Rośliny do zadań specjalnych

Oprawa: twarda, Format: 17x24 cm, Stron: 466, 2011 r., bardzo liczne fotografie i rysunki, barwne i czarno-białe

OSTATNIE EGZEMPLARZE, NAKŁAD WYCZERPANY!!!
 

Nieoceniona i niedoceniona jest wartość  roślin dla życia człowieka. Pełnią  one wiele niezauważalnych przez przeciętnego człowieka zadań : oczyszczają  miejskie powietrze, zatrzymują  kurz lub śnieg, dają  schronienie i pokarm zwierzę tom, a wrażliwszemu obserwatorowi - także przyjemność  obcowania z przyrodą  i podziwiania jej. Te zadania, i wiele innych, są niewątpliwie specjalne – stąd tytuł niniejszej publikacji.

Monografia zawiera trzy rozdziały dotyczące: zastosowania wybranych grup roślin w praktyce, kształtowania wnętrz architektoniczno-krajobrazowych i krajobrazu otwartego. Znajduje się  w nich 29 prac autorstwa 33 specjalistów reprezentujących polskie ośrodki naukowe i praktyczne z nastę pujących dziedzin: architektura krajobrazu, botanika, dendrologia, ekologia, entomologia, fitosocjologia, fizjologia roś lin, gleboznawstwo, historia sztuki, inżynieria i ochrona ś rodowiska, ochrona przyrody, ochrona roślin, ogrodnictwo,rekultywacja, rośliny ozdobne i szkółkarstwo ozdobne. Tak liczne grono specjalistów, zajmujących się  na co dzień  szeroko rozumianym kształtowaniem terenów zieleni, podzieliło się  wiedzą , którą  polecam głównie projektantom wszystkich dziedzin wiążą cych się  z przestrzenią  publiczną  i prywatną , a szczególnie projektantom terenów zieleni, a także stentom ww. dziedzin nauki oraz ogrodnikom amatorom imiłośnikom roślin.

 

Spis treści:
Wstęp

ROZDZIAŁ I. - ZASTOSOWANIA WYBRANYCH GRUP ROŚLIN W PRAKTYCE
Rośliny wskaźnikowe w pracy architekta krajobrazu (aut.: Mariusz ANTOLAK)
Nowe odmiany róż  (aut.: Tadeusz BARANOWSKI)
Byliny okrywowe na małe i większe powierzchnie (aut.: Regina DĘBICZ)
Rośiny wodne w praktyce (aut.: Krzysztof GRZEGORCZYK)
Rośliny cebulowe i bulwiaste dla terenów zieleni (aut.: Anna LISIECKA, Joanna KRAUSE)
Kryteria przydatności roślin dla celów okrywowych (aut.: Aleksander ŁUKASIEWICZ)
Rośliny w zabawach dziecięcych czyli o „frytkowych drzewach”, „kwiatkowej zupie” i zbiorowiskach „militarnych” (aut.: Katarzyna ZALESKA, Ewa WALTER
Rośliny jednoroczne i dwuletnie do obsadzania kwietników (aut.: Wojciech SZEFNER)

ROZDZIAŁ II. - ROŚLINY W KSZTAŁTOWANIU WNĘTRZ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYCH
Zieleń  ogródków działkowych. Wybrane przykłady z Lublina (aut.: Paweł ADAMIEC)
„Roślina dla miasta”. Przeglą d wypowiedzi teoretyków i praktyków sztuki ogrodowej na Śląsku (aut.: Iwona BIŃ KOWSKA)
Dobory i zastosowanie pnączy w wybranych miejscach miasta (aut.: Jacek BOROWSKI, Małgorzata PSTRĄ GOWSKA)
Uwaga! rośliny trujące, niejadalne i smaczne (aut.: Joanna BYKOWSKA)
Rośliny do ciasnych przestrzeni miejskich i ogrodów na dachach (aut.: Maria J. CHOJNACKA, Agnieszka WILKANIEC)
Tradycyjny ogród wiejski – historia i współczesne interpretacje (aut.: Maria J. CHOJNACKA, Agnieszka WILKANIEC)
Krzewy i drzewa w pojemnikach do dekoracji ulic miejskich (aut.: Mieczysław CZEKALSKI)
Szata roślinna cmentarzy (aut.: Anna DŁUGOZIMA)
Ogród dydaktyczny w Kalsku (aut.: Monika Edyta DROZDEK)
Rośliny dla kolejnych stylów sztuki ogrodowej w Polsce (aut.: Barbara FURMANIK)
Ekosystemy terenów zabudowanych (aut: Andrzej GREINERT)
Zieleń  obiektów sakralnych (aut.: Marcin KUBUS)
Drzewa i krzewy polecane do obsadzeń  przyulicznych w miastach (aut.: Szymon ŁUKASIEWICZ)
Rośliny i kryteria ich doboru do rewitalizacji podwórek w zwartej zabowie mieszkaniowej (aut.: Małgorzata NOWAKOWSKA)
Wykorzystanie roślin synantropijnych na terenach miejskiej zieleni przyulicznej (aut.: Jolanta STAWICKA)
Rośliny do ogrodów naturalistycznych (aut.: Ewa TRZASKOWSKA)
Wykorzystanie drzew i krzewów w psychoterapii i wspomaganiu leczenia psychiatrycznego (aut.: Ewa ZARAŚ -JANUSZKIEWICZ, Włodzimierz WAŁĘ ZA)

ROZDZIAŁ III. - ROŚLINY W KSZTAŁTOWANIU KRAJOBRAZU OTWARTEGO
Zadrzewienia śródpolne (aut.: Jerzy KARG, Stanisław BAŁAZY)
Zdecydowane nie! obcym gatunkom ekspansywnych drzew i krzewów w terenach zieleni komponowanej i otwartym krajobrazie Polski (aut.: Andrzej PURCEL)
Dendroflora obiektów militarnych (aut.: Ewa ZARAŚ-JANUSZKIEWICZ)
Drzewa i krzewy do rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych (aut.: Jarosław ZIELIŃSKI, Grzegorz NOWAK)

ROZDZIAŁ IV. PARTNERZY WYDANIA
BARANOWSCY – Kwalifikowana szkółka drzew owocowych i krzewów róż
CEBULKI KWIATOWE – Gospodarstwo ogrodnicze Grażyna i Bogdan Królik
MYKOFLOR – Laboratorium Grzybów Mikoryzowych
OGRODY WODNE – Gospodarstwo Ogrodnicze
ROSAĆWIK – gospodarstwo ogrodnicze
SZKÓŁKA KAŁAWA – szkółka drzew alejowych i soliterowych
TERRA – konstrukcje kwietnikowe
URZĄD MIEJSKI w Międzychodzie
ZIELONY FRONT – Gospodarstwo Ogrodnicze
WYDAWNICTWA PWSZ Z SERII „ZIELEŃ  MIAST I WSI“