Od promenady do autostrady. Komunikacja z naturą

Oprawa: miękka, Format: 17x23 cm, Stron: 327, 2008 r., liczne fotografie i rysunki i czarno białe

Rozwojowi cywilizacji lzkiej zawsze towarzyszyły zasadnicze problemy egzystencjalne, związane z pozyskiwaniem pożywienia, miejsc bytowania oraz komunikacji. Ta ostatnia potrzeba artykułowana była i realizowana na poszczególnych etapach historii w różny sposób. Jednak od samego początku rozbudowa szlaków komunikacyjnych postrzegana była jako bardzo ważna – począwszy od wydeptanych ścieżek, przez dukty i drogi bite, aż po wielopasmowe współczesne autostrady.

Początkowemu zadaniu tworzenia szlaków – o możliwie prostym przebiegu, łatwych do przebycia, czytelnie oznaczonych, szybko przydano nowych elementów, odnoszących się do bezpośredniego ich sąsiedztwa. Tym samym zwrócono uwagę na usługi w sąsiedztwie dróg – zajazdy, karczmy, kuźnie i szereg innych oraz wygodę podróżowania i utrzymania dróg – osłonę od wiatrów, od prażącego słońca, minimalizację skutków śnieżyc i zamieci. Tak też narodziła się idea introdukcji roślinności przy drogach na odcinkach ich przebiegu przez obszary odsłonięte (poza lasami i miastami).

Z czasem zaczęto też konstruować alejowe założenia miejskie, gdzie ulicom towarzyszyły drzewa i krzewy, nie tylko korzystnie wpływające na samopoczucie podróżujących, lecz także poprawiające stan miasta. Idea współistnienia lzi, pojazdów, nawierzchni drogowej, roślin drzewiastych oraz krzewów od samego początku była konfliktogenną. Ileż to guzów zdobyły lzkie głowy, ile wozów i karet rozbito, ile w końcu lzkich istnień zabrały wypadki samo-chodowe. Do tego dodać należy straty ekonomiczne i przyrodnicze, związane z niszczeniem roślin. Zdawać by się mogło, że z rozwojem cywilizacji miejsce dla roślin przy drogach zniknęło. Antagonizm między pędzącym samochodem i drzewem stojącym przy drodze, podkreślony bólem uczestników wypadków i ich bliskich zdawał się jednoznacznie przekreślić dotychczasową ideę drogi wśród zieleni. Zarówno nauka, jak praktyka ukazują nam jednak szereg twórczych podejść do opisywanych problemów, dzięki którym można bezpiecznie użytkować drogi, zachwycając się jednocześnie ich otoczeniem. Roślinność introdukowana na obrzeża pasów drogowych, w pasy rozdzielające jezdnie oraz na rondach, wysepkach i w szeregu innych miejsc może też zachować sprawność biologiczną ułatwiając życie mieszkańcom miast. Poprzez wysiłek naukowców i praktyków z różnych ośrodków naszego kraju, zebrany w niniejszej monografii, wskazać chcemy jednoznacznie na ważną rolę roślin towarzyszących drogom oraz sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, pojawiających się jako nieuchronne następstwo takiego sąsiedztwa. (od redakcji)
 
Spis treści:
OD REDAKCJI  
ROZDZIAŁ I. HISTORIA, KOMPOZYCJA I ZNACZENIE ALEI  
Piękno w alejach ukryte (aut. Iwona Peryt-Gierasimczuk)  
Aleje w parkach warszawskich. Analiza formalna (aut.: Anna Różańska)  
Połączenie ogrodu z krajobrazem na przykładzie ogrodów angielskich. Adaptacja
idei ogrodów angielskich na cele współczesnego użytkownika (aut.: Ewa Kosiacka- Beck)  
Bibliografia  

ROZDZIAŁ II. ALEJE NA OBSZARACH WIEJSKICH  
Zadrzewienia śródpolne i aleje z drzew owocowych oraz ozdobnych (aut.: Urszula
Nawrocka-Grześkowiak, Michał Grześkowiak, Joanna Baran)  
Inwentaryzacja i historyczne stium porównawcze zadrzewień przydrożnych
Wielkopolski na przykładzie Lądu i Owińsk (aut.: Agnieszka Targońska, Edyta Miśkiewicz)  
Aleja Sulechów – Skąpe (aut.: Maciej Stadniczuk)  
Bibliografia  

