.21. Zadania
7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D
7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu
7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu
7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu
7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu
7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu
7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu
7.1.4. Ćwiczenia
7.2. Elementy konstrukcyjne
7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne
7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne
7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne
7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych
7.3.3.1. Wskazówki metodyczne
7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt
7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty
7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty
7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych
7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny
7.3.4.2. Zmiana rozmiaru płaszczyzny
7.3.4.3. Zmiana wartości więzu
7.3.4.4. Zmiana zwrotu wektora normalnego
7.3.5. Ćwiczenia
7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne
7.4.1. Ćwiczenia
8. Operacje parametrycznego modelowania 3D
8.1. Elementy szkicowe
8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania
8.3. Elementy okien dialogowych
8.3.1. Karta Kształt (Shape)
8.3.1.1. Przyciski wyboru profili, osi, ścieżek
8.3.1.2. Przycisk rodzaju elementu
8.3.1.3. Przycisk sposobu modelowania
8.3.1.4. Rodzaj zakończenia elementu i kierunek modelowania
8.3.1.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu
8.3.2. Karta Więcej (More)
8.3.3. Przycisk podsystemu diagnostycznego
8.4. Definiowanie profilu
8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch)
8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare)
8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych
8.8. Ćwiczenia
8.8.1. Wyciąganie profilem (Extre)
8.8.1.1. Wskazówki metodyczne
8.8.1.2. Element bazowy
8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane
8.8.1.4. Wyciągnięcie typu Do następnego (To Next)
8.8.1.5. Wyciągnięcie typu Do (To)
8.8.1.6. Wyciągnięcie typu Od do (From To)
8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe
8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające
8.8.3. Obrót profilem (Revolve)
8.8.3.1. Wskazówki metodyczne
8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle)
8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next)
8.8.3.4. Obrót pełny (Full)
8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania
8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające
8.8.6. Wskazówki metodyczne
8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep)
8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft)
8.8.9. Żebra (Rib)
8.9. Elementy wstawiane
8.10. Ćwiczenia
8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet)
8.10.2. Fazowania (Chamfer)
8.10.3. Skorupa (Shell)
8.10.4. Pochylenia (Draft)
8.11. Otwory
8.11.1. Elementy okna dialogowego
8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów
8.11.1.2. Metody określania położenia otworów
8.11.2. Ćwiczenia
8.11.2.1. Metoda „koncentr ycznie” (Concentric)
8.11.2.2. Metoda „liniowo” (Linear)
8.11.2.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch)
8.12. Gwint (Thread)
8.12.1. Ćwiczenia
8.13. Inne operacje modelowania 3D
8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych
8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku
8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern)
8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern)
8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror)
8.13.4. Podział ściany i części
9. Styl obiektów w modelu części
9.1. Zarządzanie stylami
9.2. Kolor
9.2.1. Zastosowanie stylu – zmiana koloru części
9.2.2. Przeglądanie stylów – kolor
9.2.3. Tworzenie nowego stylu – kolor
9.2.4. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego – kolor
9.2.5. Buforowanie stylu z biblioteki – kolor
9.2.6. Eksport stylu – Kolor
9.2.7. Edycja stylu – kolor
9.2.8. Import stylu – kolor
9.2.9. Aktualizacja stylów
9.2.10. Globalne usuwanie nieużywanych stylów
9.3. Oświetlenie
9.4. Materiał
10. Właściwości obiektów w modelu części
10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części
10.2. Edycja właściwości
10.3. Edycja iProperties
11. Edycja elementów bryłowych i części
11.1. Sposoby inicjowania operacji
11.2. System diagnostyczny
11.3. System naprawczy
11.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych
11.5. Redefinicja obiektów
11.5.1. Redefinicja szkicu
11.5.2. Redefinicja szkicu z edycją układu współrzędnych
11.5.2.1. Edycja układu współrzędnych szkicu
11.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego
12. Ćwiczenia sprawdzające
13. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części
13.1. Czynności wstępne
13.1.1. Tworzenie pliku rysunku
13.1.2. Ustawienia dokumentu
13.1.3. Szablony rysunku
13.1.4. Stałe elementy rysunku