ROZDZIAŁ III. ALEJE NA OBSZARACH MIEJSKICH  
Zadrzewienia alejowe towarzyszące ciągom komunikacyjnym Poznania (aut.: Agnieszka Wilkaniec, Maria Chojnacka)  Założenia towarzyszące projektowaniu i urządzaniu terenów zieleni wzdłuż
warszawskich ulic (aut.: Kamila Nowocin, Ewa Kosiacka-Beck)  
Bibliografia  

ROZDZIAŁ IV. ZJAWISKA DEGRADACYJNE I OCHRONA ZIELENI  
Zagrożenia antropogeniczne zadrzewień przyulicznych w Nowej Soli (aut.: Agnieszka Szczecińska)  
Sorpcja zanieczyszczeń przez roślinność przydrożną (aut.: Andrzej Greinert)   
Zmierzch alej? Degradacja wybranych historycznych obsadzeń alejowych w Wielkopolsce (aut.: Maria Chojnacka, Agnieszka Wilkaniec)  
Aleja drzew – nowy zabytek w krajobrazie Polski? (aut.: Monika Edyta Drozdek)  
Ochrona i pielęgnacja przydrożnych drzew (aut.: Tadeusz Baranowski)  
Bibliografia  
 
ROZDZIAŁ V. OBSZARY KOMUNIKACYJNE W PRAKTYCE PROJEKTOWEJ I WYKONAWCZEJ  
Współczesne tendencje w projektowaniu zieleni przydrożnej (aut.: Ewa Świderska)  
Zielony aspekt planowania przestrzennego, czyli miejsce zieleni w obecnym systemie gospodarki przestrzennej (aut.: Łukasz Grzesiak, Paweł Łopatka)  
W poszukiwaniu kompromisu – czyli jak kształtować zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na przykładzie dolin rzecznych Lublina (aut.: Katarzyna Sobczak, Paweł Adamiec)  
O dylematach wprowadzania zieleni w miejscach postoju i odpoczynku (aut.: Ewa Kozłowska, Katarzyna Sobczak)  
Analiza i możliwości kształtowania krajobrazu leśnego w otoczeniu szlaków komunikacyjnych (aut.: Emilia Janeczko)  Promenade Plante’e w Paryżu. Przekształcenie nieczynnej linii kolejowej w promenadę – przypadek jedyny w swoim rodzaju, czy nowe zjawisko w projektowaniu terenów zieleni? (aut.: Justyna Zygmunt-Rubaszek)  
Szlaki turystyczne Parku Kasprowicza i Lasu Arkońskiego w Szczecinie (aut.: Marcin Kubus)   
Zrealizowany projekt zieleni przy ulicy Europejskiej w Szczecinie (aut.: Małgorzata Nowakowska)  
Kryteria wyboru technologii i techniki koszenia terenów zieleni (aut.: Bronisław Burkiewicz)  
Sadzenie drzew – reguły, a rzeczywistość (aut.: Andreas Engel)  
Wykorzystanie mieszanki kamienno-glebowej do sadzenia drzew przyulicznych (aut.: Garczarczyk Magdalena)  
Bibliografia  

ROZDZIAŁ VI. DOBÓR ROŚLIN  
Aleje drzew – krajobraz kulturowy różnych miejsc świata (aut.: Ewa Dankowska, Tadeusz Baranowski)  
Klon polny – uniwersalne drzewo rodzime dla terenów zieleni (aut.: Mieczysław Czekalski)  
Dobór gatunków i charakterystyka materiału roślinnego dla terenów zieleni przy autostradach – wnioski powykonawcze z budowy autostrady A2 (aut.: Karol Wolski)  
Roślinność spontanicznie towarzysząca szlakom komunikacyjnym w przestrzeni miejskiej (aut.: Ewa Trzaskowska)  
Wybór roślin dla terenów przyulicznych a pielęgnacja w kolejnych latach (aut.: Grzegorz Nowak)  
Barwne akcenty zadrzewień przydrożnych (aut.: Joanna Renda)  
Bibliografia  

ROZDZIAŁ VIII. KOMUNIKACJA A PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
Niepełnosprawność zwykłym stanem człowieka (aut.: Arleta Kucharczyk)  
Projektowanie bez barier – przestrzeń dostępna i atrakcyjna dla wszystkich (aut.: Olga Kazińska)  
Bibliografia  
SPIS FOTOGRAFII, RYCIN I TABEL