13.1.4.1. Edycja układu arkusza
13.1.4.2. Edycja iProperties
13.2. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy
13.2.1. Ustawienia ogólne standardu
13.2.2. Dostępne style standardu
13.2.3. Domyślne wartości obiektów
13.2.4. Style główne i zależne
13.2.5. Style logiczne i określone wprost
13.2.5.1. Styl logiczny Jak warstwa
13.2.5.2. Styl logiczny Jak standard
13.2.6. Warstwy
13.2.7. Styl tekstu
13.2.8. Styl wymiarowania
13.2.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami)
13.2.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu
13.2.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia
13.2.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia
13.3. Podstawy tworzenia rzutów
13.3.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu
13.3.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych
13.3.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne
13.4. Podstawy edycji rzutów
13.4.1. Zmiana położenia rzutów
13.4.2. Zmiana wyrównania rzutów
13.4.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet
13.4.3. Usuwanie rzutów
13.5. Przekroje
13.5.1. Przekrój pełny
13.5.2. Przekrój częściowy
13.5.3. Przekrój stopniowy
13.5.4. Przekrój łamany
13.6. Szczegóły
13.7. Rzuty pomocnicze
13.8. Przerwania
13.9. Wyrwania
13.9.1. Szkic skojarzony z rzutem
13.10. Rzuty szkicowane
13.11. Płat (Slice) i kadr (Crop)
13.11.1. Ćwiczenia
13.12. Edycja rzutów i ich elementów
13.12.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów
13.12.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów
13.12.2.1. Modyfikacja kreskowania
13.12.2.2. Zmiana właściwości krawędzi
13.12.3. Pobieranie więzów
13.12.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów
13.12.5.  Modyfikacja definicji przekroju
13.12.6. Modyfikacja innych obiektów
13.13. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku
13.13.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D
13.13.1.1. Więzy
13.13.1.2. Wymiary
13.13.2. Inne elementy opisu rysunku
13.13.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów
13.13.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu
13.13.4.1. Indywidualna edycja wymiaru
13.13.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku
13.14. Tworzenie wymiarów
13.14.1. Typ wymiaru
13.14.2. Tryby lokalizacji
13.14.3. Inne aspekty procesu wymiarowania
13.14.4. Znajdowanie punktu przecięcia
13.14.4.1. Ćwiczenia
13.14.5. Wymiary liniowe średnicy
13.14.5.1. Ćwiczenia
13.14.6. Wymiary równoległe
13.14.6.1. Ćwiczenia
13.15. Inne narzędzia opisu
13.15.1. Parametryczne osie symetrii
13.15.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu  – ćwiczenia
13.15.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia
13.15.1.3. Automatyczne osie symetrii
13.15.1.4. Ćwiczenia
13.15.2. Opisy i tabele otworów
13.15.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia
13.15.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia
13.15.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia
13.15.3. Symbole chropowatości powierzchni
13.15.3.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia
13.15.3.2. Edycja symbolu – ćwiczenia
13.15.4. Tolerancje kształtu i położenia
13.15.4.1. Ćwiczenia
13.15.5. Element odniesienia
13.15.5.1. Ćwiczenia
13.15.6. Obiekty tekstowe
13.15.6.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia
13.15.6.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia
13.15.7. Linie odniesienia
13.15.7.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia
13.15.7.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia
13.15.8. Symbole definiowane przez użytkownika
13.15.8.1. Definiowanie symbolu – ćwiczenia
13.15.8.2. Wstawianie symbolu – ćwiczenia
13.15.9. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem
13.16. Zarządzanie arkuszami
13.16.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie
13.16.1.1. Ćwiczenia
13.16.2. Usuwanie arkusza
13.16.2.1. Ćwiczenia
13.17. Zarządzanie stałymi elementami rysunku
13.18. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku
13.18.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia
13.18.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia
13.18.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej
13.18.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia
13.18.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej
13.18.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only
13.18.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia
13.18.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia
13.18.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia
13.18.5.5. Pole właściwości: MATERIAŁ – ćwiczenia
13.18.5.6. Tekst typu: pole tekstowe – ćwiczenia
13.18.6. Definiowanie własnego obramowania
13.18.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia
13.18.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia
13.18.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia
13.18.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia
13.18.9. Definiowanie własnego formatu arkusza
13.18.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia
13.18.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia
13.18.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia
13.18.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia
13.19. Zapis rysunku w innym formacie
13.19.1. Eksport do pliku DWG/DXF
13.19.1.1. Ćwiczenia
13.19.2. Eksport do pliku DWF
13.19.2.1. Ćwiczenia
13.20. Import rysunku w innym formacie
13.20.1. Otwarcie pliku DWG
13.20.1.1. Import części – ćwiczenia
13.20.1.2. Import zespołu – ćwiczenia
13.20.2. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia
13.20.3. Import danych DWG do rysunku – ćwiczeni
14. Modyfikacja projektu części
15. Projekt części
15.1. Uwagi metodyczne
15.2. Modelowanie tulei
15.2.1. Czynności wstępne
15.2.2. Szkicowanie profilu
15.2.3. Modelowanie bryły bazowej
15.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych
15.2.5. Modelowanie rowka podcięcia
15.2.6. Modelowanie ścięć i zaokrągleń
15.2.7. Modelowanie otworów
15.3. Redagowanie dokumentacji tulei
15.3.1. Uwagi metodyczne
15.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym
15.3.1.2. Wariant z wyrwaniem
15.3.1.3. Tabliczka rysunkowa
15.3.2. Ćwiczenia sprawdzające
15.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem
15.3.3.1. Czynności wstępne
15.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego
15.3.3.3. Tworzenie wyrwania
15.3.3.4. Tworzenie szczegółu
15.3.3.5. Tworzenie rzutu izometrycznego
15.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji
15.4.1. Osie symetrii
15.4.2. Wymiary
15.4.3. Dołączanie adnotacji
15.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu
15.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków
15.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej
15.5.1. Wypełnianie pola Opis
15.6. Modyfikacja projektu
15.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku
15.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu
15.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach
15.6.3. Zakończenie pracy nad projektem
15.7. Uwagi końcowe
15.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu
15.8. Wydruk dokumentacji
15.9. Zadania
16. Wprowadzenie do projektowania zespołów
16.1. Podstawowe pojęcia
16.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu
16.3. Zestawienie składników (BOM)
16.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki
16.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników
16.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień
17. Zarządzanie strukturą zespołu
17.1. Czynności wstępne
17.2. Zarządzanie składnikami
17.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component)
17.2.1.1. Ćwiczenia
17.2.2. Usuwanie wystąpienia
17.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component)
17.2.3.1. Ćwiczenia
17.2.4. Zmiana elementów szyku w elementy niezależne
17.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia
17.2.6. Zastępowanie wystąpienia
17.2.6.1. Ćwiczenia
17.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze (Demote)
17.2.7.1. Ćwiczenia
17.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze (Promote)
17.2.8.1. Ćwiczenia
17.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu
17.2.9.1. Ćwiczenia
17.2.10. Zmiana stanu wystąpienia
17.2.10.1. Ćwiczenia
17.2.11. Uaktywnienie wystąpienia
17.2.11.1. Ćwiczenia
17.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu
17.2.12.1. Ćwiczenia
17.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia
17.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop
17.2.14.1. Ćwiczenia
18. Typowy proces projektowania zespołu
18.1. Modelowanie zespołu
18.2. Redagowanie dokumentacji zespołu
18.2.1. Prezentacje zespołu
18.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu
18.3. Modyfikacja projektu
19. Więzy montażowe
19.1. Rodzaje i typy więzów
19.2. Stopnie swobody i składnik bazowy
19.3. Przykłady więzów
19.3.1. Więzy zestawiające (Mate)
19.3.2. Więzy równoległe (Flush)
19.3.3. Więzy kątowe (Angle)
19.3.4. Więzy styczności (Tangent)
19.3.5. Więzy wstawiające (Insert)
19.4. Technika nakładania więzów montażowych
19.5. Przeglądanie i edycja więzów
19.5.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów
19.5.2. Pełna edycja więzów zespołu
19.5.3. Aktualizacja więzów zespołu
19.6. Ćwiczenia
19.6.1. Więzy zestawiające (Mate)
19.6.2. Więzy równoległe (Flush)
19.6.3. Więzy kątowe (Angle)
19.6.4. Więzy styczności (Tangent)
19.6.5. Więzy wstawiające (Insert)
20. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu
20.1. Prezentacje
20.1.1. Tworzenie widoku prezentacji
20.1.2. Rozsunięcia składników
20.1.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania
20.1.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji
20.1.5. Usuwanie rozsunięć
20.1.6. Sterowanie widocznością torów montażu
20.1.7. Zapis sposobu wyświetlania widoku
20.1.8. Animacje montażu
20.1.9. Zarządzanie widokami prezentacji
20.1.9.1. Praca za pomocą przeglądarki
20.1.9.2. Praca za pomocą narzędzia Animacja (Animate)
20.2. Ćwiczenia